• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 238: Inspectoratele teritoriale de mnca

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL X: Inspectia Muncii

Inspectia Muncii are in subordine inspectoratele teritoriale de munca, organizate in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
Comentariu art. 238 Codul muncii

Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, stabileste ca in fiecare judet si in Municipiul Bucuresti se organizeaza inspectorate teritoriale de munca, institutii cu personalitate juridica aflate in subordinea Inspectiei Muncii.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dezbaterile Dreptul Muncii (3). Mijloacele de aparare a salariatilor in cadrul relatiilor de munca - Partea a 2-a

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 238 din Codul muncii - Inspectoratele teritoriale de mnca

Decizia de concedire nu cuprinde in mod concret problemele economice care au determinat desfiintarea locului de munca. Nulitatea absoluta a acesteia
S-a luat in examinare apelul declarat de parata impotriva sentinTei civile nr. 2852 din 15 octombrie 2018, pronunTata de Tribunalul Cluj in dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, privind Si pe reclamantul intimat M L_, avand ca obiect contestaTie decizie de con ... (Hotararea 255 din19 februarie 2019, pronuntata de CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A IV-A PENTRU LITIGII DE MUNCa SI ASIGURaRI SOCIALE)
Legitimitatea procesuala activa a organizatiei sindicale. Imputernicirea scrisa acordata de catre membrii de sindicat

Prin cererea formulata la data de 01.02.2013 si inregistrata initial pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. ...XX, reclamanta FEDERATIA S. RAMURII VAGOANE (FSRV), in calitate de reprezentant al membrilor de sindicat mentionati in tabelul anexa la ... (Hotararea 4556 din data de 23 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Asocierea sindicatelor in federatii, confederatii si uniuni sindicale. Apararea drepturilor membrilor, atributia principala a organizatiilor sindicale

Prin sentinta civila nr. 8888 /29.09.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul cu nr. ...X a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantilor ca neintemeiat ... (Hotararea 1131 din data de 31 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Interdictia negocierii de catre angajator a unor drepturi ale salariatilor sub nivelul minim prevazut de lege sau de contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. ...XX, reclamantul N. V. a chemat in judecata pe parata  Gas Romania SRL solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la plata ... (Hotararea 1952 din data de 3 septembrie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Nulitate. Necomunicarea deciziei de sanctionare disciplinara cu incetarea contractractului de munca

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe contestatorul D_ F_ si pe intimat _ SRL, avand ca obiect contestatie decizie de concediere DESPAGUBIRI.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns: contestatorul personal, lipsind ... (Hotararea 1025 din date de 11-05-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES)
Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz

S-a luat in examinare, pentru solutionare, in prima instanta, actiunea civila formulata de contestatoarea M_ I_ C_, in contradictoriu cu intimata _ SRL - in faliment - reprezentata de SCP LEX INSOLV IPURL SI CABINETE ASOCIATE M_ SI I_, avand ca ob ... (Hotararea 428 din data de 20-02-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES)
Spor pentru vechime in munca. Cuantum prevazut in contractul colectiv de munca unic la nivel national

Prin cererea inregistrata la numarul de mai sus, reclamantul M.V.P. a chemat in judecata pe parata S.C. „G.R.A.R.” S.A. Bucuresti, solicitand instantei obligarea acesteia la plata sumei reprezentand diferenta d ... (Hotararea 202 R din 22.01.2013 , pronuntata de Curtea de Apel CLUJ)


Sus ↑