• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 243: Informarea salariatilor

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XI: Raspunderea juridica
        ↳ CAPITOLUL I: Regulamentul intern

(1) Angajatorul are obligatia de a aduce la cunostinta fiecarui salariat prevederile regulamentului intern, in prima zi de lucru, si de a face dovada indeplinirii acestei obligatii.
(2) Aducerea la cunostinta salariatilor a prevederilor regulamentului intern se poate realiza pe suport hartie sau in format electronic, cu conditia ca, in acest din urma caz, documentul sa fie accesibil salariatului si sa poata fi stocat si printat de catre acesta.
(3) regulamentul intern isi produce efectele fata de salariat de la momentul luarii la cunostinta a acestuia.
(4) regulamentul intern se afiseaza la sediul angajatorului.
Comentariu art. 243 Codul muncii

Pe parcursul derularii raporturilor de munca, angajatorul trebuie sa asigure accesul permanent al salariatilor la regulamentul intern prin afisare la sediul acestuia si, daca exista mijloacele tehnice, prin postarea in reteaua intranet a angajatorului la care salariatii au un acces facil si continuu.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Obligatia angajatorului de a aduce la cunostinta salariatilor prevederile Regulamentului Intern
Buna ziua, cu respect v? rog sa m? informa?i în baza c?rui text de lege pot solicita de la angajator copie de pe R ... Conform dispozitiilor art. 243 alin. 4 din Codul muncii, Regulamentul Intern se afiseaza la sediul angajatorului. Astfel ...

Jurisprudenta art. 243 din Codul muncii - Informarea salariatilor

Aducerea la cunostinta salariatilor a modificarilor regulamentului intern. Inscrierea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor in regulamentul intern

Prin sentinta civila nr. 1049 din data de 03.02.2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa exceptia inadmisibilitatii capetelor de cerere privind constatar ... (Hotararea 4212 din data de 22 iunie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Aducerea la cunostinta salariatilor a regulamentului intern de catre angajator. Stabilirea prin regulament a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, numitul C. M. a chemat in judecata S. N. de Transport Feroviar de Calatori „ CFR Calatori” SA, pentru anu ... (Hotararea 2154 din data de 09 aprilie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Indicarea abaterilor disciplinare grave in cuprinsul regulamentului de ordine interioara. Aplicarea criteriilor de individualizare la stabilirea sanctiunii disicplinare

Prin sentinta civila nr. 8311  din data de 27.09.2013, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. ...X, s-a respins cererea formulata de reclamantul D. D. S. in contradictoriu ... (Hotararea 1946 din data de 25 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Dreptul angajatorului de a verifica indeplinirea atributiilor de serviciu de catre salariati. Utilizarea de catre salariati a resurselor informatice puse la dispozitie numai in cadrul activitatii profesionale

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. ...XX, contestatorul M. L. I. a formulat contestatie impotriva Deciziei nr. 2688/02.09.2015 emise de intimata A. D. SA, solicitand anularea acesteia si obligarea intimatei la plata ch ... (Hotararea 1525 din data de 18 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Prahova)
Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor

Prin cererea adresata Tribunalului S. la data de 2 iunie 2011 si inregistrata sub nr. ...X, reclamantul M. G. a chemat in judecata pe paratii S. C. „A.” S. A. S. si Sindicatul Liber Independent al S. C. „A.” S. A. S. pentru ... (Hotararea 959 din data de 28 martie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Obligatia continua a angajatorului de a lua toate masurile ce se impun pentru protejarea sanatatii salariatilor. Informarea salariatilor cu privire la riscurile de imbolnavire profesionala

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. ...X/ 2011, reclamantul R. M. a chemat-o in judecata si personal la interogatoriu pe parata S. C. Calsonic K. S. R. L. - prin reprezentantul sau legal Satoru Takahashi, solicitand ins ... (Hotararea 344 din data de 01 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Dreptul salariatilor la concediu de odihna anual. Plata indemnizatiei de concediu de odihna nu il scuteste pe angajator de obligatia acordarii concediului de odihna salariatilor

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Maramures sub nr. .../06.01.2010, astfel cum aceasta a fost precizata la data de 06.05.2010, reclamantul S.  DE ASISTENTA MATERNALA  MARAMURES a chemat in judecata pe paratii: DIRECTIA G. ... (Hotararea 3522/R din data de 11 octombrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Retinerile din salariu cu titlu de daune cauzate angajatorului. Dispozitia de imputare, admisibila doar in cazul functionarilor publici, nu si al personalului contractual

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita, sub nr. .../24.06.2014, reclamantul S. din Administratia Publica Locala Dambovita a chemat in judecata pe parata U. Persinari, prin Primar,  solicitand instantei ca prin hotararea ce ... (Hotararea 74 din data de 26 ianuarie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Proportionalitatea sanctiunii disciplinare aplicate cu gravitatea abaterii disciplinare. Analizarea criteriilor de individualizare a sanctiunii disciplinare

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale la data de 28.11.2012 sub nr. ...X, contestatoarea I. M. a chemat in judecata pe intimata  SRL, solicitand ca prin hotararea c ... (Hotararea 5828 din data de 17 decembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑