• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 242: Dispozitiile minimale

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XI: Raspunderea juridica
        ↳ CAPITOLUL I: Regulamentul intern

Regulamentul intern cuprinde cel putin urmatoarele categorii de dispozitii:
a) reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii;
b) reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii;
c) drepturile si obligatiile angajatorului si ale salariatilor;
d) procedura de solutionare pe cale amiabila a conflictelor individuale de munca, a cererilor sau a reclamatiilor individuale ale salariatilor;
e) reguli concrete privind disciplina muncii in unitate;
f) abaterile disciplinare si sanctiunile aplicabile;
g) reguli referitoare la procedura disciplinara;
h) modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale specifice;
i) criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.
j) reguli referitoare la preaviz;
k) informatii cu privire la politica generala de formare a salariatilor, daca exista.

   ↳ Litera d) din Articolul 242 , Capitolul I , Titlul XI a fost modificata de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 213/2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 30 septembrie 2020Comentariu art. 242 Codul muncii

Intocmirea regulamentului intern nu trebuie sa fie doar o respectare formala a unei obligatii legale, deoarece prin acest act angajatorul are posibilitatea de a implementa la nivelul unitatii reguli si politici proprii, bineinteles, sub rezerva legalitatii acestora .

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale telesalariatilor

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației
Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 242 din Codul muncii - Dispozitiile minimale

Obligatia angajatorului de a stabilii ordinea de prioritate la concediere a salariatilor ca urmare a desfiintarii postului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, la data de 02. 04. 2013, contestatorul T. L. M. a chemat in judecata pe intimata S. R. DE T. (SRTv) solicitand ... (Hotararea 3129 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concedierea colectiva pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Desfiintarea postului in scopul eficientizarii activitatii

Prin sentinta civila nr. 3077 din data de 14.03.2014, Tribunalul Bucuresti a admis cererea de chemare in judecata formulata de contestatoarea G. C. E., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul ales la Cabinet de Avocat, ,R. D. \" cu sediul in Bucuresti, . ... (Hotararea 3131 din data de 09.06.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Prerogativa disciplinara a angajatorului. Neindeplinirea conditiilor pentru atragerea raspunderii disciplinare a salariatului

Prin sentinta civila nr. 9361/07.10.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXX, a fost admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul G. L. G., in ... (Hotararea 566 din data de 04.02.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior

 

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata î ... (Hotararea 68 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Mures)
Indicarea abaterilor disciplinare grave in cuprinsul regulamentului de ordine interioara. Aplicarea criteriilor de individualizare la stabilirea sanctiunii disicplinare

Prin sentinta civila nr. 8311  din data de 27.09.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, s-a respins cererea formulata de reclamantul D. D. S. in contradictoriu ... (Hotararea 1946 din data de 25 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modalitatile de formare profesionala a salariatilor. Intocmirea fisei pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T. sub nr. .../08.07.2011, reclamanta L. R. a chemat in judecata parata R. A. DE TRANSPORT TIMISOARA, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea fisei pentru evalua ... (Hotararea 892 din data de 14 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Timis)
Obligativitatea incheierii contractului individual de munca pe durata determinata si cu timp partial de lucru doar in forma scrisa

Prin cererea adresata Tribunalului S. la data de 18.12.2012, reclamanta D. S, in contradictoriu cu parata . S. a solicitat urmatoarele: sa se constatate ca perioada 01.04.xxxx1 constituie vechime in munca la  S., in functia de vanzator, cu no ... (Hotararea 1073 din data de 24 septembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Includerea etapelor de evaluare profesionala in contractul individual de munca. Protectia salariatilor fata de eventualele modificari ale regulamentului intern intervenite pe parcursul contractului

Prin sentinta civila 424 din 05.02.2015 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. ...XX, a fost admisa actiunea formulata de reclamanta P. M. D. in contradictoriu cu parata S. NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA “C. F. R. MARFA&rdquo ... (Hotararea 1572/A din data de 01 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Verificarea obiectivelor de performanta a salariatilor in cadrul procedurii de concediere colectiva. Stabilirea obiectivelor de performanta in mod unilateral de catre angajator

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, la data de 02.04.2013, contestatorul T. L. M. a chemat in judecata pe intimata S. R. DE T. (SRTv)  solicitand inst ... (Hotararea 3129 din data de 09 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate la concedierea colectiva. Evaluarea profesionala a salariatilor in baza unei proceduri adusa la cunostinta acestora

Prin sentinta civila nr. 2297/12.03.2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. xxxxxx/3/2012, s-a respins exceptia lipsei de interes in promovarea actiunii; s-a respins actiun ... (Hotararea 58 din data de 26 ianuarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑