• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Principiul proportionalitatii in individualizarea sanctiunii contraventionale

Hotararea nr. 4614 din data de 14. 06. 2016
Pronuntata de Judecatoria Botosani

P. plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data de 02. 02. 2016, sub numarul XXXXXXXXXXXXX, petentul,  in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. a solicitat instantei ca, prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna anularea procesului verbal nr. 4301, din data de 25.11.2015, iar in subsidiar inlocuirea sanctiunii amenzii cu sanctiunea contraventionala a avertismentului.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii, petentul a aratat ca prin procesul verbal de contraventie a fost sanctionat cu amenda in cuantum de xxxxx lei conform prevederilor Legii 53/2003, art. 16 alin. 1 rep. pentru considerentul ca nu s-au incheiat contracte de munca in forma scrisa pentru patru persoane care au fost identificate de ITM ca fiind la munca in calitate de muncitori ingrijitori de animale in zilele de 13-14 februarie 2014.

Arata petentul ca procesul verbal incheiat la data de 25.11.2015 i-a fost comunicat la data de 18 ianuarie 2016, astfel invocand petentul prescriptia executarii sanctiunii, in raport de prevederile Conventiei CEDO si prevederile art. 14 din OG 2/2001 procesul verbal de constatare a contraventiei se prescrie daca nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna.

De asemenea, petentul invoca prescriptia aplicarii sanctiunii iar sub aspectul conditiilor de forma ale procesului verbal invoca petentul nelegalitatea si netemeinicia acestuia, intrucat nu au fost respectate prevederile art. 16-19 din OG 2/2001. Arata petentul ca agentul constatator a inserat in cuprinsul procesului verbal date eronate cu privire la data controlului, nu a fost inserata posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatatea din minimul amenzii, prezenta unui martor nu a fost asigurata iar fapta descrisa nu a corespuns cu realitatea.

In plus arata petentul ca stana pe care o detine este localizata in camp fiind foarte greu sa gasesti pentru o perioada mai lunga persoane care sa lucreze ca ingrijitori de animale, depunand in acest sens petentul registru salariati valabil la 01 februarie 2016 pentru a se constata cati ingrijitori de animale din 2011 au plecat de la locul de munca.

In subsidiar solicita petentul inlocuirea sanctiunii contraventionale a amenzii cu sanctiunea contraventionala a avertismentului avand in vedere pericolul social redus al faptei.

In drept au fost invocate dispozitii legale prev. de OG nr. 2/2001

In dovedirea plangerii, petentul a depus la dosar copie proces verbal, copie registru salariati, copie certificat de inregistrare, copie declaratii ANAF.

Plangerea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei.

La data de 15.03.2016, intimatul a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea plangerii si mentinerea procesului verbal de constatarea a contraventiei cu toate masurile dispuse.

A aratat intimatul ca procesul verbal intocmit pe numele petentului a fost comunicat in termenul legal prevazut de art. 14 din Ordonanta nr. 2/2001 de doua luni de zile de la data aplicarii sanctiunii.

De asemenea arata intimatul ca nu a intervenit prescriptia sanctiunii intrucat fapta a fost urmarita ca infractiune insa la data de 28.07.2015 a fost comunicat Ordonanta 644/P/2015 prin care s-a dispus clasarea astfel prescriptia nu curge pe tot parcursul in care cauza s-a aflat la organele de cercetarea sau de urmarire penala, avand in vedere ca sesizarea ITM B. s-a facut in termenul de prescriere de 6 luni.

In plus arata intimatul faptul ca agentul constatator a respectat intocmai prevederile art. 16-19 din Ordonanta 2/2001 procesul verbal continand date reale cu privire la data de 13. 02. 2014 cand s-a facut identificarea persoanelor gasite prestand activitate pentru petenta, este precizat motivul care a condus la incheierea procesului verbal in lipsa de martori iar fapta descrisa corespunde realitatii.

In fapt la data de 13. 02. 2014 la punctul de lucru apartinand petentului au fost identificate prestand activitate ca muncitori-ingrijire animale un numar de sapte persoane fara a avea incheiate contracte individuale de munca. De asemenea, la data de 14. 02. 2014 la sediul ITM B., reprezentantul legal al societatii petente a confirmat faptul ca nu a incheiat pana la acea data contracte individuale de munca pentru sase persoane.

Avand in vedere prevederile art. 264 alin. 4 din Codul muncii organul de control a sesizat spre competenta P. de pe langa Judecatoria B., iar la data de 28.07.2015 a fost comunicata ordonanta de clasare a acestei cauze intrucat in urma cercetarilor au fost identificat numai un numar de patru persoane ce au desfasurat activitatea fara contract de munca incheiat.

Urmare a acestei ordonante emise s-a incheiat procesul verbal de constatare a contraventiei, societatea fiind sanctionata cu suma de 40. 000 lei.

Mai subliniaza intimatul ca in acest caz nu se justifica nici inlocuirea sanctiunii pecuniare cu cea a avertismentului intrucat petenta a savarsit fapta contraventionala cu vinovatie si nu a facut dovada unei alte situatii de fapt.

In temeiul art. 411 alin. 2. intimatul a solicitat judecarea cauzei in lipsa.

In dovedire intimata a depus la dosar in copie: procesul verbal de constatare a contraventiei, Ordonanta nr. 644/P/2015, proces verbal de control, nota de relatii, fise identificare, activitate angajator, foaie colectiva de prezenta

Petentul nu a formulat raspuns la intampinare.

P. incheierea de sedinta din data de 11. 04. 2016, instanta a amanat judecarea litigiului la data de 05. 05. 2016 constatand necesar emiterea unei adrese catre petent pentru a ne preciza numele si adresa martorului ce doreste a fi audiat.

Instanta a incuviintat in cauza proba cu inscrisuri solicitata de petent si de intimat conform dispozitiilor art. 258 - 255 C. pr. civ

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata urmatoarele:

In fapt, prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor,  nr. 4301 din data de 25.11.2015, intimatul I. T. DE M. B., a retinut ca, la controlul inopinat efectuat la data de 13. 01. 2014, la punctul de lucru apartinand petentei, au fost identificate prestand activitate ca muncitori un numar de 7 persoane: numitul A. G., care lucreaza din data de 08. 01. 2014, numitul Chisca A., care lucreaza din data de 02.11.2013, Chisca R., care lucreaza din luna octombrei 2013, numitul Chisca S., care lucreaza din 29.09.2013, Comarzan D., care lucreaza din data de 01. 02. 2014 si numitul Heros G., care lucreaza din data de 10. 02. 2014, fara a avea incheiate contracte individuale de munca in forma scrisa anterior inceperii raporturilor de munca.

S-a mai consemnat in procesul-verbal ca reprezentantul legal al petentei a confirmat prin declaratia data la data de 14. 02. 2014, la sediul ITM B., ca nu a incheiat pana la acea data contracte individuale de munca pentru sase persoane identificate. Avand in vedere numarul persoanelor identificate fara contracte de munca si a prev. art. 264 alin. 4 Codul muncii , a fost sesizat P. de pe langa Judecatoria B. .

In data de 28.07.2015, P. de pe langa Tribunalul B. a comunicat intimatului Ordonanta nr. 644/P/2015 din 23.07.2015 prin care s-a dispus clasarea cauzei intrucat nu este data cerinta prev. de lege cu privire la numarul de cinci persoane, intrucat in urma verificarilor a rezultat ca numai un numar de patru persoane au desfasurat activitati lucrative fara a avea incheiate contracte de munca in forma scrisa ( A. G., Chisca R., Chisca S., Heros G. )

Urmare a Ordonantei emise de P. de pe langa Tribunalul B. s-a trecut la incheierea procesului-verbal de contraventie, petenta fiind sanctionata cu amenda contraventionala in valoare de 40. 000 lei, pentru incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Lg. 53/2003.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nu a fost semnat de catre petenta.

Instanta constata faptul ca plangerea contraventionala a fost formulata in termenul de 15 zile prevazut de art. 31 al. 1 din O. G. nr. 2/2001.

In drept, instanta, in temeiul art. 34 din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, va analiza legalitatea si temeinicia procesului verbal contestat si va hotari asupra sanctiunii aplicate.

Analizand procesul-verbal in ceea ce priveste legalitatea, instanta retine ca acesta se bucura de prezumtia de legalitate, pana la proba contrara, conform art. 34 din O. G. nr. 2/2001.

Conform dispozitiilor prevazute de art. 17 din O. G. nr. 2/2001, lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului verbal.

Procedand la verificarea legalitatii procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat de catre petent, instanta apreciaza ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor legale incidente si cuprinde elementele obligatorii prevazute de art. 17 din O. G nr. 2/2001, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.

In ceea ce priveste presciptia executarii sanctiunii invocate de catre petenta, instanta constata ca procesul-verbal de contraventie a fost incheiat la data de 25.11.2015 si comunicat in termenul de doua luni de zile, conform art. 14 din OG nr. 2/2001, respectiv la data de 18. 01. 2016.

Referitor la prescriptia aplicarii sanctiunii invocate de catre petenta, instanta constata ca potrivit dispozitiilor art. 13 alin. 1 si 3 din OG nr. 2/2001:\"Art. 13

(1)Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei .

(3)Cand fapta a fost urmarita ca infractiune si ulterior s-a stabilit ca ea constituie contraventie, prescriptia aplicarii sanctiunii nu curge pe tot timpul in care cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmarire penala ori in fata instantei de judecata, daca sesizarea s-a facut inauntrul termenului prevazut la alin. (1) sau (2). ” P. urmare, avand in vedere ca, initial, fapta a fost urmarita ca infractiune, iar prin Ordonanta nr. 644/P/2015 din data de 23.07.2015 s-a dispus clasarea cauzei, instanta constata ca in intervalul de timp in care cauza s-a aflat in fata organelor de cercetare sau de urmarire penala, prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale nu curge.

In ceea ce priveste sustinerea petentei in sensul ca au fost inserate date eronate in procesul-verbal de contraventie, instanta constata ca procesul verbal contestat este legal intocmit, data de 13. 02. 2014 fiind data la care au fost identificate persoanele prestand activitate pentru petenta iar data de 14. 02. 2014 este data la care reprezentantul petentei a declarat ca nu a incheiat contracte individuale de munca pentru persoanele identificate.

De asemenea, petenta a mai aratat ca procesul-verbal este nelegal intrucat este necesara prezenta unui martor atunci cand contravenientul nu este de fata. In acest sens, instanta are in vedere dispozitiile art. 19 alin. 3 din OG nr. 2/2001, conform carora, in lipsa unui martor, agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod. Astfel, instanta constata ca agentul constatator a mentionat in cuprinsul procesului-verbal de contraventie motivul care a condus la lipsa semnaturii unui martor asistent, respectiv ca la momentul incheierii procesului verbal nu erau de fata persoane care sa poata avea calitatea de martori.

Pentru aceste motive, instanta apreciaza ca procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei,  nr. 4301 din data de 25.11.2015, a fost incheiat cu respectarea conditiei legalitatii.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, instanta retine ca acesta se bucura de prezumtia de temeinicie, pana la proba contrara, conform art. 34 din O. G. nr. 2/2001.

Instanta constata ca in prezenta cauza sunt incidente dispozitiile art. 16 alin. 1 si ale art. 260 alin. 1 lit. e) din Lg. nr. 53/2003 (Codul muncii ).

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Lg. nr. 53/2003, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala au obligatia de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca anterior inceperii raporturilor de munca.

Conform art. 260 alin. 1 lit. e) din Lg. nr. 53/2003: Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: (...) e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. 1, cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Desi legal citat, reprezentantul petentei nu s-a prezentat in instanta, insa a solicitat incuviintarea administrarii probei cu inscrisurile depuse la dosar.

Cu privire la probatiune, instanta consta ca in O. G. nr. 2/2001 nu se arata in mod expres care este forta probatorie a procesului verbal de constatare a contraventiei, dar in practica judiciara interna, plecand in principal de la prevederile art. 47 din O. G. nr. 2/2001, care trimit la prevederile Codului de procedura civila si avand in vedere ca procesul verbal legal intocmit face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, s-a statuat ca, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din procesul verbal.

Instanta retine aplicabilitatea in materie contraventionala a art. 6 parag. 2 CEDO, referitor la prezumtia de nevinovatie, care trebuie recunoscuta oricarei persoane impotriva careia s-a formulat o acuzatie penala. Pentru a aprecia astfel, instanta retine ca potrivit jurisprudentei constante a Curtii Europene a Drepturilor Omului notiunea de, , materie penala, are un caracter autonom care nu se confunda cu sensul atribuit materiei penale din dreptul intern. In acest sens, Curtea de la Strasbourg a stabilit in cauza Ozturk contra Germaniei trei criterii pentru calificarea unei materii ca fiind penala, criterii ce nu trebuie intrunite in mod cumulativ respectiv: calificarea faptei in dreptul intern, natura faptei incriminate (gradul de aplicabilitate al normei) si natura si gravitatea sanctiunii aplicabile.

Raportat la acest ultim criteriu, Curtea a stabilit ca sunt aplicabile garantiile prevazute de art. 6 parag. 2 din Convetia Europeana a Drepturilor Omului atat timp cat, sanctiunea are un caracter preventiv si sanctionator (Cauza Ziliberberg contra Republicii M. ).

Fata de aceasta interpretare, instanta retine ca fapta pentru care a fost sanctionata petenta intra sub incidenta notiunii de materie penala datorita faptului ca, amenda contraventionala aplicabila in conformitate cu dispozitiile acestui act normativ nu este destinata acoperirii vreunui prejudiciu, ci are rolul unui mijloc de constrangere a contravenientei prin micsorarea patrimoniului sau. Mai mult, in prezenta cauza instanta are in vedere si cuantumul ridicat al sanctiunii aplicabile pentru nerespectarea dispozitiilor art. 16 alin. 1 din Lg. 53/2003, respectiv amenda contraventionala de la xxxxx la xxxxx lei.

P. urmare, se impune respectarea tuturor exigentelor art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, iar administrarea probelor trebuie privita in lumina paragrafelor 2 si 3 ale articolului mentionat, care consacra principiul prezumtiei de nevinovatie si implica, printre altele faptul ca dubiul profita celui acuzat.

Pe de alta parte, instanta retine ca procesul-verbal a fost incheiat de catre agentul ITM B. pe baza constatarilor personale ale acestuia, motiv pentru care in conformitate cu dreptul intern se bucura de prezumtia de veridicitate si autenticitate pana la proba contrara. Reglementarea si aplicarea unei astfel de prezumtii are ca efect limitarea prezumtiei de nevinovatie garantata de art. 6 par. 2 din CEDO tocmai prin aceea ca inverseaza sarcina probei.

Cu toate acestea, dreptul garantat de art. 6 par 2 din CEDO nu este un drept absolut, iar in jurisprudenta constanta a Curtii s-a stabilit ca prezumtia de nevinovatie instituita de art. 6 paragraf 2 din CEDO este compatibila cu folosirea de catre state a unei prezumtii contrare, in masura in care prezumtia are o justificare si se mentine in limite rezonabile (Cauza Salabiaku contra Frantei,  cauza Vastberga Taxi Aktiebolag si Vulic contra Suediei).

Astfel, forta probanta a proceselor-verbale este lasata la latitudinea fiecarui sistem de drept, putandu-se reglementa importanta fiecarui mijloc de proba, insa instanta are obligatia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci cand administreaza si apreciaza probatoriul ( cauza Bosoni contra Frantei).

Totodata, instanta retine ca, persoana sanctionata are dreptul la un proces echitabil, conform art. 31-36 OG 2/2001, in cadrul caruia sa utilizeze orice mijloc de proba si sa invoce orice argumente pentru dovedirea imprejurarii ca situatia de fapt din procesul-verbal nu corespunde modului de desfasurare al evenimentelor iar, sarcina instantei de judecata este de a respecta limita proportionalitatii intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu ramane nesanctionate actiunile antisociale si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional.

In aceste conditii, luand in considerare si faptul ca in probatiune intimatul a depus la dosar inscrisurile ce au stat la baza intocmirii procesului verbal de constatare a contraventiei contestat, instanta apreciaza ca sunt incidente prevederile art. 249 C. pr. civ. potrivit carora, cel care face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o si dovedeasca, astfel incat societatea petenta care contesta cele retinute in cuprinsul procesului-verbal trebuie sa faca dovada unei alte situatii de fapt decat cea retinuta in sarcina sa.

In prezenta cauza, instanta retine ca procesul-verbal de constatare a contraventiilor,  nr. 4301 din data de 25.11.2015 intocmit de intimat, reprezinta un mijloc de proba si contine constatarile personale ale agentului constatator in indeplinirea atributiilor de serviciu, imprejurare in masura a intari prezumtia de veridicitate de care se bucura procesul-verbal.

Din probele administrate in cauza, rezulta ca petenta a primit la lucru un numar de patru persoane (A. G., Chisca R., Chisca S., Heros G. ), fara a incheia cu acestea, in forma scrisa, contracte individuale de munca. Mai mult, instanta constata ca reprezentantul legal al petentei a recunoscut savarsirea contraventiei.

Instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 16 alin. 1 din lg. 53/2003, angajatorul are obligatia de a incheia contract individual de munca, in forma scrisa, pentru fiecare dintre angajatii sai, prin aceasta asigurandu-se, pe de o parte, respectarea drepturilor angajatului care decurg din raportul de munca cu angajatorul, iar pe de alta parte, protectia angajatorului fata de neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a indatoririlor specifice de catre angajat, nefiind omise nici raporturile acestora cu organele statului.

Or, din probele administrate in cauza rezulta ca petenta nu a incheiat contract individual de munca pentru un numar de patru persoane, in forma scrisa, anterior inceperii activitatii. Sustinerea petentei, in sensul ca este foarte greu sa angajezi oameni ca ingrijitori de animale nu este de natura a inlatura caracterul contraventional al faptei.

In consecinta, avand in vedere ca petenta nu a facut dovada unei alte situatii de fapt decat cea retinuta in procesul verbal de constatare a contraventiei, desi acesteia ii revenea aceasta obligatie potrivit dispozitiilor art. 1169 C. civ. instanta apreciaza ca procesul verbal,  nr. 4301 din data de 25.11.2015, a fost intocmit cu respectarea conditiei temeiniciei.

In ceea ce priveste sanctiunea contraventionala aplicata petentei, instanta retine ca potrivit art. 34 din OG nr. 2/2001, dupa verificarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal, hotaraste asupra sanctiunii, iar conform art. 21 alin. 3 O. G. nr. 2/2001, sanctiunea trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului.

Astfel, tinand seama de principiul proportionalitatii in stabilirea si aplicarea unei sanctiuni contraventionale raportat la imprejurarile savarsirii faptei si la gradul de pericol social al acesteia, avand in vedere si numarul mare de persoane care au fost indentificate prestand activitate in interesul petentei, fara a fi incheiate contracte individuale de munca, si tinand cont de faptul ca petenta nu constientizeaza pericolul ridicat si consecintele faptei, instanta retine ca, sanctiunea pecuniara aplicata petentei, respectiv amenda in cuantum de 40. 000 lei a fost corect individualizata. De asemenea, instanta are in vedere faptul ca, la aplicarea acesteia, intimatul s-a orientat spre minimul special prevazut de lege, fiind aplicata o amenda de 10. 000 lei pentru fiecare persoana.

Constatand legalitatea si temeinicia procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei,  nr. 4301 din data de 25.11.2015, instanta, in temeiul art. 34 O. G. nr. 2/2001, va respinge plangerea contraventionala formulata de petenta in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. B., ca neintemeiata.

In temeiul art. 453 C. pr. civ. instanta va lua act ca partile nu au solicitat cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Respinge, ca neintemeiata, actiunea avand ca obiect plangerea contraventionala, formulata de petenta,  cu sediul in mun. B., Calea Nationala nr. 42 B, jud. B., CUI xxxxxxxx, JXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE M. B., cu sediul in B., Calea Nationala, nr. 83A, judetul B. .

Mentine procesul-verbal de constatare,  nr. 4301 din data de 25.11.2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   plangere contraventionala    inlocuirea sanctiunii    proces verbal de constatare    prescriptia    incheierea contractului de munca    foaie colectiva de prezenta   


Sus ↑