• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 59: Interdictii cu caracter permanent

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳ CAPITOLUL V: Incetarea contractului individual de munca
                ↳ SECTIUNEA 2: Concedierea

Este interzisa Concedierea salariatilor:
a) pe criterii de rasa, cetatenie, etnie, culoare, limba, religie, origine sociala, trasaturi genetice, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, optiune politica, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala, apartenenta la o categorie defavorizata;
b) pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.
c) pentru exercitarea drepturilor prevazute la art. 17 alin. (3), art. 18 alin. (1), art. 31, art. 39 alin. (1), art. 85 si art. 194 alin. (2).

   ↳ Litera a) din Articolul 59 , Sectiunea a 2-a , Capitolul V , Titlul II a fost modificata de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 151/2020, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 24 iulie 2020Comentariu art. 59 Codul muncii

Aceasta interdictie are la baza principiul nediscriminarii, care determina interdictia concedierii salariatului (si) pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala ori pentru exercitarea, in conditiile legii, a dreptului la greva si a drepturilor sindicale.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Declararea si impozitarea veniturilor din activitati de freelancing.
Buna ziua , Am o nelamurire cu care sper sa ma puteti ajuta - doresc sa inteleg legislatia si sa actionez in conform ... Buna ziua, Exceptand cazurile in care sunt impuse interdictii legale privind cumulul de functii/desfasura ...
Incetarea de drept a contractului individual de munca pe durata determinata
Am 59 de ani si am fost angajat de la 03. Ian. 2014 pana la 03. Iul. 2014, cu contract pe perioada determinata. La data ... In cazul contractelor individuale de munca pe durata determinata, acestea inceteaza de drept la implinirea termenului pe ...

Jurisprudenta art. 59 din Codul muncii - Interdictii cu caracter permanent

Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Nulitatea unei clauze nelegale din contractul colectiv de munca

În urma deliberarii, retine ca prin cererea de chemare în judecata reclamantii L_ I_ G_,   H__ I__ N_, A__ A__, T__ G_, B_ V_,   D_ I_,   P__ T_,   C__ I_,   B__ M__ I_,   T_ ... (Hotararea 99 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Radierea sanctiunilor disciplinare. Emiterea unei decizii scrise de catre angajator

Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. ...X, in urma declinarii, prin sentinta civila nr. 4741/26.06.2014 a Tribunalului Bucuresti pronuntata in dosarul nr. 7 ... (Hotararea 4196 din data de 05 noiembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Motivarea deciziei de concediere. Mentiunea in cuprinsul deciziei de concediere a unor note interne de constatare nu complineste elementele ce trebuie inscrise in mod obligatoriu

Prin sentinta civila nr. 9333 din data de 09.10.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, a fost admis contestatia formulata de contestatorul V. G., in contradictoriu cu ... (Hotararea 2580 din data de 26 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑