• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 155: Acordarea concediilor fara plata pentru formarea profesionala

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL III: Timpul de munca si timpul de odihna
        ↳ CAPITOLUL III: Concediile
                ↳ SECTIUNEA 2: Concediile pentru formare profesionala

(1) Concediile fara plata pentru formare profesionala se acorda la solicitarea salariatului, pe perioada formarii profesionale pe care salariatul o urmeaza din initiativa sa.
(2) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai daca absenta salariatului ar prejudicia grav desfasurarea activitatii.
Comentariu art. 155 Codul muncii

Acest articol reprezinta o completare a dispozitiilor articolului precedent, prin instituirea unei proceduri minimale referitoare la acordarea concediului fara plata pentru formare profesionala.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 155 din Codul muncii - Acordarea concediilor fara plata pentru formarea profesionala

Competenta de solutionare a conflictelor de munca

Constata ca prin cererea de chemare in judecata inregistrata la instanta la data de 22. 02. 2016, scutita de taxa de timbru, reclamanta P. D. A., in contradictoriu cu parata S. C. V. V. SRL, a solicitat instantei ca prin hotararea pe care o va pro ... (Hotararea 454 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Arad)
Obligatia angajatorului de a actualiza in mod corespunzator cuantumul salariului de baza brut corespunzator clasei de salarizare

 

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte d ... (Hotararea 165 din 16 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor

Prin cererea adresata Tribunalului S. la data de 2 iunie 2011 si inregistrata sub nr. ...X, reclamantul M. G. a chemat in judecata pe paratii S. C. „A.” S. A. S. si Sindicatul Liber Independent al S. C. „A.” S. A. S. pentru ... (Hotararea 959 din data de 28 martie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Obligatia angajatorului de a evalua riscurile in timpul muncii este una continua. Evaluarea riscurilor in functie de dezvoltarea conditiilor de munca si a cercetarilor stiintifice

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. ...X la data de 14.10.2013, reclamanta P. S. a solicitat, in contradictoriu cu parata, ca prin  hotararea ce se va pro ... (Hotararea 591 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Contraprestatiile acordate salariatului pentru munca depusa in baza contractului individual de munca reprezinta drepturi salariale

Prin cererea de chemare in judecata  inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti sub nr. ...X,reclamantul S. L. AL DISPECERILOR ENERGETICI FEROVIARI DIN ROMANIA a chemat in judecata pe parata  solicitand instantei ca prin hotararea ce o ... (Hotararea 1227 din data de 14 februarie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Depunerea la angajator a cererii salariatului de concediu fara plata pentru formare profesionala cu cel putin o luna inainte de efectuarea acestuia

Prin contestatia inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. .../17.09.2014, contestatoarea M. D. a chemat in judecata pe intimata, solicitand anularea deciziei de desfacere a contractului individual de munca, repunerea partilor in situatia an ... (Hotararea 2156 din data de 02 decembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Iasi)
Solicitarea angajatorului de prestare a orelor de munca suplimentara de catre salariati. Dovada prestarii orelor de munca suplimentara

Prin cererea adresata Tribunalului Suceava la data de 16.02.2012 si inregistrata sub nr. ...X, contestatorul G. V. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 254/17.01.2012 emisa de intimata Asociatia P. de Paduri Din Bucovina - Ocolul Silvic B ... (Hotararea 1321 din data de 30 octombrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Sporul de confidentialitate in favoarea magistratilor. Existenta discriminarii

Prin cererea inregistrata la data de 23.11.2009 pe rolul Tribunalului Calarasi Sectia civila, sub nr. ...XX, reclamanta T M., in nume propriu si in calitate de reprezentat legal al minorului T M. -T., a chemat in judecata pe paratii T. Calarasi, C ... (Hotararea 1302 din data de 02 martie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Clauza de confidentialitate. Temei juridic si termen de prescriptie

Prin Sentinta civila nr. 4240 din 6 decembrie 2010, a Tribunalului Cluj, au fost respinse ca nefondate exceptiile invocate de paratii Ministerul Justitiei si Curtea de Apel Cluj.

... (Hotararea 1996 din 1.06.2011, pronuntata de Curtea de Apel CLUJ)


Sus ↑