• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Respingerea contestatiei impotriva deciziei de concediere ca fiind ramasa fara obiect

Hotararea nr. 332/2015 din data de 12-02-2015
Pronuntata de Tribunalul ARGES

S-a luat in examinare pentru solutionare in prima instanta, contestatia formulata de contestatorul G_ I_ in contradictoriu cu intimata S.P.E.E.H. H_ S.A. - prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, avand ca obiect contestatie decizie de concediere.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Dezbaterile asupra cauzei au avut loc in sedinta din data de 05.02.2015 si au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, cand avand nevoie de timp pentru deliberare, instanta a amanat pronuntarea asupra cauzei la data de 12.02.2015, cand deliberand a pronuntat urmatoarea solutie.
INSTANTA
Deliberand asupra cauzei de fata, retine urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 20.08.2014, contestatorul G_ I_ a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 1246/14.07.2014 emisa de intimata S.P.E.E.H. H_ S.A., solicitand anularea acesteia, reintegrarea in functia avuta initial si obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data concedierii si pana la reintegrarea efectiva, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, contestatorul arata ca a fost angajatul intimatei incepand cu data de 09.12.2005 in functia de conducator auto si a fost concediat, initial prin decizia nr. 881/06.02.2013, decizie pe care a contestat-o la Tribunalul Bucuresti, iar prin sentinta civila nr. x/18.12.2013 a fost admisa contestatia formulata si s-a dispus anularea deciziei atacate si reintegrarea sa in functia avuta anterior.
Desi nu s-a solutionat calea de atac impotriva acestei sentinte, intimata a emis o noua decizie de concediere motivata in principal pe evolutia negativa a pietei si a indicatorilor economico-financiari bugetari pentru anul 2014, pe fondul scaderii consumului energetic in Romania.
Referitor la legalitatea si temeinicia concedierii sale, contestatorul arata ca intimata nu a tinut cont de criteriile primordiale aplicabile reducerii de personal potrivit art. 4108 din CCM si de asemenea ca nu a avut loc o desfiintare efectiva a postului de sofer ocupat de acesta, care sa aiba o cauza reala si serioasa, ci s-a dorit doar indepartarea sa din societate si preluarea postului de catre o alta persoana.
Pe de alta parte, contestatorul a sustinut ca nu a fost respectat termenul de preaviz, acesta fiind de doar 15 zile lucratoare si nu de 20 zile lucratoare.
In drept, contestatia a fost intemeiata pe disp. art. 86 si urm. din Legea85/2006, art. 76 si urm. si art. 268 din C.muncii.
La data de 18.11.2014 intimata a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a invocat, pe cale de exceptie, lipsa de obiect a contestatiei, iar in ceea ce priveste fondul cauzei a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.
In motivarea intampinarii, se arata ca initial contestatorul a fost concediat prin decizia nr. 881/06.02.2013, decizie pe care acesta a contestat-o prin intermediul organizatiei sindicale la Tribunalul Bucuresti, care prin sentinta civila nr. x/18.12.2013 a admis in parte cererea de chemare in judecata completata si precizata si a dispus anularea deciziei de concediere, reintegrarea contestatorului pe postul detinut la concediere - conducator auto si a obligat intimata sa achite acestuia despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si celelalte drepturi salariale de care ar fi beneficiat de la concediere si pana la reintegrare.
Urmare a solicitarii salariatului, angajatorul a emis decizia nr. 333/23.04.2014 prin care a pus in aplicare sentinta civila nr. 11.333/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti.
inainte de solutionarea definitiva a contestatiei impotriva primei decizii de concediere, a intervenit a doua concediere a contestatorului prin decizia nr. 1246/14.07.2014, aceasta fiind datorata reducerii, in continuare, a posturilor de la nivelul SH Arges.
invedereaza intimata ca impotriva sentintei nr. 11.333/18.12.2013, prin care a fost anulata prima decizie de concediere, au formulat apel atat angajatorul, cat si salariatul, iar prin decizia nr. 1232/19.09.2014 Curtea de Apel Bucuresti a respins apelul contestatorului ca nefondat si a admis apelul intimatei, respingand cererea de chemare in judecata si constatand legalitatea deciziei de concediere nr. 881/06.02.2013.
intrucat concedierea dispusa anterior prin decizia nr. 881/06.02.2013 a fost legala si temeinica, contestatorul nu mai avea calitatea de salariat la momentul emiterii deciziei de concediere nr. 1246/14.07.2014, astfel ca prezenta contestatie este lipsita de obiect.
In ceea ce priveste fondul cauzei, intimata a sustinut, in esenta, ca a respectat intocmai prevederile legale speciale pentru concedierea contestatorului, criticile formulate de contestator fiind nefondate, iar decizia de concediere indeplineste toate cerintele legii.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe disp. art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006 , art. 65-66 din C.muncii, art. 1254 coroborat cu art. 1325 C.civ si art. 205 NCPC.
La termenul din data de 05.02.2015 instanta a pus in discutia partilor exceptia lipsei de obiect a contestatiei invocata de intimata prin intampinare.
Analizand cu prioritate exceptia invocata, instanta retine urmatoarele:
Contestatorul a fost angajatul intimatei incepand cu data de 09.12.2005 pe postul de conducator auto, conform contractului individual de munca inregistrat sub nr. 1781/09.12.2005 (filele 156-157). Prin decizia nr. 881/06.02.2013 intimata a dispus concedierea acestuia in baza dispozitiilor art. 65 din C.muncii coroborate cu disp. art. 86 alin.6 din Legea 85/2006 incepand cu data de 08.02.2013.
impotriva deciziei nr. 881/06.02.2013 contestatorul a formulat contestatie, iar prin sentinta civila nr. x/18.12.2013 (filele 10-25) pronuntata in dosarul nr. x/3/2013 Tribunalul Bucuresti a admis in parte contestatia completata si precizata, a dispus anularea deciziei de concediere, reintegrarea contestatorului pe functia avuta anterior concedierii si obligarea intimatei la plata catre contestator a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si celelalte drepturi salariale de care ar fi beneficiat acesta de la data concedierii si pana la reintegrare.
Urmare a cererii formulate de contestator (fila 152), intimata pus in executare sentinta civila nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti, emitand in acest sens decizia nr. 333/23.04.2014 (filele 153-154), contestatorul fiind reincadrat pe postul detinut anterior concedierii, reluandu-si activitatea in baza aceluiasi contract individual de munca.
Prin decizia nr. 1246/14.07.2014 (filele 5-9) intimata a dispus din nou concedierea contestatorului incepand cu data de 16.07.2014, in baza dispozitiilor art. 86 alin.6 din Legea 85/2006 raportat la art. 65 alin.1 din C.muncii, ca urmare a unei noi etape de reorganizare.
Prin actiunea de fata, inregistrata pe rolul Tribunalului Arges la data de 20.08.2014, contestatorul a inteles sa conteste decizia nr. 1246/14.07.2014, solicitand anularea acesteia, reintegrarea in functia avuta initial si obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat incepand cu data concedierii si pana la reintegrarea efectiva.
impotriva sentintei civile nr. x/18.12.2013 a Tribunalului Bucuresti au formulat apel atat contestatorul, cat si intimata. Prin decizia nr. 1232/19.09.2014 (fila 151), pronuntata ulterior investirii Tribunalului Arges cu prezenta contestatie, Curtea de Apel Bucuresti a admis apelul formulat de intimata si a schimbat in parte sentinta apelata, in sensul ca a respins in tot cererea de chemare in judecata ce a format obiectul dosarului nr. x/3/2013 ca neintemeiata, respingand in acelasi timp apelul formulat de contestator ca nefondat.
Avand in vedere decizia nr. 1232/19.09.2014 a Curtii de Apel Bucuresti, se retine ca decizia de concediere nr. 1246/14.07.2014 (prin care se dispune incetarea contractului individual de munca nr. 1781/09.12.2005 incepand cu data de 16.07.2014), contestata in cauza de fata, a ramas fara obiect, nemaiproducand niciun efect in privinta contestatorului, intrucat contractul individual de munca nr. 1781/09.12.2005 incheiat intre cele doua parti a incetat la data de 08.02.2013 ca urmare a deciziei de concediere nr. 881/06.02.2013.
Prin urmare si contestatia formulata impotriva deciziei nr. 1246/14.07.2014 a ramas fara obiect, astfel ca exceptia invocata de intimata este intemeiata, urmand a fi admisa si respinsa contestatia ca ramasa fara obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:


Admite exceptia invocata de intimata si, in consecinta, respinge contestatia formulata de contestatorul G_ I_, domiciliat in mun. Curtea de Arges, _. A5, _, _, in contradictoriu cu intimata S.P.E.E.H. H_ S.A. - prin administrator judiciar EURO INSOL SPRL, cu sediul in Bucuresti, _.15-17, _ 1, ca ramasa fara obiect.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica, azi 12.02.2015, la Tribunalul Arges, Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   preaviz concediere    respectarea termenului de preaviz    concediere insolventa    exceptia lipsei de obiect   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑