• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 82: Forma si conditiile de incheiere

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL II: Contractul individual de munca
        ↳

CAPITOLUL VI: Contractul individual de munca pe durata determinata

(1) Prin derogare de la regula prevazuta la art. 12 alin. (1), angajatorii au posibilitatea de a angaja, in cazurile si in conditiile prezentului cod, personal salariat cu contract individual de munca pe durata determinata.
(2) contractul individual de munca pe durata determinata se poate incheia numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei pentru care se incheie.
(3) contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, in conditiile prevazute la art. 83, si dupa expirarea termenului initial, cu acordul scris al partilor, pentru perioada realizarii unui proiect, program sau unei lucrari.
(4) Intre aceleasi parti se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determinata.
(5) Contractele individuale de munca pe durata determinata incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinata sunt considerate contracte succesive si nu pot avea o durata mai mare de 12 luni fiecare.
Comentariu art. 82 Codul muncii

Fiind un element esential al contractului individual de munca pe durata determinata, durata pentru care se incheie contractul va trebui precizata in mod expres, fie prin precizarea numarului de luni/ani pentru care se incheie, fie prin indicarea unei date pana la care isi va produce efecte contractul individual de munca.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Carantina si forta majora. Impactul asupra relatiilor de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (III) - Dreptul la deconectare al salariatului. Respectarea timpului normal de lucru in era digitala

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Contracte individuale de munca pe durata determinata succesive
Buna ziua, Am o intrebare legata de contractul pe perioada determinata si as vrea sa ma lamuriti dvs. ... Potrivit Codului muncii, intre aceleasi parti se pot incheia cel mult 3 contracte individuale de munca pe durata determi ...

Jurisprudenta art. 82 din Codul muncii - Forma si conditiile de incheiere

Desfacerea contractului de munca. Deciziei de returnare de pe teritoriul Romaniei
Pe rol soluTionarea acTiunii in contencios administrativ formulata de reclamanta S E in contradictoriu cu paratul I G P_ I_, avand ca obiect litigiu privind regimul strainilor - dec. de returnare nr. xxxxxx/17. 03. 2020. ... (Hotararea 353 din 04.06.2020, pronuntata de CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A VII-A PENTRU CAUZE PRIVIND CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE)
Incetarea de drept a contractului individual de munca. Posibilitatea angajatorului de a refuza prelungirea acestuia

 

Tribunalul O__ prin  sentinta civila nr.466 de la 12.09.2016 a respins actiunea formulata de reclamanta I__ L ... (Hotararea 2 din 09 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Instruirea salariatilor in privinta activitatilor specifice institutiei. Asigurarea de catre angajator a sanatatii si securitatii in munca a salariatilor

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului B. la 26 iulie 2011, asa cum a fost precizata ulterior (f. 55) reclamantul S. I. a chemat in judecata pe paratii  B., F. V., C. G., si C. Nationala de Cai Ferate SA Bucuresti, solicitand obliga ... (Hotararea 1801 din data de 05 iulie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Contractul individual de munca pe durata determinata incheiat pe perioada suspendarii contractului unui alt salariat. Momentul incetarii contractului de munca pe durata determinata

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari, sub nr. 29. XXX, la data de 06.09.2013, reclamantul S. A. a solicitat, in contradictoriu cu parata AGENTIA DE PLATI P. DEZVOLTARE RURALA S ... (Hotararea 1393 din data de 27 aprilie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Dovada platii drepturilor salariale. Necesitatea coroborarii extraselor de cont cu alte inscrisuri justificative care sa ateste achitarea drepturilor salariale

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita  sub nr. ...XX la data de 30 octombrie 2015, reclamanta L. petruta R. a chemat in judecata pe parata V. C. SRL, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea parate ... (Hotararea 797 din data de 19 mai 2016, pronuntata de Tribunalul Dambovita)
Nulitatea absoluta a clauzei privind durata determinata a contractului individual de munca. Incheierea unui contract de munca pe durata determinata in situatia cresterii temporare si imprevizibile a activitatii angajatorului

Prin sentinta civila nr. 1369/15 iulie 2015 a Tribunalului N. s-a admis actiunea formulata de reclamantul S. E., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat,  . 62, Jud. N. dar cu domiciliul ales in vederea comunicarii actelor de procedura la C. . Av. I. ... (Hotararea 252 din data de 15 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Sanctiune disciplinara. Consecinta neprevederii ei legale

Sanctiunile disciplinare constituie mijloace de constrangere prevazute de lege in scopul apararii ordinii disciplinare, dezvoltarii spiritului de raspundere pentru indeplinirea constiincioasa a indatoririlor de serviciu, ... (Hotararea 2498 din 23.11.2011, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara)


Sus ↑