• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia angajatorului de informare a salariatului cu privire la clauzele esentiale ale contractului de munca

Hotararea nr. 3491 din data de 23.06.2016
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

P. sentinta civila nr. 2/12. 01. 2016, pronuntata de Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte de munca, Asigurari sociale si C. administrativ fiscal - complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, a dispus dupa cum urmeaza:

A admis actiunea avand ca obiect contestatie decizie de concediere, formulata de reclamanta R. S. - P., J. TELEORMAN, in contradictoriu cu paratul U. A. T. - P., J. TELEORMAN, asa cum a fost completata.

A constatat ca reclamanta a desfasurat activitate in cadrul unitatii parate in baza unui contract individual de munca pe durata nedeterminata.

A anulat dispozitia nr. 95/30 04 2015 emisa de paratul P. C. Pietrosani.

A obligat paratul la reintegrarea reclamantei in postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere, respectiv casier.

A obligat parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi de care ar fii beneficiat pe perioada de la 01 05 2015 si pana la data efectivei reincadrari.

A obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata-onorariu de avocat.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In considerentele hotararii tribunalul retine:

P. actiunea civila formulata la data de 14.07.2015 reclamanta R. S. a solicitat instantei in contradictoriu cu paratii U. A. T. si P. C. P., obligarea paratilor la anularea Dispozitiei nr. 95/30. 04. 2015 emisa de paratul P. comunei Pietrosani, prin care s-a dispus incetarea de drept a Contractului individual de munca, incepand cu 01. 05. 2015, ca fiind emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 16 alin. 3 art. 279 si art. 17 alin. 1 art. 279 , reitegrarea in postul de casier, detinut anterior concedierii nelegale si obligarea la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat pe perioada de la 01. 05. 2015, data concedierii nelegale si pana la reluarea efectiva a activitatii, conform art. 80 art. 279 .

Din intreg probatoriul administrat Tribunalul constata actiunea formulata de reclamanta intemeiata.

Aceasta a ocupat postul de casier prin participare la concursul organizat de UAT Primaria comunei Pietrosani, pe perioada nedeterminata conform anuntului de organizare a concursului de angajare pe post.

A sustinut reclamanta ca a semnat la data angajarii un contract de munca, urmand sa i se comunice un exemplar dupa completarea acestuia cu toate elementele cerute de lege,  respectiv salariu, codul ocupational si sporurile de care urma sa beneficieze insa nu i-a fost ulterior comunicat un exemplar, astfel ca nu a stiut ca ar fi fost angajata pe durata determinata,  desi a dat concurs pe un post care a fost nominalizat de parata ca fiind cu durata nedeterminata.

La data de 30 aprilie 2015, sub nr. 95, parata UAT dispozitia nr. 95 prin care constata ca incepand cu data de 1 mai 2015, inceteaza contractul individual de munca al reclamantei, pe durata determinata in functia de casier in cadrul serviciului gospodarire apa.

Insa parata in cauza nu a depus la dosar contractul pe durata determinata pe care sustine ca l-ar fi incheiat cu reclamanta.

Chiar daca acest contract ar exista, instanta retine ca, concursul a fost promovat pentru un post pentru care urma sa se incheie contract individual de munca pe durata nedeterminata,  conform anuntului efectuat de parata.

In conformitate cu dispozitiile art. 12(1) art. 279 – contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

A. . 2 al precitatului articol dispunand prin exceptie, ca, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata in conditiile expres prevazute de lege.

In conformitate cu dispozitiile art. 17(1) din art. 279 , anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul are obligatia de a informa persoanele selectate, in vederea angajarii, ori dupa caz salariatul cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice, fapt pe care paratul nu a dovedit a il fi efectuat.

Fata de aceste aspecte, instanta apreciaza ca, in speta contractul individual de munca a fost incheiat pe durata nedeterminata astfel ca activitatea desfasurata de aceasta s-a realizat in baza acestui contract.

Ca atare, avand in vedere aceste considerente, dispozitia nr. 95/30. 04. 2015 privind incetarea de drept a contractului individual de munca al reclamantei, incheiat pe durata determinata este nelegala, in vigoare existand un contract individual de munca incheiat pe durata nedeterminata si fiind astfel incalcate dispozitiile art. 16 alin. 3 si art. 17 alin. 1 art. 279 .

Fiind vorba de o concediere efectuata in mod nelegal, instanta a constatat si aplicarea dispozitiilor art. 80(1) si (2) din art. 279 - \"In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic si nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi, de care ar fi beneficiat salariatul, la solicitarea salariatului, urmand a repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere.

Asa incat in temeiul acestei dispozitii paratul a fost obligat si la reintegrarea reclamantei in postul detinut anterior emiterii deciziei de concediere, cu plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data de 01. 05. 2015 si pana la data efectivei reincadrari.

Ca parte cazuta in pretentii, in conformitate cu prevederile art. 451-453 Cod procedura civila, i-a revenit obligatia paratului si la plata cheltuielilor de judecata onorariu de avocat – conform chitantei depusa la dosarul cauzei.

Impotriva acestei hotarari, in termen legal, a declarat apel parata U. A. T., care a solicitat schimbarea, in tot, a hotararii apelate in sensul respingerii actiunii formulate de reclamant.

Hotararea apelata, sustine apelanta, este nelegala si netemeinica deoarece pe rolul Tribunalului Teleorman a mai existat un dosar cu nr. XXXXXXXXXXXX care a avut acelasi obiect, aceleasi parti si aceeasi cauza iar hotararea pronuntata in acest dosar era definitiva la data cand s-a pronuntat hotararea apelata - situatie de fapt pentru care se impunea a se retine autoritatea de lucru judecat.

Corect ar fi fost, sustine apelanta, ca dosarul de fata sa fi fost conexat la dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, pentru a se pronunta o singura hotarare si nu ar mai fi fost obligati la plata cheltuielilor de judecata, cum a dispus instanta in cauza de fata.

Intimatul-reclamant a formulat intampinare, solicitand respingerea apelului.

Curtea examinand apelul in raport de criticile apelantului si cu prioritate examinand potrivit art. 281 (1) Cod de procedura civila exceptia autoritatii de lucru judecat, constata:

Exceptia autoritatii de lucru judecat, in manifestarea sa de exceptie procesuala, care corespunde unui efect negativ, extinctiv, de natura sa opreasca a doua judecata, presupune tripla identitate de elemente respectiv de parti, de obiect si de cauza.

Dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, invocat in sustinerea exceptiei, priveste anularea masurii unilaterale de incetare a contractului individual de munca dispusa pentru perioada 21. 04. 2015 – 17. 06. 2015, in timp ce cauza pendinte are ca obiect anularea Dispozitiei nr. 95/30. 04. 2015, neexistand asadar o identitate de obiect a celor doua dosare astfel incat sa poata fi retinuta tripla identitate care sa justifice retinerea autoritatii de lucru judecat.

Din perspectiva, insa a manifestarii pozitive a hotararii pronuntate in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, Curtea constata ca modalitatea in care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase in raporturile dintre parti, se impune si in cauza de fata din nevoia de ordine si stabilitate juridica.

Astfel s-a retinut prin hotararea pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX ca \"prin promovarea concursului pentru ocuparea postului pe perioada nedeterminata, reclamanta a castigat dreptul de a fi numita, prin dispozitie emisa in forma scrisa de primarul localitatii Pietrosani, in postul de casier in cadrul serviciului de gospodarire a apei, dar si de a semna cu parata un contract individual de munca”.

Asadar, printr-o hotarare anterioara s-a retinut cu putere de lucru judecat ca intimata-contestatoare a promovat concursul pentru ocuparea unui post pe perioada nedeterminata cu consecinta incheierii contractului de munca in aceste conditii.

Instanta de fond temeinic si legal a constatat inexistenta unui contract de munca incheiat pe perioada determinata si drept consecinta nelegalitatea dispozitiei nr. 95/30. 04. 2015 privind incetarea de drept a contractului de munca al reclamantei, incheiat pe perioada determinata.

In ceea ce priveste critica apelantei referitoare la cheltuielile de judecata, Curtea constata ca fiind dosare diferite, cu privire la care nu s-a facut aplicabilitatea exceptiei conexitatii in conditiile prev. de aret. 139 Cod de procedura civila, in fiecare dosar s-a facut aplicarea dispozitiilor art. 453 (1) Cod de procedura civila potrivit carora: \"Partea care pierde procesul va fi obligata, la cererea partii care a castigat, sa ii plateasca acesteia cheltuielile de judecata”.

In consecinta, pentru considerentele aratate si in temeiul art. 480 Cod de procedura civila, apelul va fi respins, ca nefondat.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Respinge, ca nefondat apelul declarat de parata U. A. T., cu sediul aflat in nr. xxxxxxx, impotriva sentintei civile nr. 2/12. 01. 2016, pronuntata de Tribunalul Teleorman - Sectia Conflicte de munca, Asigurari sociale si C. administrativ fiscal - complet specializat pentru litigii de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, in contradictoriu cu reclamanta R. S., identificata cu CNP: xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul aflat in si paratul P. C. P., cu sediul in .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   incetare de drept a contractului    durata nedeterminata    personal bugetar    durata determinata    contestatie decizie    concurs    modificarea contractului   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑