• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz

Hotararea nr. 428 din data de 20-02-2015
Pronuntata de Tribunalul ARGES

S-a luat in examinare, pentru solutionare, in prima instanta, actiunea civila formulata de contestatoarea M_ I_ C_, in contradictoriu cu intimata _ SRL - in faliment - reprezentata de SCP LEX INSOLV IPURL SI CABINETE ASOCIATE M_ SI I_, avand ca obiect \"contestatie decizie de concediere\".

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza ca la data de 17.12.2014 contestatoarea a depus la dosar cerere prin care a solicitat repunerea cauzei pe rol, dar si judecata cauzei in lipsa.
Instanta ia act ca s-a solicitat de catre contestatoare judecata cauzei in lipsa, de asemenea ia act ca nu s-a formulat intampinare.
Verificand, din oficiu, potrivit disp.art. 131 alin.1 NCPC, tribunalul constata ca este competent general, material si teritorial sa solutioneze prezenta cauza, in conformitate cu disp.art. 266 si art. 269 din Lg.53/2003, republicata si art. 210 din Lg. 62/2011.
Instanta, in conformitate cu disp.art. 238 alin.1 NCPC, estimeaza durata necesara pentru cercetarea procesului la un singur termen de judecata.
In temeiul disp.art. 255 si 258 NCPC, constata pertinenta si concludenta solutionarii cauzei proba cu inscrisuri solicitata, constatand ca au fost depuse la dosarul cauzei.
In raport de obiectul cererii si situatia juridica in care se gaseste intimata disjunge capatul de cerere avand ca obiect \\\"plata drepturilor salariale\\\" de la care a fost lipsita contestatoarea, de la data concedierii pana la momentul reintegrarii, formarea unui nou dosar ce va avea termen in sedinta de astazi si care va fi suspendat conform dispozitiilor art. 36 din Legea 85/2006.
In prezenta cauza obiectul dedus judecatii va ramane \\\"contestatie la decizia de concediere, anularea deciziei si reintegrarea pe post\\\".
Tribunalul, in temeiul art. 244 alin.1 NCPC declara cercetarea procesului incheiata si ramane in pronuntare asupra prezentei cauze.
TRIBUNALUL
Deliberand asupra actiunii civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la data de 30.08.2013, contestatoarea M_ I_ C_, in contradictoriu cu intimata _ SRL, in faliment, reprezentata de SCP LEX INSOLV IPURL si CABINETELE ASOCIATE M_ SI I_, a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 10/24.07.2013 emisa de aceasta, prin care i-a fost desfacut contractul individual de munca, solicitand anularea deciziei, reintegrarea pe postul avut anterior si obligarea unitatii la plata despagubirilor cu titlu de drepturi salariale calculate de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva.
Motivand cererea, contestatoarea a aratat ca a fost angajata intimatei incepand cu data de 01.02.2007, in baza contractului individual de munca part time nr. 8584/20.02.2013, si pana la 25.07.2013 cand prin decizia contestata i s-a adus la cunostinta incetarea raporturilor de munca pentru motive ce nu au tinut de persoana sa, mai exact intrucat starea societatii si situatia financiara nu mai permiteau mentinerea sa in activitate.
Contestand decizia de concediere, contestatoarea a solicitat anularea acesteia intrucat nu este motivata in drept, dar si pentru ca nu a beneficiat efectiv de preaviz deoarece acesta a fost acordat incepand cu data de 25.07.2013 cand deja isi producea efectele decizia de concediere. A mai aratat contestatoarea ca in continutul deciziei nu sunt prevazute calea de atac, termenul de contestatie si instanta la care urmeaza a fi introdusa aceasta - neregularitati ce se sanctioneaza cu nulitatea. in dovedire s-au depus inscrisuri.
Formuland intampinare la data de 10.04.2014, intimata a aratat ca decizia de concediere este intemeiata pe disp.art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006, derogatorie de la dreptul comun si aplicabila _ SRL aflata in insolventa, lege care - in situatia in care se dispune _ simplificata - prevede ca nu se impune respectarea procedurii de concediere colectiva, a cercetarii disciplinare, nici macar preavizarea salariatului. Intimata nu a depus niciun inscris in sustinere.
Prin raspunsul la intampinarea intimatei, contestatoarea a reiterat criticile aduse deciziei de concediere prin cererea de chemare in judecata.
S-a solicitat si s-a administrat proba cu inscrisuri in raport de care instanta constata:
Contestatoarea a fost angajata intimatei incepand cu data de 01.02.2007, in baza contractului individual de munca part time nr. 8584/20.02.2013.
Prin decizia nr. 10/24.07.2013, incepand cu 25.07.2013, i-a fost desfacut contractul individual de munca cu motivarea ca starea societatii si situatia financiara nu mai permiteau mentinerea sa in activitate.
Contestand decizia de concediere, contestatoarea a aratat ca aceasta nu este motivata in drept, iar intimata s-a aparat in sensul ca decizia de concediere este intemeiata pe disp.art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006, derogatorie de la dreptul comun si aplicabila _ SRL aflata in insolventa.
Potrivit art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, \\\"prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003, art. 279 , cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de munca ale personalului debitoarei se va face de urgenta de catre administratorul judiciar/lichidator, fara a fi necesara parcurgerea procedurii de concediere colectiva. Administratorul judiciar/lichidatorul va acorda personalului concediat doar preavizul de 15 zile lucratoare\\\".
Constatand ca intimata se afla in procedura insolventei, mai exact a falimentului conform sentintei nr. 100/24.01.2012 a Tribunalului Specializat Arges, iar nu a procedurii simplificate, instanta apreciaza ca aceasta se putea prevala la data concedierii contestatoarei de dispozitiile invocate mai sus in ceea ce priveste procedura de concediere colectiva, in sensul ca desfacerea contractului de munca sa se faca de urgenta, dar cu respectarea dreptului la preaviz.
Verificand notificarea de preaviz (fila 4), instanta constata ca aceasta a fost emisa la data de 25.07.2013, in chiar ziua incepand cu care contestatoarea nu mai avea calitatea de salariat al intimatei, astfel ca se apreciaza ca aceasta nu a beneficiat efectiv de preavizul la care avea dreptul conform art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006, pe care pretinde intimata ca l-ar fi respectat si in temeiul caruia a emis decizia de concediere.
Mai mult, conform art. 75 art. 279 , persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare, iar din modul de redactare a deciziei de concediere (\\\"starea societatii si situatia financiara nu mai permit mentinerea salariatului pe post\\\"), a notificarii de preaviz (\\\"postul dumneavoastra a fost desfiintat\\\") si data fiind indicarea textului legal art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006, instanta poate deduce ca situatia contestatoarei se poate incadra in acelasi timp in art. 65 art. 279 , caz in care legea obliga la acordarea si respectarea ca intindere a preavizului, norma pe care de asemenea intimata nu a respectat-o.
Avand in vedere ca legea insolventei este derogatorie in ceea ce priveste procedura de concediere, ca pasi de urmat in conditii de urgenta, iar nu in ceea ce priveste cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca decizia de concediere pentru a reprezenta oglinda intocmai a situatiei de fapt a angajatorului, precum si garantia dreptului la aparare al salariatului si protectia acestuia, instanta constata ca decizia de concediere trebuie sa respecte si in acest caz, al insolventei, disp.art. 62 alin.3 art. 279 potrivit caruia \\\"decizia se emite in scris si, sub sanctiunea nulitatii absolute, trebuie sa fie motivata in fapt si in drept si sa cuprinda precizari cu privire la termenul in care poate fi contestata si la instanta judecatoreasca la care se contesta\\\". Or lecturand-o, se observa ca in continutul acesteia nu exista motivarea in fapt a masurii de disponibilizare si nici vreo mentiune referitoare la termenul si calea de atac sau la instanta competenta sa o solutioneze.
Pe cale de consecinta, in conditiile in care exista mai multe motive de nulitate a deciziei de concediere precum nerespectarea art. 86 alin.6 din Legea nr. 85/2006 in ceea ce priveste preavizul si a art. 62 alin.3 art. 279 , instanta va admite contestatia formulata si va anula decizia nr. 10/24.07.2013 emisa de intimata cu consecinta reintegrarii contestatoarei pe postul detinut anterior concedierii in temeiul art. 80 alin.2 art. 279 .
In ceea ce priveste despagubirile reprezentate de drepturile salariale calculate de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva, instanta a dispus disjungerea acestui capat de cerere, formarea unui nou dosar, suspendat in conditiile art. 36 din Legea nr. 85/2006 (a se vedea practicaua prezentei).

PENTRU ACESTE MOTIVE
In NUMELE LEGII
DECIDE:

 

Admite contestatia formulata de contestatoarea M_ I_ C_, domiciliata in Curtea de Arges, _.2, judetul Arges, in contradictoriu cu intimata _ SRL, in faliment, reprezentata de SCP LEX INSOLV IPURL SI CABINETE ASOCIATE M_ SI I_, cu sediul in Curtea de Arges, _.113 C, judetul Arges.
Anuleaza Decizia nr. 10/24.07.2013 emisa de intimata.
Dispune reintegrarea contestatoarei pe postul detinut anterior concedierii.
Executorie provizoriu de drept.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel depunandu-se la Tribunalul Arges.
Pronuntata in sedinta publica, azi 20.02.2015 la Tribunalul Arges - Sectia pentru Conflicte de Munca si Asigurari Sociale.

\" cols=\"115\" rows=\"15\" />

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   insolventa    motivarea deciziei de concediere    preaviz    respectarea termenului de preaviz   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑