• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 32: Unicitatea perioadei de proba

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL I: Incheierea contractului individual de munca

(1) Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba.
(2) Prin exceptie, salariatul poate fi supus la o noua perioada de proba in situatia in care acesta debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie ori urmeaza sa presteze activitatea intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.
(21) Este interzisa stabilirea unei noi perioade de proba in cazul in care, in termen de 12 luni, intre aceleasi parti se incheie un nou contract individual de munca pentru aceeasi functie si cu aceleasi atributii
(3) Perioada de proba constituie vechime in munca.
Comentariu art. 32 Codul muncii

Prin acest text se instituie o limitare a folosirii de catre angajator a perioadei de proba, fiind prevazut ca, pe parcursul executarii unui contract individual de munca, nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba.

ôLegea nu circumstantiaza notiunea de schimbare a atributiilor. Fata de aceasta situatie, cu siguranta o schimbare semnificativa a atributiilor (si a postului, implicit) atrage obligatia incheierii actului aditional." (Decizia civila nr. 3459 din data de 20 mai 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, www.mcp-avocati.ro.)

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Expirarea perioadei de proba. Calcul termenului
Buna ziua! Va rog sa ma sfatuiti in urmatoarea problema. Amlucrat din data de 11. 03. 2014 pina in 11. 04. 2014 la o fir ... Daca a expirat perioada de proba, nu se poate dispune concedierea printr-o simpla notificare, ci incetarea se va face fi ...

Jurisprudenta art. 32 din Codul muncii - Unicitatea perioadei de proba

Obligarea angajatorului la elibarea adeverintei constatatoare a vechimii in munca

 

Prin Încheierea civila din data de 5 aprilie 2016 a Tribunalului Maramures pronuntata în dosarul nr. x ... (Hotararea 31 din 10 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Botosani)
Respingerea cererii de chemare in judecata in cazul lipsei capacitatii procesuale. Neindeplinirea obligatiilor fata de angajati

Prin cererea înregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului O__, reclamantul S_ din administratia P_ O__ ,,C_’’ în calitate de reprezentant al membrilor de sindicat: G_ M_ I_, Dîra I__, A__ Virginel 

Hotararea 57 din 10 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Modul de incriminare a contraventiilor. Constatarea contraventiilor de catre inspectorii de munca

Prin plangerea formulata pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 Bucuresti la data de 31 mai 2013, sub nr. ...XX, cauza fiind declinata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Toplita la data de 14 februarie 2014, sub nr. ...XX, petenta  SI PAZA G. ... (Hotararea 560 din data de 22 aprilie 2014, pronuntata de Judecatoria Toplita)
Dreptul la greva al salariatilor. Nelegalitatea aplicarii de sanctiuni disciplinare salariatilor in cazul grevei organizate in mod legal

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul instantei la data de 02.06.2015 sub numarul XXXX, petenta  a solicitat, in contradictoriu cu intimata P. M. G., anularea procesului-verbal  nr. ... din data de 12.05.2015 si in subsid ... (Hotararea 9124 din data de 16 octombrie 2015, pronuntata de Judecatoria Galati)
Drepturile stabilite prin contractul colectiv de munca sunt drepturi suplimentare in raport cu salariul. Regimul juridic diferit al salariului

Constata ca prin sentinta civila nr. ... din 28.11.2013 pronuntata in Dosarul nr. ...X de catre Tribunalul Bucuresti - sectia VIII a conflicte de munca si asigurari sociale prin care s-au dispus urmatoarele:

„Respinge exceptia prescr ... (Hotararea 2333 din data de 03 aprilie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa

Prin sentinta civila nr. 6687/29.09.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X  Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis actiunea restransa formulata de reclamantul B. E. D. in contradictoriu cu par ... (Hotararea 5636 din data de 28.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modificarea semnificativa a atributiilor unui salariat. Necesitatea incheierii unui act aditional la contractul individual de munca. Incetarea contractului pe perioada de proba

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X contestatoarea Confederatia Nationala Sindicala “Cartel ALFA”, reprezentata prin Presedinte B. I. H., in num ... (Hotararea 3459 din data de 20 mai 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Verificarea aptitudinilor profesionale ale salariatului. Stabilirea perioadei de proba prin contractului individual de munca

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul Judecatoriei Tirgu M. la data de 22.07.2013, sub nr. ...XX, petenta S. C. O. ., in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA M., a solicitat instantei ca, prin hotararea pe ... (Hotararea 3143 din data de 25 iunie 2014, pronuntata de Judecatoria Targu Mures)
Modificarea contractului individual de munca. Stabilirea unei noi perioade de proba in cazul incadrarii salariatului pe o noua functie. Necorespunderea profesionala in noua functie

Constata ca, prin cererea inregistrata la nr. XXXXXXXXXXXX reclamanta N. V. a chemat in judecata pe parata S. C D. R. I. M. D. S. R. L, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna anularea notificarii nr. 1661/5. 05. 2014 de incetare ... (Hotararea 211 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Pitesti)
Concediere pentru inaptitudinea stabilita de medicul de medicina muncii

Potrivit art. 64 alin. 1 Codul muncii, ”in cazul in care concedierea se dispune pentru motivele prevazute de art. 61 lit. c, angajatorul are obligatia de a-i propune salariatului alte locuri de munca vacante in unita ... (Hotararea 212 din 17.05.2011, pronuntata de Curtea de Apel CONSTANTA)


Sus ↑