• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie decizie de concediere

Hotararea nr. 689 din 20.03.2014
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Pe rol judecarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta M.A. impotriva paratei S.C. U.M.R., avand ca obiect contestatie decizie de concediere.
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile, pentru reclamanta a raspuns procurator M.I. iar pentru parata a raspuns consilier juridic B. D.
Procedura de citare este legal indeplinita.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj, sub nr…., reclamanta M. A. a chemat in judecata parata S.C. U.M.R., solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. …din data de ….. si repunerea in situatia anterioara, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a fost salariata paratei, in baza contractului de munca …….., desfasurand activitate in calitate de turnator –f ormator la Atelierul T.O. iar  la data de 28.03.2013 a primit adresa nr… prin care a fost informata ca locul de munca pe care il ocupa a fost desfiintat si ca urmeaza sa beneficieze de preavizul legal de 20 de zile.
A mai aratat reclamanta ca la 15.05.2013 i s-a comunicat decizia nr…. pe care o contesta si prin care i s-a adus la cunostinta incetarea contractului individual de munca incepand cu data de 15.05.2013, totodata, eliberandu-i-se si adeverinta ….
Considera ca motivul incetarii contractului individual de munca nu este unul serios, intrucat si in prezent functioneaza punctul de lucru nefiind real motivul inchiderii acestuia iar pe de alta parte arata ca nu au fost respectate criteriile de selectie a personalului indisponibilizat, atat timp cat, prin comportamentul profesional pe care l-a avut anterior incetarii contractului, nu a adus prejudicii de niciun fel angajatorului.
A mai precizat reclamanta ca in prezent atelierul functioneaza, aspect care este vizibil si  poate fi constatat si din statele de plata.
In temeiul art. 205 C.proc.civ.  a formulat intampinare parata, aratand ca reclamanta M.A. a fost salariata paratei S.C. UMR S.A. de la data de 08.03.2006 si pana la data de 15.05.2013, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata nr.4118/08.03.2006, avand meseria de turnator formator si activand in cadrul Atelierului T.O., sustinand ca decizia de concediere este legala si temeinica.
De altfel, arata parata ca reclamanta M.A. a fost singurul salariat concediat care a uzat de prevederile legale privitoare la posibilitatea de contestare a deciziei de concediere, toti ceilalti salariati concediati intelegand faptul ca masura opririi activitatii obiectivului si concedierii, precum si restructurarea a inca 10 posturi din alte compartimente, s-a bazat pe rezultatele economico-financiare negative inregistrate si a lipsei perspectivelor de redresare, fara a fi luat in calcul vreun criteriu discriminatoriu la adresa acestora in demersul de concediere.
Cu privire la sustinerile reclamantei M.A. cum ca activitatea in punctul
de lucru se desfasoara in continuare,parata sustine ca acest fapt nu corespunde realitatii, desi parata are tot dreptul legal de a-si redeschide un punct de lucru daca reuseste sa contracteze lucrari in acest sens, fara a fi obligata de a proceda la reintegrarea reclamantei sau a oricarei
alte persoane restructurate. Singura exceptie o constituie situatia concedierii colective
prevazuta de art.74 din codul Muncii, situatie in care, daca in decurs de 45 zile
calendaristice de la concediere angajatorul reinfiinteaza postul restructurat, salariatul concediat are dreptul de a fi reangajat pe acel post. Ori in situatia de fata  s-a realizat o concediere individuala, nu una colectiva.
Fata de toate aceste aspecte invederate, considera ca masura desfiintarii locului de munca ocupat de reclamanta este una efectiva, avand o cauza reala, serioasa, respectiv inchiderea punctului de lucru si trecerea acestuia in conservare, motiv pentru care solicita ca, prin sentinta civila pe care se va pronunta, sa  se dispuna respingerea contestatiei formulate de reclamanta M.A. ca netemeinica si mentinerea in vigoare deciziei nr. …/…, prin care s-a dispus concedierea acesteia in temeiul art.65 alin. din codul Muncii.
In aparare, a depus la dosarul cauzei :hotararea AGA nr…., prin care s-a dispus oprirea activitatii obiectivului Atelier T.O. si trecerea acestuia in conservare; hotararea AGA nr…., prin care, datorita dificultatilor economice, s-a dispus reorganizarea activitatii paratei si concedierea a inca 29 salariati incepand cu data de 26.06.2013; decizia CA nr.2/27.03.2013, privind nominalizarea celor 10 salariati concediati in paralel cu salariatii existenti in cadrul Atelierului T.O.la data de 27.03.2013; structura organizatorica a paratei inainte de data de 25.04.2013, din data de 25.04.2013 si din data de 26.06.2013; decizia nr…. de constituire a comisiei de inventariere si trecere in conservare a obiectivului Atelier T.O..
Analizand actele si lucrarile dosarului,tribunalul constata si retine urmatoarele:
   Reclamanta  M.A. a fost angajata a paratei  S.C. UMR S.A. Rovinari in functia de turnator formator in cadrul Atelierului T.O. de la data de 08.03.2006 si pana la data de 15.05.2013, in baza contractului individual de munca pe perioada nedeterminata  nr. …
   Prin decizia nr….., s-a dispus incetarea contractului individual de munca al salariatei, conform art. 65 alin. 1 din Codul muncii , ca urmare a situatiei financiare cu care se confrunta societatea parata.
   Reclamanta a contestat aceasta decizie, sustinand ca  motivul incetarii contractului individual de munca nu este unul serios intrucat si in prezent functioneaza punctul de lucru ,  desfiintarea postului nefiind una reala.
 Pe de alta parte, societatea parata s-a aparat aratand ca in prezenta cauza nu este vorba despre o concediere colectiva ci despre o concediere individuala, ca in cauza au fost concediati si alti salariati, reclamanta fiind singura care a atacat in instanta decizia de concediere  si ca masura restructurarii si concedierii reclamantei, indeplineste in totalitate conditiile de legalitate impuse de art.65 din art. 279 , desfiintarea locului de munca fiind efectiva si avand o cauza reala si serioasa, respectiv incetarea activitatii punctului de lucru si trecerea acestuia in conservare, ca urmare a pierderilor economice inregistrate. In sustinerea celor afirmate, parata a depus statul de functii anterior si ulterior deciziei de restructurare a postului ocupat de reclamanta, preavize si decizii de concediere a personalului salariat ce activa in cadrul Atelierului T.O. la data de 27.03.2013, data intrunirii Adunarii Generale a  Actionarilor. A mai depus parata carnetul de pontaj precum si foile de prezenta colectiva, situatia realizarilor de timp si valorice ale societatii pe perioada ianuarie - aprilie 2013 si situatia veniturilor si a cheltuielilor inregistrate de catre  Atelierul T.O. pe perioada ianuarie 2012- martie 2013, extras din contractul colectiv de munca pe anul 2013 referitor la modalitatea de salarizare a salariatilor , extras din caietul de sarje din cadrul Atelierului T.O. intervalul 27.02.2013- 23.05.2013.
 Instanta observa insa ca reclamanta fost concediata incepand cu data de 15.05.2013, prin decizia nr….., ca urmare a desfiintarii postului ocupat, acest post fiind suprimat din organigrama societatii.
Asadar, la data de 27.03.2013, Adunarea Generala a Generala a Actionarilor S.C. UMR S.A., intrunita in sedinta extraordinara, analizand situatia economico-financiara a societatii pe anul 2012, pe primele 2 luni ale anului 2013, a procentului de acoperire cu comenzi a fluxului de productie al societatii pentru restul anului, a costurilor cu personalul salariat, aprovizionare baza materiala, utilitati, etc, a masurilor ce se impun pentru eficientizarea activitatii societatii si reducerii costurilor, a decis: 1. incetarea activitatii Atelierului T.O. si intrarea acestuia in procedura de conservare incepand cu data de 28.03.2013, avand in vedere pierderile economico-financiare inregistrate pe anul 2012 si primele 2 luni ale anului 2013, precum si perspectivele incerte de redresare si dezvoltare pe termen mediu si lung: 2.personalul salariat existent in cadrul Atelierului T.O. la data de 27.03.2013 va fi concediat ca urmare a desfiintarii locurilor de munca ocupate, fiindu-le comunicate preavizele legale de concediere de 20 zile lucratoare, incepand cu data de 28.03.2013, iar dupa expirarea acestora sa le fie comunicate deciziile de concediere; 3.desfiintarea a inca 10 locuri de munca din celelalte compartimente functionale ce inregistrau pierderi economico-financiare. Cele 10 locuri de munca desfiintate si salariatii ce urmau a fi concediati au fost nominalizati de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr…..
Astfel, instanta retine ca masura concedierii reclamantei nu a avut la baza o restrangere a activitatii punctului de lucru in care aceasta activa, ci incetarea totala a activitatii acestuia, trecerea in conservare si concedierea salariatilor ce-si desfasurau activitatea in cadrul Atelierului T.O.. In aceasta situatie, nu s-a impus o analiza si o evaluare a personalului salariat existent in cadrul Atelierului T. O., din punct de vedere profesional si moral pe baza criteriilor de evaluare a activitatii profesionale, toti salariatii urmand a fi concediati.
De altfel, in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr…..s-a comunicat reclamantei la data de 28.03.2013 preavizul legal de 20 zile lucratoare, mentionandu-i acesteia faptul ca parata nu detinea locuri vacante conforme cu pregatirea si experienta profesionala pentru a fi redistribuita, solicitand totodata sprijinul AJOFM.
Astfel, masura restructurarii si concedierii reclamantei, indeplineste in totalitate conditiile de legalitate impuse de art.65 din art. 279 , desfiintarea locului de munca fiind efectiva si avand o cauza reala si serioasa, respectiv incetarea activitatii punctului de lucru si trecerea acestuia in conservare, ca urmare a pierderilor economice inregistrate.
Potrivit deciziei de oprire a activitatii si trecerii in conservare a punctului de lucru, conducerea executiva a societatii a dispus constituirea unei comisii de inventariere si trecere in conservare a obiectivului, conform deciziei nr….., procedura nefinalizata in prezent datorita complexitatii procedurii. Dovada dificultatilor economico-financiare intampinate de societate in acea perioada, o constituie si masura dispusa de Adunarea Generala a Actionarilor nr. din data de…. prin care s-a dispus reorganizarea activitatii societatii si desfiintarea a inca 29 locuri de munca, salariatii nominalizati primind preavizele legale de concediere cu data de…..
In urma acestor masuri, in structura organizatorica (organigrama) aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor nr….., precum si prin hotararea AGA din data de…, Atelierul T.O. in care isi desfasura activitatea reclamanta nu se mai regaseste ca punct de lucru activ( filele 64-65 de la dosarul cauzei).
Cum, potrivit art. 65 alin. 1 din Codul muncii , concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia si potrivit alineatului 2 se impune ca  desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa, instanta apreciaza ca au fost respectate intrutotul aceste dispozitii legale.
Fata de aceste considerente, tribunalul va respinge contestatia formulata de reclamanta M.A. impotriva paratei S.C.U.M.R. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE


Respinge actiunea civila formulata de reclamanta M.A., domiciliata in …..impotriva paratei S.C.U.M.R.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din……..

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑