• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Incalcarea criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM. Lipsa consultarilor cu Sindicatul

Hotararea nr. 912 din data de 23-04-2015
Pronuntata de Tribunalul ARGES

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestui tribunal la data de 24.09.2014, contestatorul D_ I_ a formulat contestatie impotriva deciziei nr. A3.1/22/22.08.2014 emisa de intimata S_ Nationala de Transport Feroviar de Marfa \"CFR Marfa\" SA, solicitand anularea acesteia, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei prin reincadrarea contestatorului in functia detinuta anterior concedierii, obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul pentru perioada cuprinsa intre momentul desfacerii contractului de munca si pana la reintegrarea efectiva, precum si obligarea intimatei la plata unor daune morale in cuantum de 20.000 lei, cu cheltuieli de judecata.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea actiunii, contestatorul a sustinut ca decizia de concediere contestata este nelegala, fiind emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 76 lit.a si c din C.muncii.
In al doilea rand, se arata ca au fost incalcate obligatiile instituite prin art. 69 -72 din C.muncii, respectiv lipsa consultarilor cu sindicatul si a unui raspuns motivat din partea angajatorului la propunerile de evitare a concedierii formulate de sindicat.
In al treilea rand, se arata ca decizia de concediere este lovita de nulitate absoluta ca urmare a incalcarii criteriilor de concediere colectiva stabilite prin CCM.
In drept, actiunea a fost intemeiata pe disp. art. 65, 69, 72, 76, 78, 280-281 din C.muncii, art. 61 alin.5 din CCM, art. 293 si art. 453 C.pr.civila.
La data de 10.11.2014 intimata a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.
In motivarea intampinarii, se arata ca prin decizia nr. A3.1/22/22.08.2014 contractul individual de munca al contestatorului a incetat in temeiul art. 55 coroborat art. 65 (1) din art. 279 , avand in vedere ca societatea a procedat la efectuarea unei reduceri de personal corespunzatoare unei nevoi reale si efective, ca urmare a dificultatilor economice, reorganizarii activitatii si restructurarii societarii.
Masura instituita s-a dispus avand in vedere Programul de restructurare si reorganizare al SNTFM \"CFR Marfa\" SA, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor \"CFR Marfa\" SA prin Hotararea nr. 28/28.06.2014, cu respectarea tuturor dispozitiilor prevazute in art. 279 privind concedierea colectiva si a prevederilor cuprinse in acordul la Contractul Colectiv de Munca pentru anul 2012-2014 art. 57.
Contractul individual de munca al contestatorului a incetat in temeiul art. 65(1) din art. 279 , ca urmare a desfiintarii postului de primitor-distribuitor materiale si scule pe il ocupa in cadrul CZM C_ - Revizia Vagoane C_ - Depozit Regional.
invedereaza intimata ca in cadrul Reviziei de Vagoane C_ existau 3 posturi de primitor distribuitor materiale si scule, iar dupa aplicarea programului de restructurare si reorganizare a ramas un singur post, fiind desfiintate doua, printre care si al contestatorului.
Criteriul aplicat contestatorului a fost, asa cum s-a mentionat in decizia de concediere la art. 5, cel prevazut la art. 4 pct. BII lit.i) din decizie, respectiv \"masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.\"
Intimata sustine ca desfiintarea postului pe care era incadrat contestatorul a fost efectiva, iar cauza desfiintarii postului a fost reala si serioasa, intrucat desfiintarea postului a fost generata de dificultatile economice ale societatii si reprezinta cauza care a generat concedierea colectiva.
Referitor la sustinerile contestatorului privind nulitatea deciziei de concediere, se arata ca sunt nefondate.
Astfel, in ceea ce priveste neindicarea motivelor care au determinat concedierea contestatorului, se invedereaza ca acestea sunt mentionate in decizia de concediere la art. 2.
Cu privire la a doua cauza de nulitate a deciziei de concediere, si anume lipsa consultarilor cu sindicatele, se arata ca aceste consultari au avut loc, iar angajatorul si-a indeplinit obligatiile in ceea ce priveste informarea, consultarea si notificarea masurilor de restructurare, reorganizare si concediere colectiva prevazute la art. 69, 70, 71 si 72 din C.muncii.
De altfel, chiar ITM Bucuresti prin procesul verbal de control nr. x/30.07.2014 a confirmat respectarea dispozitiilor legale privitoare la concedierea colectiva (art. 69-71 codul muncii).
Referitor la incalcarea criteriilor de concediere colectiva, se arata ca aceste criterii au fost respectate, in cazul contestatorului fiind aplicat criteriul prevazut la art. 4 pct. BII lit. i) din decizia de concediere, respectiv \"masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor.\"
In ceea ce priveste cererea de plata a daunelor morale, se arata ca nici CIM al contestatorului, nici CCM al SNTFM CFR MARFA SA nu cuprind clauze exprese referitoare la acordarea daunelor morale, iar pe de alta parte, ca reclamantul nu a dovedit daunele morale suferite.
Sub aspectul probatoriului, in cauza au fost incuviintate si administrate pentru contestator probele cu inscrisuri si interogatoriul intimatei, iar pentru intimata proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele.
Contestatorul a fost salariatul societatii intimate in functia de primitor-distribuitor materiale si scule in cadrul Sucursalei Banat - Oltenia - CZM C_ - Revizia Vagoane C_ - Depozit Regional.
Prin decizia nr. A3.1/22/22.08.2014 (filele 8-10) intimata a dispus incetarea contractului de munca al contestatorului, incepand cu data de 27.08.2014, ca urmare a concedierii colective, conform art. 55 lit.c coroborat cu art. 65 alin.1 din C.muncii.
impotriva acestei decizii contestatorul a promovat prezenta contestatie, solicitand anularea ei, repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei prin reincadrarea sa pe functia detinuta anterior concedierii, obligarea intimatei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatorul pentru perioada cuprinsa intre momentul desfacerii contractului de munca si pana la reintegrarea efectiva, precum si obligarea intimatei la plata unor daune morale in cuantum de 20.000 lei.
In ceea ce priveste legalitatea deciziei contestate, s-a sustinut de catre contestator prin actiunea formulata ca aceasta a fost emisa cu incalcarea dispozitiilor art. 76 lit.a si c din C.muncii.
Cu privire la aceasta sustinere, instanta retine ca nu este intemeiata, intrucat din analiza deciziei nr. A3.1/22/22.08.2014 (filele 8-10) rezulta ca aceasta contine motivele care au determinat concedierea si criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, asa cum apar acestea mentionate in art. 2, art. 4 si art. 5.
Neintemeiate sunt si sustinerile contestatorului potrivit carora au fost incalcate obligatiile instituite de art. 69 - 72 din C.muncii, in sensul lipsei consultarilor cu sindicatul si a unui raspuns motivat din partea angajatorului la propunerile de evitare a concedierilor formulate de sindicat.
Astfel, cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei (filele 91-109 si 132-152), intimata a facut dovada ca a respectat intreaga procedura de concediere colectiva reglementata de dispozitiile art. 69 - 72 din C.muncii.
Pe de alta parte, contestatorul a sustinut ca in cazul sau nu au fost respectate criteriile de concediere colectiva stabilite prin CCM.
In legatura cu acest aspect, se constata ca la art. 4 lit.B pct.I si pct.II din decizia de concediere nr. A3.1/22/22.08.2014 (filele 8-10) au fost enuntate criteriile de stabilire a ordinii de prioritati avute in vedere de intimata pentru concedierea colectiva a salariatilor.
Aceste criterii au fost mentionate in ordinea aplicarii lor, ordine care nu reprezinta nimic altceva decat o scara a gravitatii si importantei lor. Ele actioneaza in mod succesiv, pornind de la primul criteriu. in cazul in care se constata ca, urmare a aplicarii acestui criteriu, egalitatea intre salariatii care ocupa acelasi post persista, se trece la urmatorul criteriu si asa mai departe, pana la ultimul criteriu.
Criteriile trebuie aplicate unul dupa altul, si nu toate deodata sau facandu-se o apreciere de ansamblu.
Potrivit art. 5 din decizia de concediere, criteriul care a stat la baza concedierii contestatorului a fost cel prevazut la art. 4 lit.B pct.II lit.i, respectiv: \"i) masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor\".
Prin actiunea formulata si prin concluziile scrise depuse la dosarul cauzei, contestatorul a sustinut, in esenta, ca nu a fost respectata ordinea aplicarii criteriilor de concediere colectiva si ca daca s-ar fi respectat aceasta ordine, nu el ar fi fost cel concediat, intrucat a obtinut cel mai mare punctaj la ultima evaluare profesionala anuala, intimata neputand sa treaca peste criteriul prevazut la art. 4 lit.B pct.II lit.g.
Cu privire la aceasta sustinere, instanta retine in primul rand ca intr-adevar potrivit ordinii stabilite de angajator prin negociere cu sindicatele, mentionata atat in decizia de concediere, cat si in notificarile prevazute de art. 69 si 72 din C.muncii, criteriul privind calificativele obtinute la ultima evaluare profesionala anuala, respectiv punctajul obtinut, in cazul in care exista salariati cu aceleasi calificative, este prioritar celui pentru care a fost concediat contestatorul.
Conform inscrisurilor depuse la dosarul cauzei, inainte de restructurarea societatii, in cadrul Reviziei Vagoane C_ - Depozit Regional existau 3 posturi de primitor-distribuitor materiale si scule (fila 129), iar ulterior restructurarii a ramas doar 1 post (fila 131).
Din raspunsul intimatei la interogatoriu (fila 178), precum si din fisele de evaluare a activitatii profesionale pentru anul 2013 a celor trei salariati care ocupau postul de primitor-distribuitor materiale si scule in cadrul in cadrul CZM C_ - Revizia Vagoane C_ - Depozit Regional (filele 197, 201 si 206) rezulta ca la ultima evaluare profesionala anuala contestatorul a obtinut cel mai mare punctaj.
Asadar, aplicand criteriul prevazut la art. 4 lit.B pct.II lit.g din decizia contestata, se constata ca existau persoane care au avut rezultate mai slabe la ultima evaluare profesionala anuala, astfel ca unitatea nu a respectat ordinea aplicarii criteriilor de concediere colectiva, intrucat daca ar fi respectat-o, nu ar fi trebuit sa-l concedieze pe contestator.
In cazul in care partenerii sociali ar fi dorit aplicarea cu prioritate a criteriilor sociale, atunci aceste criterii ar fi fost printre primele enumerate, iar nu printre ultimele.
D_ in cazul in care, in urma aplicarii tuturor criteriilor prevazute la art. 4 lit.B pct.II lit. a-h din decizia de concediere, egalitatea intre salariatii care ocupau acelasi post ar fi persistat, ar fi putut fi aplicat de intimata criteriul mentionat la art. 4 lit.B pct.II lit.i din decizia de concediere, respectiv \"masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii, barbati vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii, pe intretinatorii unici de familie, precum si pe salariatii, barbati sau femei, care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor\".
Chiar daca etapele prevazute pentru concedierea colectiva au fost urmate, iar criteriile de selectie sau ordinea de prioritati au fost mentionate in decizia de concediere, angajatorul trebuie sa respecte principiul egalitatii de tratament a salariatilor aflati pe posturi identice.
Egalitatea de tratament fata de toti salariatii consacrata de art. 5 alin.1 din art. 279 este garantie pentru acestia impotriva arbitrariului in executarea raporturilor de munca data fiind subordonarea acestora fata de angajator.
Atata vreme cat in aceasta etapa de concediere nu au fost desfiintate toate posturile de natura celui ocupat de contestator, ci doar doua asemenea posturi, intimata avea obligatia sa aplice si sa respecte criteriile de stabilire a ordinii de prioritati valabile in cazul concedierii colective mentionate in cuprinsul deciziei contestate, lucru ce nu s-a intamplat.
Aspectul analizat tine de procedura concedierii, iar incalcarea regulilor generale de tratament fata de salariati in realizarea acestei proceduri se sanctioneaza cu nulitatea absoluta potrivit art. 78 din art. 279 .
In raport de considerentele mai sus-enuntate, se constata ca prezenta contestatie este in parte intemeiata, urmand a fi admisa in aceasta masura si anulata decizia nr. A3.1/22 din 22.08.2014 emisa de intimata in baza dispozitiilor art. 80 alin.1 din C.muncii.
In baza dispozitiilor art. 80 alin.2 din C.muncii, urmeaza a dispune repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei contestate, in sensul reintegrarii contestatorului pe postul detinut anterior concedierii, iar in baza disp. art. 80 alin.1 din C.muncii va fi obligata intimata sa plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta de la momentul concedierii pana la reintegrarea efectiva.
In ceea ce priveste solicitarea contestatorului privind obligarea intimatei la plata daunelor morale in cuantum de 20.000 lei, instanta retine ca nu este intemeiata, urmand a fi respinsa, intrucat nu s-a facut dovada existentei unui prejudiciu moral suferit de contestator, astfel ca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile necesare pentru angajarea raspunderii civile contractuale a angajatorului, potrivit art. 253 alin.1 din C.muncii.
In temeiul disp. art. 453 alin.1 si 2 NCPC, instanta va obliga intimata la plata cheltuielilor de judecata in cuantum de 1000 lei, reprezentand onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:


Admite in parte contestatia formulata de contestatorul D_ I_, domiciliat in comuna Baiculesti, _, jud. Arges, in contradictoriu cu intimata S_ NAtIONALa DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFa \"CFR MARFa\" SA, cu sediul procesual ales la sediul Sucursalei Banat-Oltenia, din C_, _, jud. D_.
Anuleaza decizia nr. A3.1/22 din 22.08.2014 emisa de intimata.
Dispune repunerea partilor in situatia anterioara emiterii deciziei de concediere, respectiv reintegrarea contestatorului pe postul detinut anterior concedierii.
Obliga intimata la plata catre contestator a unei despagubiri egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta de la momentul concedierii pana la reintegrarea efectiva.
Respinge cererea privind acordarea daunelor morale.
Obliga intimata sa-i plateasca contestatorului suma de 1000 lei cheltuieli de judecata.
Executorie de drept.
Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce va fi depus la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica azi 23.04.2015, la Tribunalul Arges, Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   concediere colectiva    cauza reala a concedierii    cauza serioasa a concedierii    desfiintarea efectiva a postului    criterii de concediere colectiva    sindicat    consultari sindicat   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑