• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Forma scrisa, conditie obligatorie pentru incheierea valabila a contractului de munca. Prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie

Hotararea nr. 2779 din data de 13.04.2016
Pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la data de 02. 04. 2015, contestatoarea N. H. AG S. A., in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATULUI T. DE M. AL M. BUCURESTI, a solicitat anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx/16.03.2015, ca fiind nelegal si netemeinic, si exonerarea sa de la plata amenzii contraventionale in cuantum de 20. 000 de lei, precum si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul proces constand in taxa de timbru si onorariu de avocat.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea plangerii, contestatoarea a aratat ca prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx/16.03.2015 incheiat de inspector B. R. din cadrul Inspectoratului T. de M. al M. Bucuresti s-a constatat incalcarea art. 16 alin. 1 din art. 279 si s-a dispus sanctionarea sa cu suma de 20. 000 de lei, conform art. 260 alin. 1 lit. e) din art. 279 .

Astfel, in urma actiunii de control din data de 04.03.2015, in jurul orei 11:30, au fost identificati ca desfasurau activitate specifica de constructii (santier), la perimetrul de lucru organizat situat in . 47 (incinta Primariei Capitalei), sector 5, in beneficiul firmei, numitii V. D. F. si G. T. fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa. Numitul V. D. F. - CNP xxxxxxxxxxxx a declarat ca presteaza activitate in functie de \"muncitor necalificat\" de la data de \"februarie 2015\" la societatea H. AG S. A., forma in baza careia presteaza activitate \"contract de munca\", presteaza activitate cate 8 ore/zi, de la ora 8:00 pana la ora 16:00. Pentru numitul V. D. F. a fost prezentat contractul individual nr. 18/04.03.2015 cu data inceperii activitatii 05.03.2014, in functia de muncitor necalificat, timp de lucru 8 ore/zi - 40 ore/saptamana, durata concediului de odihna 21 de zile. Numitul G. T. - CNP xxxxxxxxxxxxx a declarat ca presteaza activitate in functia de muncitor de la data de 03.03.2015 la societatea N. H. AG, forma in baza careia presteaza activitatea \"contract de munca\", presteaza activitate cate 8 ore/zi, de la ora 8:00 pana la ora 16:00. Pentru numitul G. T. a fost prezentat contractul individual de munca nr. 29/04.03.2015 pe durata nedeterminata, cu data inceperii activitatii 05.03.2015, in functia de muncitor necalificat, timp de lucru 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, concediul de odihna 21 zile. Din verificarea documentelor prezentate a reiesit ca, pentru numitii V. D. F. si G. T. nu s-a incheiat contract individual de munca, in conditiile prev. de art. 16 alin. 1 din Legea 53/2003 - art. 279 , republicata, modificata si completate, respectiv \"contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor in forma scrisa, in limba romana. \" Obligatia de incheiere a contractului in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului, astfel rezulta ca la data identificarii persoanelor acestea lucrau fara forme legale de incadrare.

Constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit art. 260 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, republ., modif. si completata: primirea la munca pana la 5 persoane, fara incheierea contractului, cu amenda de la 10. 000 la 20. 000 lei, pentru fiecare persoana identificata. Fapta a fost savarsita la data de 04.03.2015, in jurul orei 11:30 la punctul de lucru organizat al societatii, din Bucuresti, . 47 si constatata la 16.03.2015,la ora 10:00 la sediul ITM Bucuresti. Aceasta situatie de fapt nu este intrutotul reala.

Astfel, conform art. 16 alin. 1 din art. 279 : \"Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului. \"

Asadar, conditia esentiala pentru incheierea valabila a acestui tip de contract este aceea a incheierii contractului individual de munca in forma scrisa. Neincheierea in forma scrisa atrage nulitatea contractului.

La data efectuarii controlului, 04.03.2015, in jurul orei 11:30, cele doua persoane chestionate de inspectorul din cadrul I. T. M. Bucuresti au fost in masura sa prezinte contractele individuale ele munca incheiate cu societatea N. H. AG S. A.

Astfel, pentru numitul V. D. F. a fost a fost prezentat contractul individual de munca nr. 18/04.03.2015, iar pentru numitul G. T. a fost prezentat contractul individual de munca nr, 29/04.03.2015. Deci, aceste contracte individuale de munca existau la momentul efectuarii controlului.

Mai departe, potrivit dispozitiilor art. 16 alin. 2 din art. 279 \"Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca. \" Astfel, asa cum se poate observa din continutul procesului verbal de contraventie, cele doua contracte individuale de munca erau inregistrate in registrul general de evidenta a salariatilor.

In concluzie, pentru cei doi salariati exista contracte individuale de munca incheiate in forma scrisa si aceste contracte erau inregistrate in registrul general de evidenta a salariatilor. Aceste aspecte au fost retinute chiar prin procesul verbal de contraventie si, evident, au fost prezentate inspectorului care a efectuat controlul la data de 04.03.2015.

Presupusa contraventie ar fi in neconcordanta cu prevederile art. 16 alin. 1 din art. 279 , numai ca, dupa cum s-a mentionat si anterior, aceste prevederi instituie in sarcina angajatorului obligatia de a incheia contractele individuale de munca in forma scrisa. Ori, la momentul efectuarii controlului, aceste contracte individuale de munca au fost prezentate inspectorului si erau chiar inregistrate in registrul general de evidenta a salariatilor. O eventuala sustragere de la incheierea contractelor de munca in forma scrisa si eventuala lor neinregistrare in registrul de evidenta nu puteau fi posibile din moment ce la data de 04.03.2015, ora 11:30, aceste contracte individuale de munca erau incheiate in forma scrisa si inregistrate in registrul de evidenta a salariatilor.

Desi, aceste imprejurari au fost retinute intocmai in cuprinsul procesului-verbal de contraventie la expunerea situatiei de fapt, cu toate acestea, la data de 16.03.2015, cand a fost incheiat procesul verbal, s-a aplicat si sanctiunea in cuantum de 20. 000 lei apreciind inspectorul din cadrul I. T. M. ca presupusa fapta ar constitui contraventie in raport de art. 260 alin. 1 lit. e) din art. 279 .

Potrivit art. 260 alin. 1 lit. e) din art. 279 : \"Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: (. . . ) e) primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (I), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata. \"

Asadar, contraventia consta in fapta angajatorului de a primi la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca, dar in procesul verbal se mentioneaza expres ca la data efectuarii controlului, cand s-a constatat presupusa fapta contraventionala, cele doua contracte individuale de munca pentru cele doua persoane chestionate au fost prezentate in forma scrisa si inregistrate in registrul general de evidenta a salariatilor.

In aceste conditii, din procesul verbal de contraventie nu se poate identifica contraventia, mai exact fapta care ar atrage incidenta prevederilor art. 260 alin. 1 lit. e, din art. 279 si ar justifica aplicarea amenzii in cuantum de 20. 000 lei.

Din anexa nr. 1 la procesul verbal de control nr. xxxxxx/16.03.2015, la paragraful intitulat \"1. 1. incheierea si inregistrarea contractelor individuale de munca\" se retin urmatoarele:

\"la data efectuarii controlului, 04.03.2015, in jurul orei 11:30, au fost identificati ca desfasurau activitate specifica de constructii (santier) la punctul de lucru organizat, situat in . 47 (incinta Primariei Capitalei) sector, in beneficiul firmei, d- nii V. D. F. si G. T. fara a avea incheiat contract individual de munca informa scrisa. \"

Mai departe, ca si in procesul-verbal de contraventie, s-a mentionat ca s-au prezentat contracte individuale de munca pentru fiecare din cei doi salariati, iar in final s-a retinut ca, din verificarea documentelor prezentate de reprezentantul societatii N. H. AG S. A., a reiesit ca pentru numitii V. D. F. si G. T. nu s-a incheiat contract individual de munca in conditiile prevazute de art. 16 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 - art. 279 .

Astfel, situatia de fapt retinuta de catre inspectorul din cadrul I. T. M. Bucuresti si sanctiunea aplicata sunt contradictorii.

Totodata, la finalul anexei 1 s-a mentionat explicit ca, fapta a fost savarsita la data de 04.03.2015, in jurul orei 11:30, deci cand au fost prezentate contractele individuale de munca in forma scrisa si inregistrate in registrul general de evidenta a salariatilor.

Toate aceste aspecte denota in mod clar ca fapta nu exista. La momentul efectuarii controlului, au fost prezentate contractele individuale de munca pentru cei doi salariati, dupa cum se retine si in cuprinsul procesului verbal de contraventie, dar si in cuprinsul procesului verbal de control si anexa 1.

In aceste conditii, este evident ca procesul-verbal de contraventie si sanctiunea aplicata, respectiv amenda in cuantum de 20. 000 lei, sunt netemeinice si, in consecinta, a solicitat anularea procesului verbal de contraventie si exonerarea de la plata amenzii.

In drept, plangerea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 16 alin. 1 si 2, art. 260 alin. 1 lit. e) din art. 279 si prevederile Ordonantei nr. 2/2001.

In dovedirea plangerii, contestatoarea a depus la dosar in copie procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx/16.03.2015, procesul-verbal de control nr. xxxxxx/16.03.2015 si anexa 1 la procesul-verbal de control nr. xxxxxx/16.03.2015.

La data de 8 iunie 2015, intimatul I. T. de M. Bucuresti, a formulat intampinare, prin care a solicitat anularea plangerii contraventionale ca netimbrata, admiterea exceptiei tardivitatii formularii plangerii contraventionale, respingerea, ca neintemeiata, a contestatiei formulate de Societatea N. H. AG SA impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx/16.03.2015 si respingerea cererii privind plata cheltuielilor de judecata.

Potrivit art. 36 din OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata, pentru plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti, prin care s-a solutionat plangerea, precum si pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevazute de lege.

Potrivit art. 197 din Codul de Procedura Civila, in cazul in care cererea este supusa timbrarii, dovada achitarii taxelor datorate se ataseaza cererii. Netimbrarea sau timbrarea insuficienta atrage anularea cererii de chemare in judecata, in conditiile legii.

Conform art. 19 din OUG nr. 80/2013, privind taxele judiciare de timbru “in materie contraventionala, plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei”.

 

Cu privire la admiterea exceptiei tardivitatii plangerii contraventionale, a mentionat ca, potrivit dispozitiilor art. 31 alin. 1 din O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, modificata si completata, impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia.

Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx/16.03.2015 a fost comunicat contravenientului la data 16.03.2015, astfel cum a fost consemnat in continutul acestuia, iar cererea contestatoarei a fost inregistrata la Judecatoria Sector 6 Bucuresti la data de 02. 04. 2015, ulterior implinirii termenului de formularea a plangerii contraventionale.

F. de aspectele susmentionate rezulta fara tagada ca, termenul de 15 zile prevazut de O. G. nr. 2/2001 este depasit, astfel ca a solicitat admiterea exceptiei tardivitatii contestatiei formulate impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx/16.03.2015.

In fapt, intimatul a aratat ca, in baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999, privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata si H. G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, modificata si completata, ITM Bucuresti a initiat un control de specialitate la locul de munca organizat de Societatea N. H. AG SA situat in Bucuresti, sector 5, . 47 (incinta Primariei Capitalei).

Cu respectarea prevederilor legale incidente, controlul s-a finalizat prin incheierea Procesului verbal de control nr. xxxxxx/16.03.2015 impreuna cu anexa acestuia in care au fost consemnate obiectivele controlului, constatarile si masurile inspectorilor de munca.

In ceea ce priveste savarsirea contraventiei prevazute la art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii , republicata, modificata si completata, pentru care s-a aplicat amenda contraventionala in cuantum de 20. 000 lei, intimatul a aratat ca, in urma unei actiuni de control intreprinse la data de 04.03.2015, la locul de munca organizat de Societatea N. H. AG SA situat in Bucuresti, sector 5, . 47 (incinta Primariei Capitalei), au fost identificate persoanele care desfasurau activitati lucrative in cadrul punctului de lucru ale societatii, aceasta completand fisa de identificare.

Numitul V. D. F. a fost identificat la data de 04.03.2015 prestand activitate pentru si sub autoritatea societatii N. H. AG SA, la locul de munca susmentionat, desfasurand activitati specifice de constructii (santier), acesta declarand in fisa de identificare completata personal, sub semnatura, pe propria raspundere, ca presteaza activitatea in functia de muncitor necalificat din februarie 2015 la societatea N. H. AG SA, norma de munca este de 8h/zi, primeste un salariu de 975 lei brut.

De asemenea, numitul G. T. a fost identificata la data de 04.03.2015, prestand activitate pentru si sub autoritatea societatii N. H. AG SA, la tocul de munca desfasurand activitati specifice de constructii (santier), acesta declarand in fisa de identificare completata personal, sub semnatura, pe propria raspundere, ca presteaza activitatea in functia de muncitor de la data de 03.03.2015 la societatea N. H. AG SA, norma de munca este de 8h/zi, salariul fiind confidential.

Avand in vedere aspectele constatate personal de inspectorii de munca la locul de munca organizat de societate, fisa de identificare completata personal, sub semnatura, de persoanele ce prestau activitate la momentul identificarii;, extras din registrul general de evidenta a salariatilor (aplicatia Reges), documentele prezentate la control de societate, s-a constatat ca numitii V. D. F. si G. T. au prestat activitate pentru si sub autoritatea contestatoarei fara a avea incheiate contracte individuale de munca in forma scrisa, care sa produca efecte juridice la data de 04.03.2015.

Avand in vedere ca la punctul de lucru nu au fost prezentate documentele necesare finalizarii controlului, a fost lasata instiintarea nr. xxxxxx, prin care s-a solicitat reprezentantului societarii, prezentarea in data de 06.03.2015 a documentelor mentionate in cuprinsul acesteia.

Pentru numitii V. D. F. si G. T. contestatoarea a prezentat contracte individuale de munca care produceau efecte juridice de la data de 05.03.2015 deoarece in contracte se prevede ca data inceperii activitatii a fost 05.03.2015.

Astfel, inspectorii de munca in mod corect au retinut ca la data de 04.03.2015 numitii V. D. F. si G. T. au prestat activitate pentru si sub autoritatea contestatoarei fara a exista incheiat contract individual de munca in forma scrisa care sa produca efecte juridice pentru acea data.

Conform dispozitiilor art. 16 alin (1) din Legea nr. 53/2003, Codul muncii , republicata, modificata si completata, contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

A. . 2 al art. 16 prevede ca anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

La alin. 3 al articolului susmentionat se prevede ca angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

A. . 4 prevede ca munca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii confera salariatului vechime in munca.

Coroborand dispozitiile art. 16 sus-rubricate rezulta ca angajatorul are obligatia incheierii contractului individual de munca in forma scrisa, anterior inceperii activitatii, deoarece numai in acest context dispozitiile alin. 2 si alin. 3 al art. 16 poate produce efecte juridice.

Dispozitiile art. 16 trebuie interpretate in sensul in care acestea produc efecte juridice si nu in sensul in care aceste dispozitii nu ar produce nici un efect, respectiv nici o consecinta juridica.

Astfel, angajatorul are obligatia de a incheia contractul individual de munca cu o zi anterioara datei inceperii activitatii.

Potrivit art. 260 alin 1 lit. e) din Codul muncii , republicata, modificata si completata, constituie contraventie primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de la 10. 000 lei la 20. 000 lei pentru fiecare persoana identificata.

Astfel, legislatia in vigoare nu permite prestarea unei activitati lucrative fara contract individual de munca, sau contract de colaborare in cazul persoanelor fizice autorizate, care sa produca efecte juridice la data prestarii activitatii lucrative.

Intrucat «Fisa de identificare» a fost completata personal, in scris, pe proprie raspundere, de catre persoanele identificate, consideram ca aceste declaratii au valoare probatorie si eficienta juridica.

Din fisele de identificare si contractele individuale de munca prezentate la control se demonstreaza ca fapta retinuta in procesul verbal de contraventie a fost dovedita, deci exista si a fost savarsita cu vinovatie. Ca urmare actul de sanctionare a societarii in cauza a fost incheiat numai in raport de cele constatate.

Nu se poate afirma ca persoana identificata a fost intimidata de inspectorul de munca si a dat o declaratie dictata, deoarece in finalul Fisei de identificare completata sub semnatura de persoana ce presta activitatea se prevede ca « aceasta imi este declaratia pe care o dau, sustin si semnez, cele de mai sus fiind adevarate, nefiind silit(a) sa intimidat(a)».

In conformitate cu prevederile art. 29 alin. 2 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii , republicata, modificata si completata, modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la alin. 1 sunt stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil, in statutul de personal - profesional sau disciplinar - si in regulamentul intern, in masura in care legea nu dispune altfel.

La control nu a fost prezentat un document in care sa fie prevazuta modalitatea in care urmeaza sa se realizeze verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale.

Regulamentul intern este un document care nu are data certa, astfel prezentarea acestuia dupa finalizarea controlului se face pro causa, in scopul exonerarii petentului de la sanctiunea aplicata.

In conformitate cu prevederile art. 30-33 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii , republicata, pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca se poate stabili o perioada de proba.

Astfel, verificarea prin munca propriu-zisa a calitatilor, cunostintelor si aptitudinilor nu se poate face inainte de incheierea contractului individual de munca, situatie distincta de concursurile care sustin probe practice. In cazul contestatoarei nu a fost vorba despre o proba practica a unui concurs de angajare, intrucat nu s-au simulat conditii de munca, ci persoanele identificate au participat efectiv la activitatea desfasurata in cadrul unitatii (desfasurand activitati de constructii).

Potrivit Recomandarii nr. M. L. C. 198 (2006) a Organizatiei Internationale a Muncii, aceasta a precizat in mod sistematic caracteristicile unei relatii de munca, si anume faptul ca, munca este executata potrivit instructiunilor si sub controlul unei alte persoane; implica integrarea lucratorului (celui care o presteaza) in organizarea unei intreprinderi; este afectata exclusiv sau in principal in contul unei alte persoane; trebuie sa fie indeplinita personal de catre lucrator; se efectueaza potrivit unui orar determinat si sau acceptata de persoana beneficiara a muncii; are o durata prestabilita si prezinta o anumita continuitate; presupune ca lucratorul este la dispozitia celeilalte persoane; implica punerea la dispozitie, pentru prestarea ei, de catre beneficiar de utilaje, masini, materiale, energie, dupa caz.

Intimatul a considerat ca aplicarea avertismentului nu poate atinge scopul sanctiunii, avand in vedere ca fapta prezinta un grad de pericol social ridicat iar prin aplicarea sanctiunii avertismentului nu s-ar atinge scopul legii, angajatorul avand posibilitatea de a persista in nerespectarea legii, aspect care poate conduce la incurajarea concurentei neloiale fata de angajatorii care inteleg sa respecte legea si sa intocmeasca contracte individuale de munca.

Fapta savarsita de contravenient prezinta un grad de pericol social ridicat deoarece conduce la deturnarea legii de la scopul acesteia, fiind afectate drepturile persoanelor incadrate in raporturi de munca, interesul public in asigurarea unor conditii de siguranta a relatiilor de munca si prin faptul ca, priveaza persoana care presta activitate lucrativa de plata salariului, persoana in cauza nu beneficiaza de protectie sociala, nu beneficiaza de prestatii de asigurari sociale, asigurari de sanatate, asigurari de somaj, cele pentru accidente de munca sau boli profesionale.

Daca in perioada in care nu a avut intocmit contract individual de munca aceasta persoana suferea un accident sau avea nevoie de ingrijiri medicale nu putea beneficia de servicii gratuite deoarece nu era asigurata conform legii.

De asemenea, perioadele in care s-a prestat activitatea fara a avea contact individual de munca nu constituie perioade contributive in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor de somaj.

Astfel, contestatoarea nu a prejudiciat numai statul prin neplata taxelor si impozitelor aferente salariului, dar a prejudiciat iremediabil salariatul, acesta neputand beneficia de toate drepturile.

Inspectorii de munca au facut o corecta individualizare a sanctiunii aplicate, amenda contraventionala fiind aplicata in cuantumul minim prevazut de lege, respectiv 10. 000 pentru fiecare persoana identificata.

La incheierea procesului-verbal contestat reprezentantul petentei a recunoscut fapta savarsita, acesta neavand obiectiuni de formulat, la rubrica, ,alte mentiuni,, din procesul verbal a consemnat olograf, sub semnatura ca, ,a luat la cunostinta. ”

Astfel cum se arata si in procesul verbal contestat, numitii V. D. F. si G. T. erau singurele persoane care prestau activitate la momentul identificarii.

Cu privire la legalitatea procesului verbal contestat, a mentionat ca, motivele de nulitate sunt expres si limitativ prevazute de O. G. nr. 2/2001, modificata si completata.

Avand in vedere prevederile legale, Decizia nr. XXII /19.03.2007 a I. C. C. J. si mentiunile cuprinse in procesul - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, nu exista motive de nulitate a acestuia.

F. de aspectele mentionate anterior, in ceea ce priveste legalitatea procesului - verbal contestat, respectiv, intocmirea acestuia cu respectarea dispozitiilor legale imperative, a considerat ca, acesta a fost incheiat tinandu-se seama de mentiunile obligatorii si legala aplicare a sanctiunilor si comunicat conform dispozitiilor legale.

Cu privire la forta probanta a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor intimatul a mentionat ca in analiza principiului proportionalitatii, trebuie observat ca dispozitiile din OG nr. 2/2001 au drept scop garantarea sigurantei publice, apararea ordinii si prevenirea faptelor ilicite, protejarea sanatatii sau a moralei ori, protejarea drepturilor si libertatilor altora, astfel incat actiunile antisociale sa nu ramana nesanctionate prin impunerea unor conditii imposibil de indeplinit autoritarilor.

Prin urmare, cu toate ca OG nr. 2/2001 nu contine dispozitii exprese cu privire la forta probanta a proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, sunt aplicabile principiile generale din dreptul administrativ privind prezumtia de legalitate, fiind vorba desigur de o prezumtie de legalitate relativa care poate fi rasturnata prin dovada contrarie, si nu de una absoluta care sa incalce prezumtia de nevinovatie si dreptul la aparare al petentului.

Avand in vedere aspectele mentionate, reiese ca aceasta prezumtie de legalitate relativa de care se bucura procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nu este contrara dispozitiilor art. 6 par. 2 din Conventie.

In acord cu jurisprudenta Curtii de la Strasbourg, in privinta prezumtiilor si a limitei rezonabile pe care statele nu trebuie sa o depaseasca in folosirea lor, a considerat ca una din limitele pana la care sa actioneze prezumtia de temeinicie a procesului verbal trebuie sa fie data de constatarea personala a faptei de catre agentul constatator. Astfel, in situatia in care fapta este constatata personal, procesul verbal, legal intocmit, se va bucura de prezumtia de temeinicie.

Conform prevederilor art. 194 lit. e din Noul cod de procedura civila, cand dovada se va face prin inscrisuri se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile art. 150. Cand reclamantul doreste sa isi dovedeasca cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul paratului va cere infatisarea in persoana a acestuia, daca paratul este o persoana fizica. In cazurile in care legea prevede ca paratul va raspunde in scris la interogatoriu, acesta va fi atasat cererii de chemare in judecata. Cand se va cere dovada cu martori, se vor arata numele, prenumele si adresa martorilor, dispozitiile art. 148 alin. 1 teza a II a fiind aplicabile in mod corespunzator.

Potrivit dispozitiilor art. 254 din Codul de procedura civila, probele se propun sub sanctiunea decaderii, de catre reclamant prin cererea de chemare in judecata, iar de catre parat prin intampinare, daca legea nu dispune altfel.

Avand in vedere lipsa mentiunilor privind numele/prenumele si adresa martorilor, intimatul a solicitat decaderea contestatoarei din proba cu martori si a mentionat ca, fapta contraventionala a fost constatata personal de inspectorii de munca, in baza documentelor prezentate de angajator si a fiselor de identificare, astfel nu poate fi retinuta vreo culpa inspectoratului T. de M. Bucuresti, fapt pentru care a solicitat respingerea cererii privind plata cheltuielilor de judecata.

In drept, cererea a fost intemeiata pe prevederile art. 205-208 Cod de Procedura Civila, Legea nr. 108/1999 privind infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, H. G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, modificata si completata, Legea nr. 53/2003 - art. 279 , republicata, modificata si completata, O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, completata si modificata, precum si alte dispozitiile legale invocate in prezenta intampinare, HG nr. 500/2011, modificata si completata.

Intimatul a depus la dosar in copie procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. xxxxxx/16.03.2015, procesul-verbal de control nr. xxxxxx/16.03.2015 impreuna cu anexa acestuia, instiintarea nr. xxxxxx, extras Revisal si fise de identificare completate de V. D. F. si G. T. .

Prin sentinta civila nr. nr. 6864/17.09.2015, instanta a admis exceptia necompetentei teritoriale, declinand competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, dosarul fiind inregistrat pe rolul acestei instante la data de 02.11.2015.

In cauza, instanta a administrat proba cu inscrisuri.

In sedinta publica din data de 20. 01. 2016, instanta a respins exceptiile netimbrarii si tardivitatii, pentru motivele retinute in incheierea de sedinta.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

La data de 16.03.2015 a fost intocmit de catre un agent constatator din cadrul Inspectoratului T. de Munca al M. Bucuresti procesul-verbal de contraventie nr. xxxxxx, prin care petenta a fost sanctionata cu 20. 000 lei amenda potrivit art. si art. 260 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 53/2003 privind art. 279 , pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 16 alin. 1 si art. 145 alin. 1 din art. 279 si art. 4 lit. d) din HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, pentru savarsirea contraventiei, pentru faptul ca primit la munca pe numitii V. D. F. si G. T., fara a incheia contract de munca in forma scrisa.

In fapt, in urma unei actiuni de control intreprinse la data de 04.03.2015, la locul de munca organizat de Societatea N. H. AG SA situat in Bucuresti, sector 5, . 47 (incinta Primariei Capitalei), au fost identificate persoanele care desfasurau activitati lucrative in cadrul punctului de lucru ale societatii, aceasta completand fisa de identificare.

Numitul V. D. F. a fost identificat la data de 04.03.2015 prestand activitate pentru si sub autoritatea societatii N. H. AG SA, la locul de munca susmentionat, desfasurand activitati specifice de constructii (santier), acesta declarand in fisa de identificare completata personal, sub semnatura, pe propria raspundere, ca presteaza activitatea in functia de muncitor necalificat din februarie 2015 la societatea N. H. AG SA, norma de munca este de 8h/zi, primeste un salariu de 975 lei brut.

De asemenea, numitul G. T. a fost identificata la data de 04.03.2015, prestand activitate pentru si sub autoritatea societatii N. H. AG SA, la tocul de munca desfasurand activitati specifice de constructii (santier), acesta declarand in fisa de identificare completata personal, sub semnatura, pe propria raspundere, ca presteaza activitatea in functia de muncitor de la data de 03.03.2015 la societatea N. H. AG SA, norma de munca este de 8h/zi, salariul fiind confidential.

Verificand, potrivit art. 34 alin. 1 din O. G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta constata ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu. Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca plangerea contraventionala formulata de catre petenta este neintemeiata pentru urmatoarele considerente:

Chiar daca OG nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul-verbal contraventional face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara.

Fiind vorba despre contraventii constatate pe loc de agentul constatator, pentru care nu se pot produce probe in sustinerea acuzatiei, instanta apreciaza ca faptele constatate personal de agentul constatator sunt suficiente pentru a da nastere unei prezumtii simple, in sensul ca situatia de fapt si imprejurarile retinute corespund adevarului.

Avand in vedere aceste principii, instanta retine ca petenta nu a reusit sa rastoarne prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie, astfel cum i-a revenit sarcina potrivit art. 249 Cod procedura civila.

Astfel, martorul G. T. a declarat ca a fost angajatul petentei 4 luni, in perioada februarie - mai 2015 si ca in aceasta perioada petenta si-a schimbat denumirea in N. H. si alt nume sau alte initiale.

Petenta a depus la dosar contractele de munca incheiate pentru numitul V. D. F. (nr. 18/04.03.2015) si martorul G. T. (nr. 29/04.03.2015) incheiate in data de 04.03.2015, cu incepere din data de 05.03.2015, precum si alte doua contracte de munca, incheiate intre cei doi aratati anterior si SRL, pe o perioada nedeterminata, cu incepere din 12. 02. 2015.

Asadar, cu contractele nr. 18/04.03.2015 si nr. 29/04.03.2015 petenta nu a facut altceva decat sa intareasca cele retinute in procesul-verbal de contraventie contestat, deoarece data inceperii activitatii, potrivit acestor contracte, este 05.03.2015, ceea ce inseamna ca la data controlului – 04.03.2015 – aceste persoane prestau munca pentru petenta fara sa aiba contract de munca incheiat in forma scrisa, anterior inceperii activitatii. Iar celelalte contracte de munca, incheiate cu SRL, pe o perioada nedeterminata, cu incepere din 12. 02. 2015, dovedesc doar faptul ca aceste persoane au fost si angajatii societatii din urma, pe o perioada anterioara, fara a contrazice cele retinute in procesul-verbal de contraventie.

Rezumand cele prezentate anterior, instanta constata ca petenta nu a facut dovada unei situatii contare celei retinute in procesul-verbal de contraventie, astfel ca, in temeiul art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, va respinge ca neintemeiata plangerea.

Petenta fiind in culpa procesuala, in temeiul art. 453 Cod procedura civila, va respinge ca nefondata cererea de obligare la plata cheltuielilor de judecata a intimatului.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Respinge ca neintemeiata plangerea formulata de petenta N. H. AG SA, CUI xxxxxx, cu sediul in Bucuresti, . 319,,  sector 6, in contradictoriu cu intimata I. T. DE MUNCA AL M. BUCURESTI, cu sediul in Bucuresti, . 26-26A, sector 4.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   acordul partilor    forma scrisa a contractului    sanctiune contraventionala    amenda    proces-verbal de constatare    timp de lucru    nulitate    consimtamant    prezumtie   


Sus ↑