• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Radierea sanctiunilor disciplinare. Emiterea unei decizii scrise de catre angajator

Hotararea nr. 4196 din data de 05 noiembrie 2015
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin cererea inregistrata pe rolul  Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. ...X, in urma declinarii, prin sentinta civila nr. 4741/26.06.2014 a Tribunalului Bucuresti pronuntata in dosarul nr. 7384/3/C. /2013, reclamanta S. A. a solicitat in contradictoriu cu  parata R. Nationala a Padurilor-Romsilva anularea deciziei nr. 37/22.01.2013.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Prin sentinta civila nr. 1814/27.02.2015,  pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X s-a admis cererea formulata de reclamanta S. A. in contradictoriu cu parata R. NATIONALA A PADURILOR-ROMSILVA, s-a a anulat  decizia nr. 37/22.01.2013 emisa de  parata.

In considerente prima instanta a retinut ca prin decizia nr. 37/22.01.2013  parata a dispus sanctionarea reclamantei cu sanctiunea disciplinara “Avertisment scris” pentru incalcarea cu  vinovatie a art. 1 si 4 Legea  nr. 514/2003, art. 40 si 41 din Statutul profesiei de consilier juridic, art. 38, lit.” a, b, d”, art. 59 lit.”b, d” Regulamentul Intern al Regiei, art. 20(1) lit.”b” CCM, art. 39(2) lit.”a, b, c” Legea  nr. 53/2003, prin faptele descrise ca:” Refuzuri repetate in executarea ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici”;  „Neintocmirea la termen si in conformitate cu prevederile legale in vigoare a lucrarilor in dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti la care regia este parte, repartizate de catre seful serviciului”; “Tergiversarea, in mod nejustificat, a avizarii legalitatii intocmirii unor contracte incheiate intre R. Nationala a Padurilor - Romsilva cu diferiti terti” si “Formularea tardiva sau dupa primul termen de judecata a apararilor aflate pe rolul instantelor, in dosarele XXXX, XXX, xx/229/2012”.

Instanta  nu a putut primi apararea  paratei referitor la ramanerea fara obiect a cererii formulate de catre reclamanta, intrucat conform art. 248(3) art. 279 “Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa”, ceea ce nu echivaleaza cu anularea deciziei de sanctionare si pe cale de consecinta a efectelor  juridice produse de aceasta, efecte, care chiar in situatia radierii sanctiunii, se produc in continuare in ceea ce-l priveste pe salariat, cum ar fi cazul sanctionarii ulterioare a acestuia in cadrul careia ar putea valora ca o circumstanta agravanta, la fel in cazul in care salariatul ar dori sa acceada intr-o functie superioara, sau cazul incheierii unui CIM cu un alt angajator care poate cere referinte in ceea ce o priveste, etc.

Conform art. 252(1) art. 279   angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Referitor la termenul de 30 zile, momentul de la care curge acest termen este momentul finalizarii procedurii prealabile de cercetare disciplinara prin procesul verbal de cercetare disciplinara adus la cunostinta persoanei abilitate in a dispune masura sanctionarii, insa in prezenta cauza suntem in ipoteza prevazuta de art. 251(1) art. 279 “Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile”, astfel ca, raportat la data precizata expres in continutul deciziei contestate” fapte constatate in lunile octombrie si noiembrie 2012”, acest termen nu a fost respectat, fiind epuizat la data de 22.01.2013, data emiterii deciziei contestate si aplicarii sanctiunii.

Referitor la termenul de 6 luni care curge de la data savarsirii faptei, instanta a apreciat  ca acesta nu poate fi determinat, fata de lipsa datei savarsirii faptelor descrise in decizia de sanctionare. Astfel, instanta nu poate calcula termenul de prescriptie prevazut de art. 252(1) art. 279 , iar angajatului nu ii este permisa exercitarea dreptului la aparare. Lipsa mentiunii privind data savarsirii faptei echivaleaza cu o lipsa a descrierii faptei, care trebuie sa fie detaliata, pentru a se aprecia concret, circumstantiat si riguros asupra legalitatii masurii de sanctionare. Curgerea termenului de 6 luni are drept consecinta prescrierea dreptului angajatorului de a-l sanctiona pe salariatul vinovat, or, in lipsa mentiunii datei savarsirii faptelor, respectarea cerintei art. art. 252(1) art. 279 nu poate fi verificata, constituind un motiv de nelegalitate a deciziei de sanctionare.

Conform art. 252(2) art. 279 “Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara; b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat; d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica”.

In speta, decizia de concediere este informa. Nu cuprinde nici un fel de mentiune referitoare la fapta concreta retinuta in sarcina reclamantei, data savarsirii ei, prevederea legala incalcata, etc., insa de apreciat ca prevede calea de atac si instanta competenta ca sa fie cat mai accesibila pentru reclamanta formularea contestatiei.

Astfel, dupa cum instanta a aratat mai sus lipseste data savarsirii faptelor, aceasta constituind un element esential ce trebuie precizat in cadrul descrierii faptei, intrucat, in raport de aceasta data, instanta poate verifica daca angajatorul a respectat dispozitiile art. 252 art. 279 cu privire la termenul de prescriptie a raspunderii disciplinare a salariatului.

Pe langa acest element lipseste chiar descrierea faptei astfel incat instanta sa poata aprecia ca ea poate fi calificata ca abatere  disciplinara.

Astfel, se imputa reclamantei: “Refuzurile repetate in executarea ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici”; fara a se indica care sunt ordinele si dispozitiile ce au fost refuzate, cand  au fost aduse la cunostinta salariatei, in ce modalitate au fost aduse la cunostinta acesteia, ce prevedeau aceste ordine si dispozitii, daca se circumscriau atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului salariatei, daca trebuiau executate  intr-un anumit termen si care era acest termen. Se mai retine in sarcina reclamantei neintocmirea  la termen si in conformitate cu prevederile legale in vigoare a lucrarilor in dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti la care regia este parte, repartizate de catre seful serviciului; fara a se arata despre ce dosare este vorba, cum au fost repartizate si la ce data reclamantei, daca erau insotite de un termen de executie, care erau lucrarile ce trebuiau a fi intocmite, care au fost consecintele neintocmirii acestor lucrari.

Referitor la fapta ce consta in “Tergiversarea, in mod nejustificat, a avizarii legalitatii intocmirii unor contracte incheiate intre  R. Nationala a Padurilor - Romsilva cu diferiti terti” instanta a retinut  aceeasi descriere, in mod mai mult decat generic, fara a se preciza despre ce contracte este vorba, lasand salariata reclamanta sa faca supozitii in ceea ce priveste eventualele contracte referitor la care s-ar fi putut imputa tergiversarea, fiind pusa in situatia de a formula apararile de mai sus pe baza unor supozitii.

Nici fapta descrisa ca “Formularea tardiva sau dupa primul termen de judecata a apararilor aflate pe rolul instantelor, in dosarele  nr. ...XX, nr. ...X,  nr. .../229/2012”, nu intruneste exigentele art. 252 art. 279 , referitoare la descrierea faptei, atata vreme cat nu se poate aprecia asupra datei la care trebuiau a fi formulate apararile, despre ce aparari este vorba, procedura civila permitand de pilda formularea unor aparari pe calea unor exceptii de ordine publica si dupa primul termen de judecata, si daca s-a constatat tardivitatea de catre instanta prin incheiere sau hotarare pronuntata in aceste cauze.

Instanta mai retine ca desi s-a facut mentiune referitor la ce prevederi au fost incalcate, parata nu a coroborat faptele retinute ca abateri  disciplinare cu dispozitiile incalcate, necoroborarea  descrierii faptelor cu temeiul de drept al calificarii acestora ca abateri disciplinare echivaland cu lipsa mentiunilor obligatorii prevazute de art. 252 lit.” b, d” art. 279 .

Cum lipsa elementelor mai sus descrise atrage nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare, instanta a admis cererea si a anulat decizia nr. 37/22.01.2013.

Impotriva acestei sentinte a declarat apel, in termen legal si motivat, apelanta-parata R. Nationala a Padurilor - Romsilva, criticand sentinta pentru nelegalitate si netemeinicie.

In motivarea apelului, apelanta a sustinut ca  eronat a retinut instanta de fond ca nu se poate calcula termenul de prescriptie, intrucat lipseste data la care a fost savarsita fapta. Din continutul deciziei rezulta clar ca intimata-reclamanta a savarsit faptele in forma continuata, astfel ca aceste fapte au fost savarsite si in lunile octombrie si noiembrie 2012, momentul cand au fost si constatate. Iar aceasta permite calcularea termenului de prescriptie. De altfel, din toata documentatia atasata cauzei - lista atributii consilier juridic A. S., inregistrata sub nr. ...-15.11.2012, adresa nr. 372/26.11.2012, Nota explicativa din 27.11.2012, rezolutia din 28.11.2012 de pe adresa nr. 1211/28.11.2012 etc., toate demonstreaza ca numita S. a savarsit abaterile disciplinare in lunile octombrie - noiembrie 2013, fiind indeplinita cerinta de la alin. 1, art. 252 din Legea  nr. 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel ca, daca decizia nu cuprinde ziua, ora si minutul la care reclamanta-intimata a savarsit abaterile disciplinare, nu inseamna ca aceasta constituie un motiv de nelegalitate a deciziei asa cum a retinut instanta de fond.

In plus, alin. 2 al art. 252 prevede expres conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca decizia pentru a nu fi aplicata sanctiunea anularii:

(2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:

- descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;

- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;

- temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;

- termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

- instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Niciunde nu este precizat ca daca nu este trecuta data (zi, ora, minut) de savarsire a faptei sanctiunea este anularea deciziei, asa cum retine instanta.

De asemenea, apelanta a considerat ca in mod cu totul gresit  instanta a retinut ca in decizie nu au fost descrise faptele de care se face vinovata intimata-reclamanta, dimpotriva decizia contine descrierea tuturor faptelor pentru care a fost sanctionata.

A mai retinut instanta de fond ca nu s-a facut  o coroborare intre faptele retinute ca abateri disciplinare si dispozitiile legale incalcate. Total fals, intrucat in decizie este clar trecut ca prin savarsirea faptelor s-au incalcat anumite dispozitii legale.

Apelanta a apreciat ca Decizia nr. 37/22.01.2013 indeplineste atat conditiile de forma, cand si cele de fond prevazute de art. 352, alin. 2, din Legea nr. 53/2003, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de retinerile instantei ca decizia este informa deoarece lipsesc mentiunile obligatorii prevazute de articolul 52 lit. b si d, apelanta le-a apreciat ca fiind total gresite, intrucat in decizie sunt trecute atat descrierea faptelor cat si temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica.

In ceea ce priveste descrierea faptelor:

Faptele pentru care petenta a fost sanctionata sunt descrise punctual in decizie si anume:

- intarzierea nejustificata privind vizarea de legalitate a contractelor urgente, respectiv servicii bucla locala, publicitate, paza, mentenanta lifturi;

- formularea cu intarziere a cererii de stramutare a dosarului nr. ...XX;

- formularea deficitara a apararilor in dosarul nr. ...X;

- neformularea apararilor in dosarul nr. .../299/2012;

Fata de intarzierea nejustificata a vizarii de legalitate a contractelor, chiar si cate 7-8 luni, Directorul General al Regiei a chemat-o pe petenta de mai multe ori si i-a spus sa urgenteze vizarea acestor contracte, reclamanta refuzand sa se supuna acestor ordine pe motiv ca trebuia sa termine „alte sarcini apreciate ca fiind mai urgente”. In acest scop, i-a prezentat directorului general o „Lista de atributii consilier juridic A. S.” inregistrata sub nr. .../15.11.2012.

Apelanta a aratat ca urgenta unor sarcini este stabilita de conducatorul unitatii si nu de catre salariati.

In legatura cu cererea de stramutare, incepand cu al treilea termen de judecata, seful serviciului juridic i-a solicitat in mai multe randuri sa faca cerere de stramutare a dosarului  nr. ...XX, aflat pe rolul Tribunalului Suceava, iar petenta a refuzat pe motiv ca nu stie sa formuleze o astfel de cerere deoarece nu a mai facut niciodata o cerere de stramutare. Abia dupa ce seful serviciului juridic i-a spus ca o sa-i solicite o explicatie in acest sens, reclamanta a formulat cerere de stramutare. Cererea de stramutare a fost formulata de catre reclamanta dupa doi ani, respectiv la data de 22.11.2012 si nu la data de 15.11.2012 asa cum a trecut reclamanta in „Lista de atributii consilier juridic A. S.”, inregistrata sub nr. .../15.11.2012.

In dosarul nr. ...X, deoarece nu formulase aparari, i s-a ordonat sa faca imputernicire Directiei Silvice V. .

Apelanta a solicitat instantei sa observe ca in „Lista de atributii consilier juridic A. S.”, inregistrata sub nr. .../15.11.2012”, la punctul 2 reclamanta precizeaza „Formulat intampinare dosar XXX aflat pe rolul Tribunalului V. - termen 16.11.2012 (5 zile inainte de termen) “.

Deci, in dupa amiaza zilei de 15 noiembrie 2012, petenta a sustinut ca trebuie sa formuleze intampinare pentru termenul din 16 noiembrie 2012. Acesta a fost motivul pentru care s-a dat delegatie de reprezentare la Directia Silvica V. .

Din cele 10 puncte din lista reprezentand sarcini de serviciu, in ziua de 15.11.2012 reclamanta nu a indeplinit nici o sarcina, dar nici ordinul directorului general.

In dosarul nr. .../299/2012, reclamanta a spus ca nu poate formula intampinare deoarece nu a primit actiunea si nici alte inscrisuri. Acesta a fost motivul pentru care seful serviciului juridic a  rezolutionat „solicita inscrisuri de la instanta”, tocmai pentru a putea formula apararile. Dar, avand in vedere ca reclamanta nu este incepatoare, trebuia sa stie ca primul pas pe care trebuia sa il faca era acela de a solicita instantei sa ii comunice actiunea si inscrisurile aflate la dosar. Petenta sustine insa ca seful serviciului juridic i-a pus rezolutie doar ca sa solicite inscrisuri.

Desi conform rezolutiei din 13.11.2012 trebuia sa formuleze aparari, abia in 07.02.2013, dupa ce a fost sanctionata, reclamanta a formulat „Note de sedinta”.

Aceste fapte au fost precizate si in decizia de sanctionare:

In ceea ce priveste temeiurile de drept, in decizie sunt trecute atat prevederile legale cat si cele din fisa postului incalcate de catre reclamanta, precum si temeiurile de drept in baza carora i s-a aplicat sanctiunea.

Prin refuzul nejustificat de a viza de legalitate contractele in termenul solicitat de conducatorul unitatii, prin neformularea in termen a cererii de stramutare in dosar nr. ...XX, prin neformularea  sau formularea deficitara a apararilor in dosarele nr. ...X si nr. .../299/2012 reclamanta nu si-a indeplinit atributiile din fisa postului si a incalcat urmatoarele prevederi:

Din Legea 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare:

- art. 1, art. 4, din Statutul profesiei de consilier juridic;

- art. 40, 41, din Contractul colectiv de munca pe anul 2012:

- art. 20, lit. b, din Regulamentul intern al RNP - Romsilva, aprobat prin HCA nr. 12/2011:

- art. 38, lit. a, b, d, art. 59 lit. b si d.

Din Legea nr. 53/2003 - art. 279   - art. 39, alin. 2, lit. a, b, c

Astfel, din fisa postului:

- la cererea unitatii intocmeste, redacteaza si promoveaza actiuni, acte de procedura prevazute de lege in scopul reprezentarii intereselor legitime ale acesteia;

- avizeaza si rezolva orice acte cu caracter juridic si orice sarcina dispuse de conducerea RNP-Romsilva si seful Serviciului Juridic

- raspunde  de cauzele in care reprezinta institutia in instanta, urmareste si exercita, in termen, caile legale de atac in vederea apararii intereselor regiei, in baza delegatiei date de catre conducatorul acesteia.

Din Legea  nr. 514/2003, privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare: art. 1, art. 4:

Art. 1 - consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat, in slujba carora se afla si in conformitate cu Constitutia si legile tarii.

Art. 4 - consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara  drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina; in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic.

Din Statutul profesiei de consilier juridic:  art. 40 - 41:

Art. 40 - indatoririle  consilierului juridic:

(1) Consilierul juridic apara  drepturile si interesele legitime ale institutiei, persoanei juridice, autoritatii sau entitatii pentru care exercita profesia, asigura consultanta si reprezentare juridica, avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic emise              de              acestea.

Art. 41 - Consilierii juridici sunt datori sa studieze temeinic cauzele in care asista sau reprezinta institutiile, autoritatile ori entitatile interesate, sa se prezinte la termene la instantele de judecata sau la organele de urmarire penala ori la alte institutii, sa manifeste constiinciozitate si probitate profesionala, sa pledeze cu demnitate fata de judecator si de partile in proces, sa depuna concluzii orale sau note de sedinta ori de cate ori considera necesar acest lucru sau instanta de judecata dispune in acest sens.

Din Contractul colectiv de munca pe anul 2012:

- Art. 20, lit. b - angajatii regiei au urmatoarele obligatii: „sa realizeze sarcinile de serviciu ce decurg din fisa postului si din programele de activitate, normele de munca, precum si dispozitiile sefilor ierarhici”.

Din Regulamentul intern al RNP - Romsilva, aprobat prin HCA nr. 12/2011: art. 38, lit. b, b, d, art. 59, lit. b si d;

Art. 38 - salariatii regiei au in principal urmatoarele obligatii:

- sa cunoasca prevederile legale in vigoare, ale regulamentului intern, ale contractului colectiv de munca aplicabil si cele din contractul individual de munca in activitatea pe care o desfasoara;

- sa realizeze sarcinile de serviciu ce decurg din fisa postului si din programele de activitate, normele de munca, precum si dispozitiile sefilor ierarhici:

- sa respecte disciplina muncii si disciplina tehnologica la locul de munca

Art. 59 - Constituie abateri disciplinare cel putin urmatoarele:

b) neincadrarea sistematica in respectarea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor sau realizarea sarcinilor de serviciu;

d) refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile de serviciu.

Din Legea nr. 53/2003 - art. 279 : art. 39, alin. 2, lit. a, b, c

Art. 39:

(2) Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

- obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

- obligatia de a respecta disciplina muncii;

- obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca aplicabil, precum si in contractul individual de munca.

In opinia apelantei Decizia nr. 37/22.01.2013 cuprinde toate elementele obligatorii, astfel ca instanta de fond in mod gresit a retinut ca desi s-au indicat temeiurile de drept acestea nu au fost coroborate cu faptele, astfel ca atrag nulitatea deciziei. Apelanta considera ca instanta de fond in mod nelegal a dispus anularea deciziei pentru lipsa mentiunilor obligatorii, deoarece decizia cuprinde toate elementele obligatorii prevazute de art. 252, alin. 2, din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In concluzie, apelanta a solicitat  admiterea apelului, schimbarea in tot a sentintei civile nr. 1814/27.02.2015 si retinand si rejudecand in fond cauza sa se respinga  cererea de chemare in judecata ca nefondata, cu cheltuieli de judecata.

Analizand apelul declarat, potrivit dispozitiilor art. 477 C. pr. civ., in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:

Referitor la indeplinirea conditiei prevazute de art. 252 al. 2 lit. a art. 279 , Curtea va confirma considerentele primei instante referitoare la inexistenta descrierii faptelor si a datei savarsirii acestora in decizia contestata.

In ceea ce priveste descrierea faptei, legea prevede sub sanctiunea nulitatii absolute, conditia descrierii faptelor ce constituie abateri disciplinare.

Retinand dispozitiile prevazute de art. 252 al. 2 litera a Codul muncii , Curtea constata ca descrierea faptelor care constituie abateri disciplinare trebuia facuta in mod concret si precis, pentru a permite instantei sa verifice temeinicia sanctiunii aplicate prin raportare la o fapta concreta si la obligatiile stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca si Regulamentul intern.

Dar, asa cum rezulta din continutul deciziei contestate angajatorul se limiteaza la o descriere generica a faptelor imputate ca abateri disciplinare, or faptele ce au fost retinute ca abateri disciplinare si au fost sanctionate trebuiau descrise cu necesitate  in cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara.

Decizia de sanctionare disciplinara nu poate fi completata in ceea ce priveste descrierea faptei cu continutul unor acte exterioare, fata de conditia impusa de lege ca aceasta descriere sa se regaseasca in cuprinsul deciziei de sanctionare si cu atat mai mult nu poate fi complinita prin detalierea pe care o expune apelanta abia in calea de atac, prin motivarea apelului, cu referiri la date si numere de dosare aflate pe rolul instantelor cu privire la care intimata reclamanta nu si-ar fi indeplinit unele dintre atributiile din fisa postului.

Aceasta cerinta prevazuta de lege sub sanctiunea nulitatii nu poate fi complinita prin descrierile din alte acte, deoarece ar fi impotriva prevederilor art. 79 din art. 279 , in conformitate cu care, in caz de conflict de munca angajatorul nu poate invoca in fata instantei alte motive de fapt decat cele precizate si deci aratate in decizia de concediere.

In lipsa descrierii concrete a tuturor faptelor imputate instanta nu ar putea aprecia asupra conduitei culpabile atribuite salariatei, asupra gravitatii acestor fapte, asupra intrunirii de catre acestea a tuturor elementelor  prevazute de lege pentru a fi considerate abateri disciplinare, asupra imprejurarii ca aceste fapte constituie in mod concret si prin modul de savarsire incalcari ale prevederilor legale, ale contractului individual de munca, regulamentului intern, fisei postului sau a altor asemenea prevederi pe care salariata era tinuta sa le respecte.

In ceea ce priveste temeinicia deciziei, asupra acesteia instanta nici nu ar putea aprecia, fata de maniera defectuoasa in care au fost descrise faptele ce ar constitui in opinia apelantei abateri disciplinare, fiind dificila aprecierea conduitei culpabile atribuite salariatei, a gravitatii acestor fapte, a intrunirii de catre aceste fapte a tuturor elementelor prevazute de lege pentru a fi considerate abateri disciplinare, a imprejurarii ca aceste fapte constituie in mod concret si prin modul de savarsire incalcari ale prevederilor legale, ale contractului individual de munca, regulamentului intern sau a altor asemenea prevederi pe care salariata era tinuta sa le respecte, din aceasta perspectiva (a descrierii faptelor) decizia contestata fiind asa cum am mai subliniat nemotivata si impiedica, fata de interdictia impusa de textul art. 77 din art. 279 , cercetarea temeiniciei unor fapte descrise generic si de o maniera mult prea vaga.

In aceste conditii, in mod corect prima instanta a retinut nelegalitatea si netemeinicia deciziei de sanctionare, facand aplicarea dispozitiilor art. 80 art. 279 in sensul anularii deciziei.

Pentru aceste motive, in temeiul art. 480 Codul de procedura civila, Curtea va respinge apelul, ca nefondat.

Pentru considerentele aratate, Curtea, in baza art. 480 C. pr. civ., respinge apelul, ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge apelul formulat de  apelanta-parata R. NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA,  cu sediul in Bucuresti,   A, sector 2, cod de inregistrare RO1590120, inregistrata la Registrul Comertului  sub nr. JXXX, impotriva sentintei civile nr. 1814/27.02.2015,  pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X in contradictoriu cu  intimata-reclamanta S. A. - CNP ..., cu  domiciliul ales la  Av. S. S. S. in Bucuresti,,,, ca nefondat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   avertisment scris    regulament intern    radierea sanctiunilor    abatere disciplinara    nulitate absoluta    dreptul la aparare    statut de personal    contract colectiv de munca    consecintele abaterii    fisa postului    sarcini de serviciu    norma de munca   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑