• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Decizie de concediere necomunicata salariatului. Consecinte

Hotararea nr. 244 din 10.03.2008
Pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA

In recurs s-a retinut ca dispozitia nr. S/I/137 din 18.05.2007, ca act juridic de  dreptul muncii, prin care s-a  procedat la  încetarea raporturilor  de munca dintre reclamanta si  paratul-angajator nu i-a fost niciodata comunicata reclamantei.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 Or, potrivit prevederilor art. 75 din art. 279 , decizia de concediere (ca act juridic de dreptul muncii) produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.
      Cum concedierea reclamantei s-a dispus cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege, au devenit incidente prevederile art. 76 din art. 279 , decizia de  concediere fiind  lovita de nulitatea absoluta.

      Prin cererea adresata Tribunalului Botosani – sectia civila si înregistrata la 19.06.2007, reclamanta S.C.L. a contestat adresa nr. 740135 din 21.05.2007 emisa de Inspectoratul de Politie judetean Botosani, prin care i se facea cunoscut ca, în conformitate cu prevederile art. 264 lit. f din Legea nr. 53/2003, art. 279 si art. 23 lit. f din Ordinul M.I. nr. 458 din 26.05.2003 privind aprobarea regulamentului intern pentru desfasurarea activitatii salariatilor în unitatile Ministerului de Interne, prin Dispozitia sefului inspectoratului nr.  S/I/137 din 18 mai 2007, s-a dispus sanctionarea reclamantei cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
      Prin aceeasi adresa, Inspectoratul de Politie al judetului Botosani îi face cunoscut reclamantei prevederile din regulamentul intern pentru desfasurarea activitatii salariatilor în unitatile Ministerului de Interne si din contractul individual de munca al reclamantei, pe care le-a încalcat si abaterile disciplinare pe care aceasta le-a savarsit.
      Pentru termenul de judecata din 4 iulie 2007, Inspectoratul de Politie Judetean Botosani înainteaza instantei de judecata (respectiv Tribunalul Botosani), dispozitia sefului Inspectoratului de Politie Judetean Botosani nr. S/I/137 din 18 mai 2007, precum si dosarul de cercetare disciplinara prealabila privind pe reclamanta, cu precizarea ca aceste documente contin informatii cu caracter secret de serviciu si se afla sub incidenta Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.
      Prin contestatia adresata Tribunalului Botosani – sectia civila, reclamanta a solicitat anularea sau, eventual, modificarea masurii desfacerii disciplinare a contractului ei de munca, reintegrarea sa în functia avuta si obligarea paratului la plata de despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, cu cheltuieli de judecata. Reclamanta a mai sustinut ca în perioada 1994 – 2007 si-a desfasurat activitatea de secretar – dactilograf în cadrul Politiei orasului Darabani – I.P.J. Botosani. Aceasta a apreciat ca masura concedierii sale prin dispozitia contestata este lovita de nulitate absoluta întrucat nu respecta prevederile art. 62 alin. 2, art. 266 si art. 268 din art. 279 . Astfel, pretinde contestatoarea, în decizie nu sunt prevazute descrierea faptelor care constituie abatere disciplinara  si motivele pentru care au fost înlaturate apararile pe care le-a formulat în timpul cercetarii prealabile prin raportul din 14 mai 2007, fiindu-i astfel încalcat dreptul la aparare. Contestatoarea considera ca dispozitia în discutie este si netemeinica, întrucat nu si-a încalcat atributiile de serviciu, sanctionarea sa fiind de fapt urmarea starii conflictuale între ea si seful Politiei orasului Darabani, care s-a datorat unor neîntelegeri de natura personala, precum si faptul ca a refuzat sa mai treaca date fictive în raportarile lunare si trimestriale.
      Astfel, nu a tergiversat în mod repetat si nejustificat efectuarea lucrarilor de serviciu, referitor la data de 16 martie 2007 pana la care trebuia înaintat la I.P.J. Botosani un raport cu inventarierea documentelor unitatii, acesta a fost întocmit de ea la data de 14 martie 2007, dar nu a fost trimis întrucat nu era semnat de catre seful sau, comisarul G. F.
      Nu a manifestat insubordonare fata de seful direct, contestatoarea sustinand ca a refuzat sa mai treaca date fictive în raportari, însa aceasta era o dispozitie ilegala, iar nerespectarea acesteia nu constituie abatere disciplinara. Nu este real ca ar fi întarziat sau lipsit nejustificat de la serviciu, posibil – a apreciat contestatoarea – deplasarile sale cu corespondenta la Circumscriptia Fiscala, Consiliul Local sau P.T.T.R. au fost calificate astfel.
      A mai aratat contestatoarea ca nu a efectuat si nici nu a fost sanctionata vreodata pentru trafic de tigari si cafea, a efectuat deplasari împreuna cu persoane cu statul social pozitiv si nu a fost avertizata de seful sau ca nu avea voie sa mearga la cumparaturi în strainatate.
      In sustinerea apararilor formulate, contestatoarea a solicitat a se avea în vedere si faptul ca în întreaga sa activitate de 13 ani a obtinut numai calificative de „bine” si „foarte bine”, cu exceptia ultimului an, cand a obtinut initial calificativul „necorespunzator” si a fost sanctionata cu avertisment scris în luna noiembrie 2006, tot pentru fapte imaginare.
In drept, contestatoarea a invocat dispozitiile art. 76 – 78 din art. 279 .
Paratul Inspectoratul de Politie Judetean Botosani a formulat întampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantei, ca nefondata.
      In sustinerea întampinarii, paratul a aratat ca dispozitia sefului Inspectoratului de Politie Judetean Botosani nr. S/I/137 din 18 mai 2007, prin care s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului individual de munca al contestatoarei, nu este lovita de nulitate, întrucat cuprinde toate mentiunile prevazute în art. 268 alin. 2 din art. 279 , inclusiv descrierea faptelor ce constituie abatere disciplinara precum si motivele pentru care au fost înlaturate apararile formulate în timpul cercetarii prealabile.
      Referitor la fondul contestatiei, intimatul a sustinut ca în urma raportului întocmit de seful Politiei orasului Darabani, comisar G.F., s-a procedat la verificarea aspectelor mentionate în raport, în cadrul disciplinarii prealabile confirmandu-se savarsirea de catre contestatoare a baterilor disciplinare retinute în dispozitia contestata. Astfel, relatiile de serviciu dintre comisarul G.F. si contestatoare sunt tensionate ca urmare a comportamentului neadecvat al acesteia, dovedit si de nota explicativa completata de salariata în timpul cercetarilor, din care rezulta ca secretara era cea care monitoriza activitatea sefului subunitatii, pe zile si intervale orare. Desi contestatoarea a explicat plecarile zilnice de la birou prin activitatea de predare a corespondentei, chiar si în aceste împrejurari trebuia sa aduca la cunostinta sefului subunitatii sau a personalului de serviciu de permanenta, iesirile respective din subunitate.
      De asemenea, contestatoarea a tergiversat în mod nejustificat efectuarea unor lucrari de serviciu, de exemplu dactilografierea raportului subunitatii solicitat de Inspectoratul de Politie Judetean Botosani, cu termen de predare la 16 martie 2007 si nu a prezentat saptamanal sefului subunitatii situatia reclamatiilor si a audientelor. Alte lucrari au fost întarziate prin plecarea ulterioara în concediu medical, iar în luna martie 2007 nu a mai prezentat sefului subunitatii certificatul medical.
      In ziua de 16 martie 2007 – conform sustinerilor intimatului – contestatoarea a plecat de la serviciu la ora 15 si, la iesirea din subunitate, cand seful a întrebat-o de ce pleaca, daca nu s-a terminat programul, a avut o reactie violenta, tipand si aducand reprosuri sefului în prezenta altor salariati. La data de 11 mai 2007, în jurul orei 1320, cand la sediul Politiei Darabani s-au prezentat ofiteri din cadrul compartimentului Inspectie interna pentru a-i prezenta materialul de sesizare, aceasta era plecata din subunitate, fara a anunta seful sau personalul de serviciu (s-a reîntors la sediu la ora 1415). De altfel, pentru abateri asemanatoare, comise în luna octombrie 2006, contestatoarea a fost sanctionata cu avertisment scris, însa nu si-a schimbat comportamentul.
      In urma cercetarilor, a rezultat si ca fara a avea aprobarile necesare pentru parasirea garnizoanei si a tarii, contestatoarea a plecat de mai multe ori în Ucraina pentru aprovizionarea cu marfa a magazinului al carei administrator este. Contestatoarea cunostea, sustine intimatul, prevederile în acest sens ale Ordinului M.I. nr. 7/1993, întrucat prin raportul din 15 august 2006 a solicitat aprobarea parasirii tarii pentru a-si vizita rudele în Spania si Anglia. In sfarsit, a efectuat deplasarile în Ucraina împreuna cu persoane semnalate sau cunoscute cu preocupari de contrabanda de tigari, asemenea relatii neputand fi considerate ca încadrandu-se într-un comportament corespunzator pentru un salariat al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.
      Examinand cauza pe fond, Tribunalul Botosani – sectia civila, prin sentinta nr. 968 din 28 septembrie 2007, a respins ca nefondata contestatia reclamantei S. C. L. împotriva dispozitiei nr. S/I/137 din 18 mai 2007 a Inspectoratului de Politie Judetean Botosani.
      Instanta de fond, în considerentele sus mentionatei sentinte, în concluzii, a apreciat ca sanctiunea disciplinara ce i-a fost aplicata reclamantei a respectat dispozitiile art. 266 din art. 279 , urmand a fi avuta în vedere si aplicarea sanctiunii „avertisment scris”, prin dispozitia nr. S/I/257 din 8 noiembrie 2006, pentru abateri disciplinare similare cu unele dintre cele ce fac obiectul dispozitiei contestate.
      S-a mai retinut, referitor la comportarea generala în serviciu a reclamantei ca, desi potrivit fiselor de evaluare aceasta a obtinut calificative de „bine” si „foarte bine”, recomandarile sefilor nemijlociti au avut în vedere respectarea de lucru si rezolvarea problemelor personale în afara orelor de program, corectarea comportamentului în sensul manifestarii unei mai mari stapaniri de sine si îndeplinirea atributiilor de serviciu, toate aceste aspecte nefiind puse în discutie prin dispozitia contestata.
      Impotriva sentintei nr. 968 din 28 septembrie 2007 a Tribunalului Botosani – sectia civila, reclamanta a declarat recurs.
      In motivele de recurs, recurenta a reiterat si dezvoltat cele sustinute în contestatia adresata instantei de fond, întelegand sa analizeze fiecare din abaterile disciplinare ce i-au fost imputate si sa aduca argumente în sensul ca nu a savarsit respectivele abateri disciplinare.
      Examinand recursul de fata, curtea îl constata întemeiat, în sensul celor ce se vor retine în continuare.
      Astfel, la termenul de judecata din 4 martie 2008, instanta de recurs, din oficiu si pe cale de exceptie, a pus în discutia partilor aspectul referitor la nulitatea absoluta a dispozitiei nr. S/I/137 din 18 mai 2007 emisa de Inspectoratul de Politie Judetean Botosani, raportat la prevederile art. 75 si 76 din art. 279 .
      Examinand aceasta exceptie, curtea, din actele dosarului, constata ca paratul Inspectoratul de Politie Judetean Botosani i-a comunicat reclamantei adresa nr. 740135 din 21 mai 2007, prin care îi face cunoscut ca prin dispozitia nr. S/I/137 din 18 mai 2007, seful Inspectoratului de Politie Judetean Botosani a procedat la sanctionarea reclamantei cu desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
      Abia pe parcursul judecarii contestatiei, paratul, prin adresa nr. 736.394 din 28 iunie 2007, înainteaza instantei de fond dispozitia sefului Inspectoratului de Politie Judetean Botosani nr. S/I/137 din 18 mai 2007, cu precizarea ca acest document contine informatii cu caracter secret de serviciu si se afla sub incidenta Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.
      Fata de cele mentionate în precedent se retine ca dispozitia nr. S/I/137 din 18 mai 2007, ca act de dreptul muncii prin care s-a procedat la încetarea raporturilor de munca dintre reclamanta si parat nu i-a fost niciodata comunicata reclamantei.
      Or, potrivit prevederilor art. 75 din art. 279 , decizia de concediere (ca act juridic în dreptul muncii) produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.
      Concluzia logica ce se desprinde din interpretarea literala a textului normativ sus mentionat este ca dispozitia nr. S/I/137 din 18 mai 2007 a sefului Inspectoratului de Politie Judetean Botosani nu si-a produs niciodata efectele.
      Ca atare, o alta concluzie ce se desprinde din prima este ca concedierea reclamantei s-a dispus cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege, iar potrivit prevederilor art. 76 din art. 279 , concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazuta de lege este lovita de nulitate absoluta.
      Nu pot fi retinute sustinerile paratului Inspectoratul de Politie Judetean Botosani în sensul ca dispozitia nr. S/I137 din 18 mai 2007 nu i-a fost comunicata reclamantei, întrucat contine informatii cu caracter secret de servicii si se afla sub incidenta Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, din cel putin doua considerente.
      Un considerent este acela ca prin adresa nr. 740135 din 21 mai 2007 i s-au adus la cunostinta reclamantei abaterile disciplinare pe care le-a savarsit (aceleasi cu cele descrise în dispozitia nr. S/I/137 din 18 mai 2007), fiind de neînteles cum adresa nr. 740135 din 21 mai 2007 comunicata reclamantei nu contine informatii cu caracter de serviciu, dar dispozitia nr. S/I/137 din 18 mai 2007 contine astfel de informatii, desi continutul celor doua documente au un continut aproximativ identic.
      Un al doilea argument se desprinde din natura actului juridic ce constituie obiectul contestatiei, respectiv dispozitia nr. S/I/137 din 18 mai 2007, care este un act juridic de dreptul muncii, prin care s-a procedat la încetarea raporturilor de munca dintre reclamanta si parat, nefiind de conceput, în nici un domeniu de activitate, ca un astfel de act juridic sa nu fie comunicat celui pe care actul îl vizeaza.
      Pe de alta parte, plecand de la prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, potrivit carora în sensul acestei legi termenul de informatii secrete de serviciu se defineste ca informatii a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat, este greu de imaginat ce prejudicii ar fi produs paratului comunicarea catre reclamanta a dispozitiei nr. S/I/137 din 18 mai 2007.
      Fata de aceasta situatie, si cum în cauza, asa cum s-a retinut în precedent, sunt incidente prevederile art. 75 si 76 din art. 279 , dispozitia nr. S/I/137 din 18 mai 2007 emisa de Inspectoratul de Politie Judetean Botosani fiind lovita de nulitate absoluta, curtea, avand în vedere prevederile art. 312 alin. 1 din Codul de procedura civila, a admis recursul declarat de reclamant S.C.L. împotriva sentintei nr. 968 din 28 septembrie 2007 a Tribunalului Botosani – sectia civila, sentinta pe care a modificat-o în totalitate, în sensul ca a admis contestatia formulata de reclamanta S.C.L. împotriva dispozitiei nr. S/I/137 din 18 mai 2007 emisa de Inspectoratul de Politie Judetean Botosani, dispozitie pe care a anulat-o, anulandu-se în acelasi timp si adresa nr. 740135 din 21 mai 2007 a Inspectoratului de Politie Judetean Botosani.
S-a dispus reintegrarea contestatoarei S.C.L. în postul detinut anterior.
      A fost obligat intimatul I.P.J. Botosani sa plateasca contestatoarei drepturile salariale indexate si actualizate în functie de rata inflatiei pana la reintegrarea efectiva.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    despagubiri    reintegrare    comunicare    comunicarea deciziei de concediere    desfacerea disciplinara a contractului individual de munca   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑