• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Aplicarea sanctiunii disciplinare salariatului de catre angajator. Inregistrarea raportului final al cercetarii disciplinare

Hotararea nr. 357 din data de 29.02.2016
Pronuntata de Tribunalul Dambovita

Prin contestatia inregistrata la Tribunalul Dambovita sub nr. XXXXXXXX din data de 15.12.2015 contestatorul H. D. in contradictoriu cu intimata S. C. F. Distributie a E. E. \"E. Distributie Muntenia Nord” S. A., a solicitat a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare nr. 1559/7.12.2015.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea contestatiei au fost invocate prevederile art. 252 din art. 279 in conformitate cu care angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa,  in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Arata contestatorul ca, dupa cum scrie chiar in decizie, la data de 23.10.2015 s-a numit Comisia de cercetare prealabila, deci cel tarziu la acea data angajatorul lua la cunostinta de fapta iar la data de 07.12.2015 a fost emisa decizia de sanctionare. Cum intre cele doua date sunt mai mult de 30 de zile, contestatorul solicita a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare.

Contestatia a fost insotita de copie de pe decizia contestata si de copie de pe actul de identitate al contestatorului.

Prin intampinarea depusa la data de 21. 01. 2016 intimata a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata si mentinerea deciziei de sanctionare ca temeinica si legala.

In motivarea intampinarii, intimata a invocat Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 16 din 12 noiembrie 2012 prin care a fost solutionat recursul in interesul legii cu privire la calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara conform dispozitiilor art. 252 alin 1 din art. 279 , respectiv momentul de la care incepe sa curga acest termen. In conformitate cu aceasta decizie, a aratat intimata, in interpretarea si aplicarea art. 252 alin. 1 din art. 279 , republicat, momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii. Avand in vedere ca raportul final al comisiei de cercetare disciplinara a fost inregistrat la data de 4.12.2015 sub nr. 8080 iar decizia de sanctionare a fost emisa la data de 7.12.2015, deci inlauntrul termenului prevazut de art. 252 alin 1 din art. 279 , arata intimata, sustinerea contestatorului este neintemeiata.

Intimata a anexat intampinarii copie de pe raportul final al comisiei de cercetare disciplinara prealabila nr. 8080/4.12.2015.

Analizand actele si lucrarile dosarului tribunalul retine ca prin contestatia inregistrata sub nr. XXXXXXXX din data de 15.12.2015, contestatorul H. D. in contradictoriu cu intimata S. C. F. Distributie a E. E. \"E. Distributie Muntenia Nord” S. A., a solicitat a se constata nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare nr. 1559/7.12.2015.

Mai retine tribunalul ca unicul motiv invocat in sustinerea nulitatii deciziei de sanctionare de catre contestator este acela ca decizia a fost emisa de intimata cu incalcarea termenului de 30 de zile prevazut de dispozitiile art. 252 din art. 279 .

In conformitate cu dispozitiile art. 247 din art. 279 , angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara. Acelasi text de lege defineste abaterea disciplinara ca fiind o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 252 din art. 279 , angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa,  in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Cu privire la momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile, Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin decizia nr. 16 din 12 noiembrie 2012, a solutionat recursul in interesul legii cu privire la calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara. Deciziile pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recursurile in interesul legii sunt obligatorii pentru instantele de judecata in conformitate cu dispozitiile art. 517 alin. 4 din Codul de procedura civila, de la data publicarii deciziei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In conformitate cu aceasta decizie, in interpretarea si aplicarea art. 252 alin. 1 din art. 279 , republicat, momentul de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura unitatii.

Analizand actele de la dosarul cauzei, tribunalul constata ca raportul final al cercetarii disciplinare a fost depus la registratura unitatii la data de 4 decembrie 2015 iar sanctionarea contestatorului a avut loc pe data de 7 decembrie 2015, fiind respectat si termenul de 6 luni in care putea fi emisa decizia respectiva.

Pe cale de consecinta, pentru motivele aratate, tribunalul urmeaza a respinge contestatia si a mentine decizia de sanctionare ca fiind legal emisa.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge contestatia formulata de contestatorul H. D., CNP – xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Targoviste,, ,  judetul Dambovita in contradictoriu cu intimata S. C. F. de Distributie a E. E. \"E. Distributie Muntenia Nord” S. A., cu sediul in Ploiesti,,  judetul Prahova.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   nulitate absoluta    sanctiune disciplinara    forma scrisa    cercetare disciplinara    abatere disciplinara    vinovatie    contract colectiv de munca    contestatie   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑