• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 195: Planul de formare profesionala

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL VI: Formarea profesionala
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(1) Angajatorul persoana juridica care are mai mult de 20 de salariati elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului sau, dupa caz, a reprezentantilor salariatilor.
(2) Planul de formare profesionala elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexa la contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate.
(3) Salariatii au dreptul sa fie informati cu privire la continutul planului de formare profesionala.
Comentariu art. 195 Codul muncii

Asa cum am aratat in cadrul comentariului de la art. 193, angajatorul poate stabili impreuna cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor modalitati concrete de pregatire profesionala, care sa fie cuprinse in planurile de formare profesionala.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP: Legalitatea si obiectivitatea evaluarii profesionale a salariatilor

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (VIII): Clauza de confidentialitate in contractul individual de munca. Ce este si ce nu este confidential?

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Prelucrarea datelor cu caracter personal anterior incheierii contractului de munca

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Protecția datelor cu caracter personal. GDPR. Tehnologia informației

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 195 din Codul muncii - Planul de formare profesionala

Obligatia angajatorului de a inregistra demisia depusa de salariat. Interdictia renuntarii de catre salariati la dreptul de a-si depune demisia

Prin sentinta civila nr. 7820  din data de  01 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul  nr. ...X, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta R ... (Hotararea 1265 din data de 10 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Incheierea actului aditional privind formarea profesionala, un mijloc de protectie a intereselor angajatorului. Nulitatea actului aditional

Prin sentinta civila nr. 842 din 17 februarie 2011 pronuntata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. .../2010 s-a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamantul S. H. G. in contradictoriu cu parata S. C. T. D. S. R. L., astfel cum a fost ... (Hotararea 4826/R din data de 22 noiembrie 2011, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Restituirea de catre salariat a cheltuielilor ocazionate cu formarea profesionala. Dovedirea de catre angajator a organizarii cursurilor de formare profesionala si a prejudiciului suferit

Prin cererea formulata la data de 06.10.2011, sub nr. ...X, reclamanta S. C. „C. Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM” S. A. a solicitat in contradictoriu cu paratul P. D. C. sa se dispuna obligarea paratului Ia plata sumei ... (Hotararea 2143 din data de 28 martie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.

Prin decizia civila 318/12.05.2015 a Curtii de Apel Bacau s-au admis apelurile promovate de reclamanta  cu sediul in comuna D. Rosie,  si de paratul ARMNANU M. N. (CNP ...) din Piatra N. . 71,,, impotriva sentintei civile nr. 1301/C/8.10 ... (Hotararea 1152 din data de 30 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Restituirea de catre salariat a costurilor cu formarea profesionala suportate de angajator in cazul in care are initiativa incetarii contractului de munca

Prin sentinta civila nr. ... din data de 19.12.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa cererea principala precizata formulata de reclamantul T Auro SRL, ... (Hotararea 3859 din data de 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Formele pregatirii profesionale a salariatilor. Suportarea cheltuielilor cu studiile universitare si de doctorat

Prin sentinta civila nr. 1696 din 31.10.2013 a Tribunalului Maramures pronuntata in dosar nr. ...X, a fost respinsa ca nefondata actiunea civila formulata de reclamantul S. P. „Asistenta Sociala” Baia M. impotriva  paratei T. A. p ... (Hotararea 235/R din data de 28 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Desfasurarea muncii in strainatate pe durata misiunii temporare de catre un lucrator temporar nu inseamna detasare in strainatate

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 12.09.2014, sub numarul XXXX, petenta  a formulat, in contradictoriu cu intimata Agentia Nationala de Administrare Fiscala, plangere impotriva procesului verbal  nr. ... ... (Hotararea 188 din data de 05 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Nulitatea absoluta a angajamentului de plata a unei sume de bani in cazul demisiei

Spre deosebire de dreptul civil care este guvernat de principiul libertatii contractuale, în dreptul muncii libertatea contractuala este limitata prin lege (art. 38 din Codul muncii) în interesul protectiei salariatilor.

... (Hotararea 708/R din 19.03.2008, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)


Sus ↑