• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara

Hotararea nr. 1798 din 07.05.2009
Pronuntata de Tribunalul DOLJ

La 5 02 2009  contestatoarea G.M. s-a adresat Tribunalului Dolj cu o contestatie impotriva deciziei de concediere disciplinara nr 151/20 01 2009 emisa de intimata  SC DIVERTA RETAIL 3000 SA BUCURESTI solicitand constatarea nulitati absolute a deciziei , obligarea intimatei la reincadrarea pe postul detinut anterior si la plata despagubirilor egale cu drepturile salariale cuvenite de la data concedierii pana la data reincadrarii pe post , indexate si actualizat cu indicele de inflatie, precum si la cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, a aratat ca a fost angajata cu contract individual de munca la unitatea intimata , in calitate de casier , iar prin decizia 151 / 20 01 2009 , angajatorul a dispus concedierea sa disciplinara in temeiul art 61 lit a din art. 279 .
Considera ca decizia este lovita de nulitate absoluta deoarece  in cauza nu s-a efectuat cercetarea disciplinara prealabila in conditiile art 267 din art. 279   si din continutul deciziei lipsesc mentiunile prevazute de art. 268 lit. a si b din art. 279 constand in aceea ca nu s-a descris in materialitatea ei  fapta care constituie abatere disciplinara si nu s-au precizat prevederile din statut in contractul colectiv de munca sau din regulamentul intern , care au fost incalcate.
  A depus la doar decizia contestata si copia carnetului de munca .
La 25 03 2009 , intimata a formulat intimpinare in care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata  si obligarea contestatoarei la cheltuieli de judecata.
Au depus la dosar copia contractului individual de munca, fisa postului, regulamentul intern, dovada ca salariata avea cunostinta despre acestea, decizia contestata , convocarea la cercetare disciplinara, declaratia data de contestatoare cu ocazia cercetarii disciplinare , procesul verbal din 23 12 2008 , in care s-a consemnat rezultatul cercetarii disciplinare , declaratia martorului  Sfetcu Daniel .
In sedinta publica din 23 04 2009 , instanta din oficiu a invocat ca motiv de nulitate absoluta  si incalcarea prevederilor art 261 lit c , din art. 279 , deoarece prin decizia contestata nu s-au consemnat motivele pentru care au fost inlaturate apararile contestatoarei .
La aceasta exceptie , intimata a raspuns in scris la 7 05 2009 , aratand ca, nu a fost cazul sa faca vreo mentiune, deoarece , contestatoarea a recunoscut abaterea disciplinara  cu ocazia efectuarii cercetarii disciplinare .-
Prin sentinta Nr. 1798/07 Mai 2009 instanta a admis contestatia, a constatat nulitatea absoluta a deciziei nr.. 151/20.01.2009 emisa de intimata, a  dispus reintegrarea  contestatoarei pe postul detinut anterior, si in conformitate cu art. 78 din codul muncii a  obligat intimata sa plateasca contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la 5.01.2009 pana la reintegrarea efectiva, plus cheltuieli de judecata, constatand urmatoarele :
Contestatoarea G.M. a fost angajata cu contract individual de munca la intimata SC DIVERTA RETAIL 3000 SA BUCURESTI  in calitate de casier.
Prin decizia 151 / 20 01 2009 , intimata a dispus incetarea contractului de munca al contestatoarei in temeiul art 61 lit a din codul muncii , incepand cu 5 01 2009 , pentru savarsirea abaterii disciplinare constand in inregistrarea incorecta in mod deliberat a sumelor incasate si nerespectarea procedurii ce trebuie respectata in cazul inregistrarilor incorecte , folosirea unui limbaj amenintator neadecvat la adresa clientilor si oferirea de informatii false clientilor legate de pret , precum si neinformarea superiorului privind reclamatiile clientilor.
Instanta constata ca decizia este  lovita de nulitate absoluta , deoarece incalca dispozitiile art 268 alin 2 lit a,b si c din art. 279 .
Potrivit acestor dispozitii decizia de concediere trebuie  sa contina in mod obligatoriu , descrierea faptei savarsite care constituie abatere disciplinara , prevederile legale , prevederile din statut in contractul colectiv de munca sau din regulamentul intern care au fost incalcate de salariat  si motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatului formulate cu ocazia cercetarii disciplinare , sub sanctiunea nulitatii absolute a deciziei.
Decizia contestata nu cuprinde aceste mentiuni in sensul ca , nu descrie in concret faptele savarsite, nu arata data , locul , imprejurarile in care au fost savarsite faptele retinute de angajator ca abatere disciplinara ,acestea fiind elemente esentiale pentru a se individualiza fapta savarsita si pentru a-i da posibilitatea salariatului sa se apere in cunostinta de cauza . Intimata a mentionat la modul general faptele savarsite , descrierea lor fiind insuficienta pentru ca instanta sa poata verifica  existenta  faptelor, savarsirea loc cu vinovatie de catre contestatoare .
Descrierea faptei in concret este cu atat mai importanta cu cat codul muncii , reglementeaza la art 77 faptul ca angajatorul nu mai poate invoca in fata instantei alte motive de concediere decat cele descrise in decizie.
In decizia contestata , nu se mentioneaza prevederile legale sau contractuale ,sau cele din regulamentul intern incalcate , pentru a se verifica daca faptele retinute in sarcina contestatoarei constituie sau nu abateri disciplinare, daca sunt prevazute ca si abateri disciplinare si daca pentru acestea este prevazuta ca sanctiune desfacerea disciplinara a contractului individual de munca .
Nu orice fapta a salariatului constituie abatere disciplinara  si nu orice abatere disciplinara se sanctioneaza direct cu desfacerea contractului de munca .
Pentru a se lua aceasta masura , trebuie ca fapta savarsita sa fie prevazuta in mod expres ca abatere disciplinara si sa se prevada ca sanctiune desfacerea disciplinara a contractului de munca.
Decizia nu mentioneaza motivele pentru care au fost inlaturate apararile contestatoarei. Faptul ca salariatul ar fi recunoscut savarsirea faptelor  cu ocazia cercetarii disciplinare nu duce la inlaturarea acestei obligatii .
In plus decizia incalca prevederile art. 268 alin. 1 din codul muncii deoarece a fost emisa dupa expirarea  termenului de 30 de zile de la data la care angajatorul a luat cunostinta de savarsirea faptei. Astfel intimata a fost sesizata la 18.12.2008 de cumparatoarea Matei Alina u privire la un incident avut cu contestatoarea, asa cum rezulta din inscrisul de la fila 21 si a emis decizia de sanctionare la 20.01.2009.
       De asemenea in mod nelegal s-a mentionat in decizie ca produce efecte incepand  cu 05.01.2009, data anterioara emiterii sale, incalcandu-se prevederile art. 268 alin. 3 din codul muncii potrivit carora decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii.
Fata de cele aratate mai sus instanta va constata nulitatea absoluta a deciziei nr.. 151/20.01.2009 emisa de intimata., va  dispune reintegrarea  contestatoarei pe postul detinut anterior, si in conformitate cu art. 78 din codul muncii va  obliga intimata sa plateasca contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la 5.01.2009 pana la reintegrarea efectiva
In ce priveste sustinerea contestatoarei ca s-ar fi incalcat si prevederile art. 267 din codul muncii, ca nu s-ar fi efectuat cercetarea prealabila disciplinara instanta constata ca este neintemeiata deoarece intimata a facut dovada ca a fost convocata contestatoarea la cercetare disciplinara ( fila 18), s-a prezentat la cercetare si a dat o declaratie scrisa, s-a incheiat un proces verbal de catre comisia de cercetare disciplinara.
       In conformitate cu art 274 din codul de procedura civila instanta va obliga intimata la 500 RON cheltuieli de judecata reprezentand onorariul de avocat.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    casier    fisa postului    regulamentul intern   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑