• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Cerere de anulare contract colectiv de munca la nivel de unitate

Hotararea nr. 2283 din 16.04.2014
Pronuntata de Tribunalul DOLJ

Continut speta La data de 7 august 2013, SINDICATUL L.A.O in contradictoriu cu paratii ITM si CAO, a solicitat anularea inregistrarii CCM – ului al Companiei pe anii 2013 – 2014, la ITM sub nr 99/01.08.2013, cu cheltuieli de judecata. 

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In fapt, a aratat ca parata a solicitat inregistrarea CCM pe anii 2013 – 2014 primind aviz favorabil prin adresa ITM nr 4077/1.08.2013.
A formulat contestatie cu nr 4130/0108.2013 solicitand ITM sa nu inregistreze CCM – ul intrucat sunt incalcate dispozitiile Lg 62/2011, Lg 5372003 si Regulamentul privind organizarea si functionare al ITM.
I s-a raspuns ca a fost inregistrat CCM – ul sub nr 99/01.08.2013, indeplinind conditiile prevazute de art. 134 Ba din Lg 62/2011, la dosar fiind depusa sentinta nr. 11/2010 a Judecatoriei Craiova prin care se atesta reprezentativitatea sindicatului ce a fost prezent la negociere, respectiv sindicatul Apa Canal Craiova.
Pentru celelalte obiectiuni formulate ITM a comunicat ca nu are competenta de a analiza modificarea clauzelor din CCM cu privire la reducerea salariilor, chiar daca s-ar fi incalcat legea.
Considera ca , ITM Dolj a incalcat dispozitiile art. 223 si urmatoarele din Lg 62/ 2011
Parata a depus ca justificare a reprezentativitatii sindicatului participant la negociere o hotarare judecatoreasca din 2010 care nu mai corespunde realitatii. Potrivit art 52 si 53 din Lg 62/2011 ar fi trebuit depuse documente pentru constatarea reprezentativitatii. Sindicatul Apa Canal a depus o hotarare de modificare a statutului in anul 2012 si trebuia sa obtina reprezentativitatea ceruta de Lg 62/2011, nu reprezentativitatea obtinuta in 2010 data constituirii sale.
Conform Regulamentului de organizare si functionare a ITM aceasta institutie avea obligatia legala de a controla aplicarea corecta si unitara a legilor si a celorlalte acte normative care reglementeaza raporturile de munca.
A sesizat parata cu o serie de incalcari ale legii privind libertatea muncii, munca fortata, instabilitatea locului de munca, incalcarea legii cu privire la modificarea unilaterala a contractelor individuale de munca cu consecinta micsorarii salariului, ceea ce incalca CCM –u l la nivel de ramura. Prin Anexa 7 la CCM au fost incalcate disp.Lg 62/2011 privind interzicerea stabilirii unor salarii interioare celor stabilite in CCM la nivel de ramura si fata de CCM anterioare.
Documentele depuse la ITM nu corespund exigentelor legii fiind semnate de persoane ce nu au calitatea impusa de lege, aspect care trebuia verificat de ITM si in situatia in care se constata incalcarea normelor legale nu trebuia sa inregistreze CCM si trebuia trimis inapoi la angajator pentru intrarea in legalitate.
A solicitat anularea inregistrarii CCM si restituirea CCM pentru intrarea in legalitate, cu privire la clauzele nule de drept si cu privire la documentele necesare pentru inregistrarea sa.
A depus la dosar plangerea prealabila formulata la ITM , raspunsul ITM.
A solicitat proba cu inscrisuri.
La 11.11.2013 parata a formulat intampinare in care a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratand ca inregistrarea CCM s-a facut cu respectarea prevederilor legale, in vigoare.
Contractul a fost negociat cu sindicatul reprezentativ din unitate – Sindicatul Liber Apa Canal.
In urma negocierilor, conform proceselor verbal de negociere, compania a depus toate actele necesare la ITM DOLJ.
Sindicatul a depus dovada de reprezentativitate, fiind singurul sindicat reprezentativ la nivel de companie.
Toate documentele depuse la ITM DOLJ au fost semnate de reprezentantii administratiei si ai sindicatului, reprezentanti care au facut parte din comisia paritara care a negociat clauzele CCM.
Reprezentantii sindicatului care au participat la negociere au avut mandatul salariatilor pentru a negocia clauzele contractului si pentru a-l semna.
Afirmatiile reclamantului potrivit carora unele clauze din CCM incalca grav dispozitiile din Codul muncii , nu se probeaza in nici un fel. Grila de salarizare a fost negociata cu reprezentantii sindicatului cu intentia de a evita alte disponibilizari, data fiind situatia financiara precara a companiei.
A depus la dosar s.c. nr. 11/7.10.2010 care atesta reprezentativitatea Sindicatului Liber Apa Canal si s.c. nr. 54/14.06.2012 privind incuviintarea si inregistrarea unor modificari ulterioare intervenite in cadrul sindicatului liber apa canal.
La 22.11.2013, ITM DOLJ a formulat intampinare in care a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, a aratat ca prin adresa nr 4130/1.08.2013 a comunicat reclamantului ca a fost inregistrat in mod corect CCM – ul , fiind indeplinite conditiile art 134 Ba din Legea 62/2011 si conditiile de reprezentativitate la nivel de unitate pentru Sindicatul Liber Apa Canal Craiova.
Prin cererea nr 16554/26.07.2013 Compania de Apa Oltenia Craiova, a solicitat inregistrarea CCM si a depus intreaga documentatie necesara.
CCM – ul a fost semnat de presedintele Consiliului de Administratie al Companiei si Sindicatul reprezentativ, reprezentativitate valabila din anul 2010 pana in 2014 conform prevederilor legale.
Reclamantul nu si-a luat reprezentativitatea si nici nu este sindicat reprezentativ astfel ca nu poate solicita anularea inregistrarii CCM.
Cu privire la reducerea salariilor a aratat ca ITM nu are atributiile de verificare si cenzurare, acest lucru fiind un atribut legal al angajatorului.
In drept a invocat prev Lg 62/2011.
A depus la dosar adresa 4130/01.08.2013 prin care a raspuns solicitarilor reclamantului, adresa 4077/1.08.2013 prin care a raspuns Companiei de Apa, adresa de inaintare a CCM in vederea inregistrarii, pe care s-a consemnat numarul de inregistrare 99/1.08.2013, hotararea sedintei extraordinare a Comisiei paritare din 8.07.2013, declaratia liderului de sindicat privind numarul de membri, adresa nr 4171/6.08.2013 prin care a raspuns din nou reclamantului.
La 9.12.2013, reclamantul a formulat un raspuns la intampinarea, sustinand ca apararile acesteia sunt nedovedite.
Din procesele verbale de negociere ale comisiei paritare rezulta ca nu a fost hotarata incetarea CCM din anii 2013 – 2013 prelungit prin act aditional si intrarea in vigoare a noului CCM.
Mentiunile de pe adresa de inaintare facute prin scriere olografa nu reprezinta acordul de vointa al comisiei paritare fiind facute de o persoana fara calitate.
Semnaturile de pe adresa de inaintare sunt ale administratorului care nu era membru in comisia paritara si nici presedinte al Consiliul de Administratie. De asemenea este semnata si stampilata de directorul general al companiei care nu este membru in comisia paritara.
Hotararea depusa ca justificare a incetarii CCM 2012 – 2013 incepand cu 31.07.2013, nu are acoperire legala, deoarece nu a fost aprobata in comisia paritara din 8.07.2013, dupa cum nu a fost aprobata nici grila de salarizare. Considera ca aceasta hotarare a fost intocmita adhop pentru a convinge ITM sa inregistreze contractul cu 01.08.2013.
Cu privire la reprezentativitatea sindicatului parte in comisia de negociere a sustinut ca reprezentantii acestuia nu au avut mandatul membrilor sa negocieze incetarea vechiului CCM. Nu sunt dovedite limitele mandatului.
Hotararea depusa este din 2010 cand situatia si numarul membrilor era alta si nu face dovada reprezentativitatii.
Potrivit Lg 62/2011 pentru a fi valabila reprezentativitatea stabilita anterior intrarii in vigoare a acestei legi, trebuie respectate conditiile prevazute de noua lege, ceea ce impunea depunerea la ITM Dolj a intregului dosar pentru dovedirea reprezentativitatii si nu doar a hotararii vechi.
Au fost depuse la dosar CCM –urile si actele care au stat la baza negocierii si inregistrarii.
Prin sentinta nr. 2283/16.04.2014 pronuntata in dosarul nr. 12596/63/2013 a fost respinsa cererea retinandu-se urmatoarele:
Prin prezenta actiune reclamantul solicita anularea inregistrarii CCM – ului al paratei pe anii 2013 – 2014, la ITM sub nr. 99/01.08.2013 sustinand ca a fost incheiat cu un sindicat care nu mai indeplineste conditiile de reprezentativitate cerute de legea 62/2011, hotararea judecatoreasca nr. 11/2010 ce atesta reprezentativitatea acestuia fiind din anul 2010, cand numarul de membrii era altul decat in prezent.
Instanta constata ca aceasta critica este neintemeiata deoarece reprezentativitatea sindicatului participant la negociere, obtinuta in anul 2010 prin sentinta nr. 11/2010 era valabila 4 ani conform prevederilor legale. Nu exista nici o prevedere legala care sa oblige sindicatul sa dovedeasca reprezentativitatea de la data inregistrarii CCM.
Pe de alta parte ITM nu este abilitat sa faca propriile verificari privind reprezentativitatea sindicatului la momentul inregistrarii CCM, peste hotararea judecatoreasca prezentata de semnatarii CCM - ului, ci este abilitat doar sa verifice existenta hotararii judecatoresti prin care se constatase reprezentativitatea sindicatului.
Sindicatul reclamant la randul sau nu a facut dovada ca a obtinut pentru sine reprezentativitatea, ca ar exista o hotarare judecatoreasca care sa constate ca la data inregistrarii CCM era sindicatul reprezentativ din unitate.
Nici sustinerea ca ar fi incalcate prevederile art. 223 din legea 62/2011 potrivit carora \" reprezentativitatea organizatiilor patronale si sindicale constatata pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi produce efecte dupa data intrarii in vigoare a acesteia numai in conditiile in care intruneste criteriile de reprezentativitate prevazute de prezenta lege\" nu este intemeiata deoarece nu s-a facut dovada ca reprezentativitatea obtinuta inainte de intrarea in vigoare a legii 62/20100 nu ar mai respecta conditiile de reprezentativitate cerute de aceasta lege.
In mod gresit reclamantul considera ca la inregistrarea CCM ar trebui depuse la ITM toate actele necesare pentru obtinerea reprezentativitatii, acte prevazute de art. 52 si 53 din legea 62/2011. acesta acte se depun la Judecatorie cu ocazia solicitarii si obtinerii reprezentativitatii, dupa care hotararea judecatoreasca este cea care face dovada reprezentativitatii sindicatului participant la negocieri si este suficient sa se depuna hotararea judecatoreasca, asa cum s-a procedat si in prezenta cauza.
Ca urmare instanta retine ca au fost respectate prevederile art. 134 din legea 62/2011 potrivit carora \"Partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati la negocieri dupa cum urmeaza:
A. din partea angajatorilor:
a) la nivel de unitate, de catre organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut ori regulament de functionare, dupa caz;
B. din partea angajatilor:
a) la nivel de unitate, de catre sindicatul legal constituit si reprezentativ potrivit prezentei legi sau de catre reprezentantii angajatilor, dupa caz\".
Faptul ca in 2012 a avut loc o modificare a statutului sindicatului reprezentativ operata prin sentinta 54/2012 (modificare componentei organelor de conducere alese a Sindicatului Liber Apa Canal), nu are nici o relevanta sub aspectul reprezentativitatii sindicatului.
Potrivit art. 222 din legea 62/2011 \"Reprezentativitatea organizatiilor patronale sau sindicale poate fi contestata in instanta de catre organizatiile patronale ori sindicale corespondente la nivel national, de sector de activitate, grup de unitati sau de unitati, in conditiile in care nu mai sunt indeplinite unul ori mai multe dintre criteriile prevazute de art. 51 alin. (1) lit. A-C, respectiv de art. 72 alin. (1) lit. A si B, pe baza carora a fost obtinuta reprezentativitatea in cauza.
(2) Contestatia se depune la instanta judecatoreasca care a acordat reprezentativitatea\".
Asadar pentru nemultumirile reclamantului legate de reprezentativitate acesta ar fi trebuit sa se adreseze mai intai instantei care a acordat reprezentativitatea, lucru pe care nu l-a facut si abia dupa pronuntarea unei hotarari favorabile ar fi putut formula prezenta actiune.
Sustinerea reclamantului ca documentele depuse la ITM nu corespund exigentelor legii fiind semnate de persoane ce nu au calitatea impusa de lege este de asemenea neintemeiata.
Potrivit art. 143 alin 2. din legea 62/2011 Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
\"Dosarul intocmit in vederea inregistrarii va cuprinde:
a) contractul colectiv de munca, in original, redactat in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, semnate de catre parti;
b) dovada convocarii partilor indreptatite sa participe la negociere;
c) imputernicirile scrise pentru reprezentantii desemnati in vederea negocierii si semnarii contractului colectiv de munca;
d) dovezile de reprezentativitate ale partilor. In cazul grupului de unitati constituit numai pentru negocierea unui contract colectiv de munca la acest nivel, dovezile de reprezentativitate pot fi cele ale membrilor partii sindicale, conform art. 134 lit. B si art. 135 alin. (2), partea patronala facand dovada constituirii grupului de unitati, conform prevederilor art. 128 alin. (3), in vederea negocierii;
e) procesele-verbale ale negocierii, redactate in atatea exemplare cate parti semnatare sunt, plus unul pentru depozitar, continand pozitia partilor;
f) pentru contractele colective de munca incheiate la nivel de sector de activitate, mandatele speciale prevazute la art. 136 alin. (2)\".
Instanta constata ca parata a depus aceste acte la ITM asa cum rezulta intampinarea acestui parat si din adresa nr. 4130/01.08.2013 prin care ITM a raspuns petitiei reclamantului. Toate documentele depuse la ITM DOLJ au fost semnate de reprezentantii administratiei, presedintele Consiliului de Administratie al Companiei si ai sindicatului reprezentativ, care au facut parte din comisia paritara care a negociat clauzele CCM, asa cum rezulta si din hotararea sedintei extraordinare a Comisiei paritare din 8.07.2013
Reprezentantii sindicatului care au participat la negociere au avut mandatul salariatilor pentru a negocia clauzele contractului si pentru a-l semna.
Reclamantul se refera la faptul ca adresa de inaintare a noului CCM ce se cerea a fi inregistrat si a documentelor anexate nu ar fi fost semnate de membrii din comisia paritara.
Ori aceasta adresa de inaintare nu era necesar sa fie semanata de membri comisiei paritare ci era suficient sa fie semnata de reprezentantii unitatii.
Sustinerile reclamantului ca unele clauze din CCM incalca grav dispozitiile din Codul muncii , nu se probeaza in nici un fel, nu se arata in ce consta incalcarea acestora. Grila de salarizare a fost negociata cu reprezentantii sindicatului cu intentia de a evita alte disponibilizari, data fiind situatia financiara precara a companiei, fiind atributul comisiei paritare sa negocieze drepturile salariale cuvenite salariatilor.
Cu privire la reducerea salariilor instanta retine ca ITM nu are atributiile de verificare si cenzurare, acest lucru fiind un atribut legal al angajatorului.
Asadar cu privire la clauzele stabilite de partii cu ocazia negocierii nici ITM si nici instanta nu poate interveni asupra lor, decat daca se dovedeste ca prin acestea se incalca prevederi legale imperative, ceea ce nu este cazul in speta de fata.
Sustinerea reclamantului ca mentiunile referitoare la incetarea CCM cu data de 31.07.2013 au fost inscrise pe adresa de inaintare fara sa fi fost negociate, nu sunt intemeiate cata vreme sunt semnate atat de reprezentantul patronatului cat si de reprezentantul sindicatului si se regasesc in procesul verbal al sedintei comune din 08.07.2013- fila 32.
Parata a facut dovada cu actele depuse ca au fost convocate partile la negocieri, ca participantii au avut mandat sa negocieze noul CCM, ca s-au incheiat procese verbale in urma negocierilor, aceste acte fiind depuse si la dosar, astfel ca nici acest sustinerii nu sunt intemeiate.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   Legea 62/2011    CCM    CCM 2015    Contractul colectiv de munca 2015    Negocierea CCM    Negociere contract colectiv de munca   


Sus ↑