• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Modalitatile de formare profesionala a salariatilor. Intocmirea fisei pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor

Hotararea nr. 892 din data de 14 martie 2012
Pronuntata de Tribunalul Timis

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T. sub nr. .../08.07.2011, reclamanta L. R. a chemat in judecata parata R. A. DE TRANSPORT TIMISOARA, solicitand instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea fisei pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor fara numar din data de 27.05.2011 intocmita reclamantei pentru motivul ca aceasta este netemeinica si nelegala; anularea deciziei nr. 8775/20.06.2011 a Comisiei pentru solutionarea contestatiilor formulate cu privire la rezultatele evaluarii competentei individuale a salariatilor; cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare, reclamanta arata ca lucreaza in cadrul paratei R. AUTONOME DE TRANSPORT TIMISOARA incepand cu anul 1986.

In prezent este inginer in cadrul Atelierului Linia Cale Contact Substatii.

In anul 2009 i-a fost comunicata decizia de concediere nr. 105/19.01.2009 -763/20.01.2009 prin care i s-a adus la cunostinta ca, dupa epuizarea preavizului de 20 de zile lucratoare de la data comunicarii deciziei, contractul individual de munca va inceta in conformitate cu dispozitiile art. 65 - 67 din Codul muncii .

Deoarece a apreciat ca decizia de concediere emisa pe numele sau a fost netemeinica si nelegala a inteles sa o conteste, contestatie ce a facut obiectul dosarului cu nr. ...X al Tribunalului T. .

Tribunalul T. a constatat nelegalitatea concedierii, a admis contestatia formulata de catre subsemnata impotriva deciziei de concediere si a dispus reintegrarea sa pe postul detinut anterior concedierii cu obligarea paratei R. A. T. T. la plata unor despagubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si reactualizate precum si a celorlalte drepturi de care trebuia sa beneficieze in intervalul cuprins de la data incetarii contractului individual de munca si pana la reintegrarea efectiva.

Ulterior reintegrarii, la data de 31.03.2010 i-a fost comunicata decizia nr. 4150/30.03.2010 - 905/30.03.2010 de suspendare a contractului individual de munca, prin intermediul careia i s-a adus la cunostinta faptul ca incepand cu data de 01.04.2010 contractul individual de munca al subsemnatei se suspenda pentru o perioada de 3 luni pana la data de 29.06.2010 urmare a situatiei economico - financiara precare cu care se confrunta regia.

La data de 30 iunie 2010, s-a conformat dispozitiilor deciziei nr. 4150/30.03.2010 - 905/30.03.2010, in sensul ca s-a prezentat la serviciu in vederea reinceperii activitatii, insa cu ocazia reintoarcerii la serviciu, in aceeasi zi (30 iunie 2010) i s-a comunicat o noua decizie, decizia nr. 553/25.06.2010 (1125/25.06.2010 - 8149/25.06.2010) de prelungire a perioadei de suspendare a contractului individual de munca pana la data de 15.09.2010 inclusiv.

Ulterior incetarii duratei de suspendare a contractului individual de munca, parata din prezentul dosar i-a solicitat modificarea contractului de munca in sensul ca noul loc de munca pe care il va ocupa va fi acela de inginer in cadrul Atelierului LCCS.

La data de 25.11.2010 i-a fost comunicata decizia de sanctionare nr. 2499/22.11.2010 - xx/22.11.2010, prin intermediul careia a fost atentionata „cu ultim avertisment pentru prognozarea deficitara a consumului de energie electrica pe tractiune”.

Din cuprinsul deciziei de sanctionare a dedus ca la baza emiterii sanctiunii se afla „Informarea inregistrata cu nr. .../09.11.2010 intocmita de catre Serviciul Monitorizare Energie din care rezulta ca au fost calculate penalitati in cuantum de 8. 925,33 lei pentru abaterile de la prognoza consumului de energie electrica pe tractiune aferent lunii Octombrie”.

Datorita faptului ca a considerat ca decizia de sanctionare este ilegala a formulat in termenul legal contestatie, care a format obiectul dosarului nr. .../30/2010 al Tribunalului T. si care a fost admisa de catre instanta la termenul din data de 16.05.2011 (pana la data formularii prezentei nu i-a fost comunicata copia sentintei pronuntate).

In data de 08.03.2011 a primit prin posta inca trei noi decizii de sanctionare -decizia de sanctionare nr. 98/01.03.2011 - 3002/01.03.2011, decizia de sanctionare intitulata „ATENTIONARE” nr. 374/01.03.2011 - 3000/01.03.2011 precum si decizia de sanctionare intitulata „ATENTIONARE” nr. 375/01.03.2011 -3001/01.03.2011. Raportat la faptul ca reclamanta a apreciat ca si deciziile de sanctionare enumerate anterior sunt nelegale a formulat o noua contestatie care face obiectul dosarului nr. ...X si care va avea urmatorul termen de judecata in data de 26.07.2011.

Prin decizia de sanctionare nr. 210/04.04.2011 a fost sanctionata din nou cu privire la aceeasi fapta care a constituit temeiul sanctionarii disciplinare in deciziile pe care le-a contestat in celelalte doua dosare anterioare; acest dosar a fost inregistrat pe rolul Tribunalului T. sub nr. ...X si va avea primul termen de judecata in data de 09.09.2011.

Nu in ultimul rand  mentioneaza faptul ca a semnat alaturi de un colectiv de alti colegi o plangere penala impotriva actualului director general al paratei, Dl. ing. I. G., referitor la infractiunea de fals si uz de fals referitor la ocuparea functiei de director general al paratei.

Asa cum se poate observa din executarea relatiei de munca dintre reclamanta si parata din prezentul dosar, inca de la debutul mandatului actualei conduceri a paratei s-au luat o  decizii care au avut drept scop inlaturarea unor salariati care nu era agreati de noua conducere, precum si de creare a unui climat discriminatoriu pentru salariatii reintegrati in temeiul hotararilor judecatoresti irevocabile pronuntate de catre instantele judecatoresti.

Este de notorietate publica faptul ca toti salariatii paratei care au fost concediati pe motiv ca s-ar fi desfiintat locul de munca si care au contestat in instanta decizia de concediere au avut castig de cauza. Cu toate acestea numai o mica parte dintre acestia au ales sa se mai intoarca la vechile lor locuri de munca pentru motivul declarat ca nu doresc sa suporte un regim discriminatoriu.

Spre deosebire de mare parte dintre colegii sai, reclamanta nu a acceptat nicio intimidare si nicio incalcare a drepturilor garantate de lege. D. urmare, in ciuda faptului ca era constienta de faptul ca atata vreme cat actuala conducere a paratei va fi in functie va trebui sa suporte un regim mai mult decat dificil, a ales sa solicite reintegrarea si sa isi desfasoare activitatea cum se putea mai bine.

Motivele care sustin cererea de anulare a fisei de evaluare si a deciziei de solutionare a contestatiei sunt urmatoarele:

Inca de la data la care angajatorul i-a solicitat semnarea actului aditional nr. 989/13.05.2011 la contractul individual de munca nr. .../1997 modificat prin actul aditional nr. 469/09.09.2010, a invederat angajatorului faptul ca evaluarea competentei profesionale individuale nu va putea fi efectuata atata vreme cat angajatorul nu va reglementa obiectivele de performanta individuala, criteriile de evaluare a competentei profesionale precum si perioada de timp cu privire la care se va efectua evaluarea. Aceste aspecte le-a mentionat in scris in cuprinsul actului aditional antementionat pe care angajatorul i-a cerut sa il semneze. In acest context, este important de retinut aspectul ca nu a refuzat niciodata evaluarea profesionala, dar a solicitat sa se respecte anumite garantii de obiectivitate a rezultatelor evaluarilor. Este adevarat ca in cuprinsul actului aditional se mentioneaza ca evaluarea va fi efectuata in baza procedurii de evaluare a competentelor profesionale individuale a salariatilor, care trebuia reglementata in regulamentul intern al paratei, dar acest document nu i-a fost comunicat sau prezentat de catre parata din prezentul dosar. Raportat la acest aspect, solicita instantei sa oblige parata sa depuna la dosarul cauzei o copie a acestei proceduri pentru a verifica respectarea acesteia.

Din informatiile pe care le-a obtinut din randul colegilor a aflat ca rezultatele evaluarilor individuale ale salariatilor paratei se impart in doua mari categorii: o parte dintre salariati au obtinut punctajul 10,5 puncte; o alta parte dintre salariati au obtinut punctajul 13 puncte.

Indiferent cat de mult ar fi semanat activitatea prestata si cat de asemanator ar fi fost rezultatele si comportamentul salariatilor paratei, este putin probabil sa se obtina rezultate identice cu privire la foarte multi salariati.

Partea din fisa de evaluare referitoare la aprecierea activitatii si a comportamentului contine afirmatii necorespunzatoare adevarului, contradictorii si in mod evident lipsite de orice urma de obiectivitate. Pentru a demonstra netemeinicia acestor concluzii va incerca sa combata concluziile retinute prin cateva scurte explicatii.

Cu privire la rezultatele privind calitatea muncii parata a retinut faptul ca reclamanta trebuie sa fie sub control permanent pentru ca nu raspunde exigentelor calitative. Cu privire la acest rezultat (care este cel mai prost posibil de la aceasta categorie) solicita a se avea in vedere urmatoarele:

Daca toata activitatea sa nu raspunde exigentelor calitative, ar trebui ca angajatorul sa faca dovada faptului ca un alt salariat a fost pus in situatia de a reface activitatile pe care reclamanta le-a desfasurat prost.

Un alt aspect care trebuie mentionat este acela ca acest rezultat contrazice rezultatul de la pct. 5. 3 care arata ca in ceea ce priveste activitatea economica, in general, reclamanta este atenta cu problemele de rentabilitate. Cu alte cuvinte, desi este in general atenta privitor la rentabilitatea activitatii pe care o desfasoara, activitatea reclamantei nu raspunde exigentelor calitative; in aceste conditii cum putem discuta de indeplinirea criteriului de rentabilitate economica a activitatii. Sau chiar mai transant decat atat, cum poate fi rentabila o activitate din punct de vedere economic daca acea activitate este foarte slaba din punct de vedere calitativ. Acest aspect releva faptul ca nu s-a efectuat o evaluare efectiva, iar concluziile obtinute reprezinta o opinie arbitrara a evaluatorului.

Pe de alta parte, pentru a putea accepta aspectul ca acest calificativ este relevant referitor la calitatea activitatii reclamantei, considera ca se impunea ca angajatorul sa o instiinteze cu privire la activitatile care nu respecta cerintele de calitate imediat ce a constatat acest aspect. Acest imperativ este sustinut cel putin de doua argumente: pe de o parte pentru ca reclamanta sa aiba posibilitatea de a verifica daca deficientele imputate sunt intemeiate sau nu; iar pe de alta parte, in cazul in care intr-adevar ar fi existat deficiente sa aiba posibilitatea de a le corecta si de a evita producerea lor pentru viitor.

Este adevarat ca la nivelul paratei exista foarte multe probleme cu mijloacele fixe si cu acoperirea posturilor (trebuie amintite aici lipsa materiei prime, vechimea mijloacelor fixe si numarul mic de salariati raportat la necesarul activitatii) dar in repetate randuri reclamanta a solicitat remedierea acestor deficiente fara ca superiorii ierarhici, respectiv persoanele care au evaluat-o, sa aiba vreo reactie.

Singurele aspecte care i-au fost reprosate de catre angajator au fost acelea privind nerespectarea obligatiei de efectuare a prognozei consumului de energie electrica, motiv pentru care a si fost sanctionata cu avertismentele scrise mentionate anterior, dar asa cum deja a aratat, a contestat toate sanctiunile disciplinare aplicate si, instanta de judecata i-a admis prima contestatie anuland decizia de sanctionare ca fiind nelegala. Referitor fapta care a stat la baza acestor sanctiuni, angajatorul i-a solicitat sa indeplineasca aceste atributii noi pentru motivul ca, raportat la logistica existenta si pusa la dispozitie, aceasta atributie nu putea fi executata.

Un alt aspect care trebuie mentionat este acela ca parata i-a redus numarul de salariati din subordine la numai 12 salariati si ii impune sa obtina rezultate superioare fata de cele obtinute in trecut cu un numar mult mai mare de salariati; aceasta in ciuda faptului ca necesarul real de personal pentru sectia substatii este de 46 salariati.

Nu in ultimul rand, trebuie sa precizez aspectul ca datorita faptului ca reclamantei nu i se pun la dispozitie mijloacele tehnice si personalul necesar in vederea indeplinirii tuturor activitatilor din fisa postului, pentru a avea dovada faptului ca a solicitat toate aceste mijloace si personalul aferent a inregistrat in fiecare luna cate o cerere atat la superiorul ierarhic cat si la registratura generala a paratei, dar nici una dintre aceste cereri nu a fost solutionata in sens pozitiv.

Cu privire la criteriul privind cantitatea muncii, evaluatorul a considerat ca reclamanta „raspunde cantitatilor cantitative” - pct. 5. 3. lit. c din Fisa de evaluare.

Evident ca aproape toate cererile si sesizarile formulate de catre reclamanta au ajuns si la superiorul sau din punct de vedere ierarhic - respectiv la persoana care a efectuat evaluarea si care nu a facut nimic de natura a solutiona problemele pe care le-a semnalat.

Referitor la rezultatul criteriului privind comportamentul privitor la sarcinile primite considera ca si aici a fost neindreptatita in mod evident de catre evaluator.

Raportat la modificarile legislative intervenite evaluarea profesionala a devenit un capitol extrem de important in desfasurarea relatiei de munca dintre salariat si angajator, mai ales in contextul in care rezultatele acesteia reprezinta primul criteriu de determinare a ordinii de desfiintare a locurilor de munca in cazul unor concedieri colective. in acest context, rezultatul unei evaluari devine o unealta prin care angajatorul hotaraste lista locurilor de munca pe care le va desfiinta.

Daca activitatea unui salariat nu este evaluata in fiecare zi, in fiecare saptamana, respectiv in fiecare luna, daca salariatul nu este informat cat mai repede cu putinta cu privire la rezultatele muncii sale precum si daca nu se preconstituie dovezi referitoare la rezultatele muncii unui salariat, orice operatiune de evaluare ulterioara nu va respecta criteriul de obiectivitate necesar si va fi in mod evident afectata de aspecte subiective. Or in aceste conditii in mod cert se va ajunge la situatia in care o relatie buna cu superiorul ierarhic (care de altfel va fi si evaluatorul) iti poate asigura un rezultat al evaluarii mai bun in aceleasi conditii de eficienta a muncii precum si situatia inversa in care daca superiorul nu agreeaza un anumit salariat ii poate crea o situatie negativ discriminatorie cu ocazia evaluarii.

Un aspect esential pentru solutionarea corecta a actiuni este acela ca toate inscrisurile prin care reclamanta a solicitat luarea imediata de masuri in scopul eficientizarii activitatii se afla in posesia paratei motiv pentru care, solicita obligarea paratei sa depuna aceste inscrisuri la dosarul cauzei.

Raportat la aspectele expuse solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

In drept: art. 266 din Legea 53/2003 Codul muncii .

Parata R. A. de Transport Timisoara a formulat intampinare, solicitand respingerea contestatiei formulata de catre reclamanta si mentinerea rezultatului evaluarii competentei profesionale individuale a reclamantei conform Fisei de evaluare.

In motivare, arata ca salariata a semnat actul aditional nr. 989/13.05.2011 la contractul individual de munca inregistrat cu nr. 4528/28.08.1986, cu obiectiuni - Anexa 2, prin care, urmare a modificarilor Legii 53/2003- Codul muncii prin Legea 40/2011, s-au introdus elemente noi in contractul individual de munca al acesteia referitoare la evaluarea competentei profesionale individuale. Astfel, a fost inclus un capitol nou cu denumirea „Evaluarea competentei profesionale individuale”, in care se prevede ca evaluarea se va efectua conform Procedurii de evaluare a competentelor profesionale individuale ale salariatilor prevazuta in Regulamentul Intern al RATT.

Totodata, sunt mentionate cele 5 grupe de criterii de evaluare in functie de care se va efectua evaluarea competentei profesionale:

a)Rezultate privind calitatea muncii;

b)Rezultate privind cantitatea muncii;

c)Rezultate economice; d)Comportament social;

e)Comportament fata de sarcinile primite.

Obiectiunile formulate de catre salariata cu ocazia semnarii actului aditional, in sensul ca: „acest act aditional nu poate intra in vigoare pana cand angajatorul nu va stabili si reglementa, in contractul meu individual de munca, in fisa postului criteriile si obiectivele de performanta individuala, precum si perioada, in baza carora se va efectua evaluarea competentelor profesionale individuale reflectate in obiectivele de performanta individuala, conform prevederilor Legii nr. 40/2011-Codul muncii , pentru postul pe care sunt incadrata. Fara existenta acestora, evaluarea competentei profesionale individuale nu se poate face, neexistand niciun reper la care sa se poata raporta.”, nu sunt intemeiate intrucat chiar din cuprinsul actului aditional rezulta criteriile de evaluare care vor fi avute in vedere in vedere la evaluarea competentelor profesionale sale individuale.

Salariata a primit un exemplar al actului aditional si a semnat de primire in data de 20.05.2011.

Salariatei i s-a adus la cunostinta procedura de evaluare a competentelor profesionale individuale ale salariatilor.

Procedura de evaluare a competentelor profesionale individuale ale salariatilor a fost introdusa in Regulamentul Intern al RATT, prin Actul Aditional nr. 5 la Contractul Colectiv de Munca nr. 104/25.03.2010 al Regiei Autonome de Transport Timisoara, Act Aditional inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca T. sub nr. 52/05.05.2011 si adus la cunostinta sindicatelor constituite la nivelul regiei -   Anexa 3.

Contractul Colectiv de Munca al Regiei si Regulamentul Intern, modificate prin Actul Aditional nr. 5, a fost adus la cunostinta salariatilor.

Dovada in acest sens o constituie Declaratia inregistrata cu nr. R. U. 2045/23.05.2011 a conducatorului locului de munca al salariatei - ing. C. C., Seful Atelierului L. C. C. S. din care rezulta ca salariatii din subordinea sa, printre care si contestatoarea, au fost informati asupra modificarilor contractului colectiv de munca la nivelul Regiei Autonome de Transport Timisoara precum si asupra modificarilor Regulamentului Intern, in conformitate cu Actul Aditional nr. 5 la CCM, inregistrat Ia I. T. M. cu nr. 52/05.05.2011. -Anexa 4.

A se observa ca pe tabel apare si semnatura contestatoarei de luare la cunostinta.

Evaluarea competentelor profesionale a fost efectuata de catre conducatorul locului de munca al contestatoarei, seful atelierului L. C. C. S. - ing. C. C. .

Astfel cum rezulta din prevederile art. 90 din Procedura de evaluare a competentelor profesionale, evaluarea competentelor profesionale se va realiza de un evaluator care va fi conducatorul locului de munca, astfel: pentru ateliere, evaluatorul va fi seful de atelier; Avand in vedere ca evaluatorul contestatoarei ocupa functia de Sef Atelier Linie Cale Contact Substatii din anul 2008, acesta era cel mai in masura sa cunoasca si sa poata evalua obiectiv competentele profesionale ale salariatilor din subordinea sa.

Dupa cum se poate observa, fisa de evaluare a contestatoarei a fost intocmita de seful Atelierului LCCS - ing. C. C. si a fost semnata si de seful acestuia - Director Transport Electric -ing. O. R. .

Urmare a contestatiei formulate de contestatoare privind rezultatul evaluarii profesionale, comisia de solutionare a contestatiilor constituita la nivelul Regiei a analizat motivele pentru care salariata nu a fost de acord cu rezultatul evaluarii sale si a constatat ca evaluarea a fost efectuata conform procedurii stabilite prin Regulamentul Intern si este obiectiva, rezultatul reflectand modul in care au fost indeplinite sarcinile de serviciu stabilite prin fisa postului si alte dispozitii de serviciu date de conducatorul locului de munca. Pentru aceste motive a respins contestatia formulata de salariata si a mentinut rezultatul evaluarii, in acest sens fiind formulata adresa nr. 8775/20.06.2011.

Salariata a semnat fisa postului corespunzatoare postului de inginer pe cate il ocupa in cadrul Atelierului L. C. C. S. Asadar, a luat la cunostinta despre obiectivele si sarcinile de serviciu pe care urma sa le indeplineasca. Salariatei i s-au trasat si sarcini de serviciu prin dispozitii de serviciu date de conducatorul locului de munca, sarcini corespunzatoare pregatirii sale profesionale. Salariata nu a depus diligente in sensul indeplinirii sarcinilor de serviciu, intelegand sa justifice neindeplinirea acestora prin lipsa dotarii tehnico-materiala si a lipsei de personal. Serul Atelierului LCCS-ing. C. C. a apreciat ca sarcinile trasate salariatei puteau fi indeplinite si cu dotarea existenta in cadrul Sectiei. Lipsa de preocupare a salariatei in indeplinirea sarcinilor de serviciu, care nu a dat dovada ca este dispusa sa faca demersuri pentru a duce la indeplinire sarcinile de serviciu, care a manifestat doar atitudine refractara pentru orice sarcina de serviciu primita, au condus la acordarea punctajelor respective la fiecare dintre cele 5 grupe de evaluare si in final la rezultatul satisfacator obtinut in urma evaluarii.

Toate aceste argumente, sustinute de inscrisurile depuse la dosar, sunt de natura sa faca dovada legalitatii si obiectivitatii datelor cuprinse in fisa de evaluare, motiv pentru care va solicitam respingerea contestatiei formulate de catre reclamanta si mentinerea ca temeinica si legala a fisei de evaluare contestata.

In drept: art. 17, alin. 3, lit. e Codul muncii .

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta a ocupat postul de inginer in cadrul Atelierului LCCS (Linie Cale Contact Substatii) din cadrul societatii parate pana la data de 27.09.2011, cand i s-a desfacut contractul individual de munca, urmare a concedierii colective.

Prin actul aditional nr. 989/13.05.2011 la contractul individual de munca semnat cu obiectiuni de catre reclamanta a fost inclus un capitol nou cu denumirea „evaluarea competentei profesionale individuale”, in care se prevede ca evaluarea se va efectua conform procedurii de evaluare a competentelor profesionale individuale ale salariatilor prevazuta de regulamentul Intern al RATT, fiind mentionate 5 grupe de criterii de evaluare in functie de care se va efectua evaluarea competentei profesionale, respectiv rezultatul privind calitatea muncii; rezultatul privind cantitatea muncii, rezultate economice, comportament social si comportament fata de sarcinile primite”.

Procedura de evaluare a competentelor profesionale individuale ale salariatilor a fost introdusa in Regulamentul Intern al RATT prin Actul Aditional nr. 5 la Contractul Colectiv de Munca nr. 104/25.03.2010 al paratei, act aditional inregistrat la ITM  sub nr. 52/05.05.2011 si adus la cunostinta sindicatelor constituite la nivelul regiei.

Reclamanta a semnat cu obiectiuni fisa pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor, aducand la cunostinta angajatorului faptul ca evaluarea competentei profesionale individuale nu va putea fi efectuata atata vreme cat angajatorul nu va reglementa obiectivele de performanta individuala, criteriile de evaluare a competentei profesionale, precum si perioada de timp cu privire la care se va efectua evaluarea, insa angajatorul nu a luat in considerare aceste obiectii.

Potrivit prevederilor art. 242 din art. 279 , regulamentul intern cuprinde criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor, iar conform art. 40 alin. 1 lit. b si f din acelasi act normativ, angajatorul are dreptul de a stabili atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii, insa si dreptul de a stabili obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.

In speta, intr-adevar, parata a procedat la emiterea actului aditional nr. 989/13.05.2011 la contractul individual de munca al reclamantei, in cuprinsul caruia a introdus un capitol nou intitulat „Evaluarea competentei profesionale individuale” care mentioneaza cinci grupe de criterii de evaluare in functie de care se va efectua evaluarea competentei profesionale a reclamantului, respectiv rezultatul privind calitatea muncii; rezultatul privind cantitatea muncii, rezultate economice, comportament social si comportament fata de sarcinile primite”.

Ulterior, la data de 27.05.2011, parata a procedat la evaluarea profesionala a reclamantei, sens in care a intocmit fisa de evaluare contestata in cauza. Asadar, angajatorul a impus noi criterii de evaluare, precum si noi obiective de performanta individuala la data de 13.05.2011, pentru ca ulterior, la doar treisprezece zile, sa procedeze la evaluarea reclamantei conform noilor cerinte.

Or, in aceasta situatie, se constata ca angajatorul nu a acordat reclamantei suficient timp in vedere adaptarii acestuia la cerintele postului, ci a procedat la o evaluare retroactiva a comportamentului profesional al acesteia. Mai mult, se impune a se arata ca reclamanta este angajata paratei din anul 1986, pe acelasi post de inginer, iar pana la data emiterii fisei de evaluare din data de 27.05.2011, aceasta a corespuns profesional locului de munca ocupat.

Pe aceasta linie directoare se inscriu si prevederile art. 192 din art. 279 , potrivit carora formarea profesionala a salariatilor printre obiectivele principale si cel privind adaptarea salariatului la cerintele postului sau ale locului de munca. Totodata, angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de salariati, in speta, parata avand aceasta obligatie, pe care nu a dovedit-o ca fiind indeplinita. Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionala, asigurata in conditiile alin. (1), se suporta de catre angajatori (art. 194 art. 279 ).

Formarea profesionala a salariatilor se poate realiza prin urmatoarele forme: participarea la cursuri organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii de formare profesionala din tara ori din strainatate; stagii de adaptare profesionala la cerintele postului si ale locului de munca; stagii de practica si specializare in tara si in strainatate; ucenicie organizata la locul de munca; formare individualizata; alte forme de pregatire convenite intre angajator si salariat (art. 193 art. 279 ).

Asadar, raportat la conduita angajatorului, dar si la pozitia inferioara pe care este plasata reclamanta, sub aspectul lipsei de timp in vedere adaptarii sale noilor cerinte ale postului, instanta constata ca angajatorul nu a respectat nici principiul bunei-credinte pe care se bazeaza relatiile de munca, principiu impus de art. 8 din art. 279 , considerente de fapt si de drept fata de care va admite cererea de chemare in judecata formulata si va anula fisa pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor din data de 27.05.2011 intocmita pe seama reclamantei de catre parata.

Pe cale de consecinta, avand in vedere principiul repunerii partilor in situatia juridica existenta anterior actului juridic principal anulat, instanta va anula si decizia nr. 8775/20.06.2011 emisa de Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate cu privire la rezultatele evaluarii competentei individuale a salariatilor.

In baza art. 274 C. pr. civ. retinand vazand culpa procesuala a paratei, instanta o va obliga la plata catre reclamanta a sumei de 1240 lei reprezentand onorariu avocat, cheltuieli dovedite cu factura -RO nr. 1371/23.06.2011 si chitanta -RO nr. 498/23.06.2011 depuse la dosar.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta L. R., cu domiciliul procesual ales la Societatea Civila de Avocati L. C. si Asociatii in Timisoara,,  in contradictoriu cu parata R. A. de Transport Timisoara, cu sediul in Timisoara, Bv. Take I., nr. 56, jud. T. .

Anuleaza fisa pentru evaluarea competentei profesionale a salariatilor din data de 27.05.2011 intocmita pe seama reclamantei de catre parata, precum si decizia nr. 8775/20.06.2011 emisa de Comisia pentru solutionarea contestatiilor formulate cu privire la rezultatele evaluarii competentei individuale a salariatilor.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   termen de preaviz    despagubire    suspendarea contractului de munca    reintegrare    act aditional    evaluare profesionala    mijloace tehnice    discriminare    competente profesionale    obiective de performanta individuala    regulament intern    pregatire profesionala   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑