• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Sanctionarea disciplinara a salariatului. Aplicarea sanctiunii in functie de gravitatea si de imprejurarile concrete ale faptei

Hotararea nr. 743 din data de 07 februarie 2014
Pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti

Prin sentinta civila nr. 196 din data de 26.03.2013, pronuntata de Tribunalul G. - Sectia Civila, in dosarul nr. ...XX, s-a admis contestatia reclamantului S. S., in contradictoriu cu parata C. NATIONALA DE AUTOSTRAZI  SI DRUMURI NATIONALE  DIN ROMANIA  SA - DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI  (CNADNR - DRDP BUCURESTI); a fost anulata decizia nr. 11/24.10.2012 emisa de CNADNR SA-DRDP Bucuresti pentru sanctionarea disciplinara a reclamantului; a fost obligata parata la plata catre reclamant a sumei de 2214,3 lei cheltuieli de judecata (onorariu de avocat).

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca, prin decizia nr. 11/24.10.2012 emisa de CNADNR SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu reducerea salariului de baza cu 10% pe o durata de 3 luni,  pentru incalcarea prevederilor art. 9. 2 alin. 2 lit. b si r din Contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul CNADNR SA, art. 9 pct. 4 si 16 din Regulamentul Intern pentru Agentiile de Control si Incasare, precum si incalcarea Capitolul Dispozitii finale din Regulamentul Intern specific pentru Agentiile de Control si Incasare, Cap. II  pct. 2, pct. 3  si pct. 4 lit. A din  fisa postului.

S-a retinut in concret prin decizie ca reclamantul a incalcat obligatia de a incasa tariful de trecere a podului G. -R. pentru un autovehicul care a tranzitat punctul de iesire din Romania prin punctul de lucru,,taxa pod calatori banda 2” - casa de marcat CEM 014 la data de 7.09.2012.

Din decizia de sanctionare - pct. C - rezulta ca in fata comisiei de cercetare disciplinara reclamantul s-a aparat, dar ca aceste aparari au fost inlaturate  deoarece prin acestea nu au fost infirmate aspectele sesizate cu privire la modul de incasare a  tarifului de trecere a podului, neexistand nici un document de in care sa se consemneze netaxarea justificata a autovehiculelor prin punctul de lucru,,taxa pod calatori banda 2” - casa de marcat CEM 014 la data de 7.09.2012.

Din raportul de cercetare disciplinara nr. .../24.10.2012 si  nota de relatii data comisiei de disciplina rezulta ca reclamantul  a sustinut ca a taxat fiecare vehicul, crede ca este vorba despre o eroare.

Din acelasi raport rezulta ca ceilalti angajati din tura din 7.09.2012, de asemenea cercetati disciplinar, au aratat ca nu cunosc de unde provine diferenta si ca la introducerea pe casele de marcat a numerelor de inmatriculare se mai fac unele greseli atunci cand sunt dictate de soferi sau cand plateste un singur transportator pentru doua masini proprietatea sa si traficul e aglomerat.

Verificand conditiile de forma ale deciziei de sanctionare, tribunalul a constatat ca cele sustinute de reclamant referitor la neindeplinirea de catre decizia  de sanctionare si a cercetarii prealabile a prevederilor legale  nu sunt reale, deoarece decizia respecta toate cerintele impuse de 252 art. 279 , inclusiv elementele referitoare la motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatei (nu a inscris in registru sau alt document autovehiculele care au trecut fara plata taxei, nu a informat in alt mod), precizarea prevederilor incalcate, temeiul de drept in baza caruia s-a aplicat sanctiunea. De asemenea, masura sanctionarii a fost dispusa cu respectarea disp. art. 251 art. 279 fiind efectuata in prealabil cercetarea disciplinara, cu prezenta reclamantului in fata comisiei. Sustinerea referitoare la lipsa convocarii este irelevanta fata de faptul ca reclamantul s-a prezentat la data si ora cand trebuia sa se prezinte la comisia de cercetare si nu a invocat acest aspect, pentru a cere amanarea in vederea pregatirii apararii, ci a inteles sa raspunda la intrebarile formulate.

In drept, tribunalul a retinut urmatoarele:

Potrivit art. 247 art. 279 :

(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

(2) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

Culpa salariatului trebuie deci dovedita, iar nu prezumata pentru a putea fi indeplinite conditiile angajarii raspunderii disciplinare a salariatului.

Sub acest aspect, tribunalul a constatat ca, in raport de imprejurarile in care s-a produs fapta imputata reclamantului, astfel cum au fost acestea expuse cu ocazia cercetarii disciplinare de catre salariatii cercetati, nu se poate retine in sarcina reclamantului abaterea disciplinara mentionata in decizia de sanctionare.

Astfel, cele sustinute de reclamant in fata comisiei de cercetare si inlaturate de aceasta din urma ca nerelevante sau nereale si anume ca a inregistrat toate autovehiculele, devin plauzibile fata de statuarea prin hotarari judecatoresti irevocabile depuse la dosar si pronuntate in situatia sanctionarii altor salariati ai paratei in anii anteriori,  din care rezulta ca sistemul de inregistrare video de la punctul de taxare prezinta disfunctionalitati, deficiente de inregistrare. Astfel, aceasta problema a diferentelor dintre inregistrarile casei de marcat si inregistrarilor video a mai fost constatata si cu ocazia unor controale anterioare, cand au mai fost aplicate sanctiuni.

De asemenea, explicatia pentru inregistrarea de catre camerele video a unui numar mai mare de vehicule decat cele taxate oferita de salariata Z. N.  membrilor comisiei, constand  in aceea ca unele vehicule nu tranziteaza podul G. -R., ci sunt nevoite sa se intoarca pentru ca pasagerii nu detin valuta corespunzatoare si revin mai tarziu, asa incat sunt inregistrate de doua ori in ziua respectiva, desi nu platesc si nu trebuie sa achite decat o singura data tariful, nu a fost analizata si inlaturata de comisie.

Toate aceste elemente, coroborate cu faptul ca diferenta lipsa din casa de marcat in cazul reclamantului este de doar un autovehicul, sunt de natura sa creeze  un puternic dubiu ca netarifarea acestuia (daca a fost reala)  a fost savarsita cu buna stiinta de catre reclamant sau din neglijenta, astfel incat nu ne aflam in prezenta abaterii disciplinare, faptei lipsindu-i elementul subiectiv, respectiv vinovatia reclamantului.

In raport de cele retinute tribunalul a constatat ca in mod neintemeiat s-a dispus sanctionarea disciplinara a reclamantului, deoarece fapta comisa de aceasta nu constituie abatere disciplinara, fiind savarsita fara vinovatie.

Impotriva acestei sentinte a formulat recurs parata C. Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S. A. prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, criticand-o pentru nelegalitate.

In dezvoltarea motivelor de recurs se arata ca, aplicarea sanctiunii este in concordanta cu art. 248 si art. 250 din Codul muncii , fapta salariatului constituind incalcarea dispozitiilor din Contractul Colectiv de Munca, ale Regulamentului Intern al CNADNR S. A., a Regulamentului Intern Specific pentru Agentiile de Control si incasare si ale Fisei postului.

Instanta de fond nu a infirmat situatia de fapt constatata in referatul Sefului Serviciului Comercial nr. .../26.09.2012 ci doar s-a marginit sa analizeze niste sentinte anterioare irevocabile din care ar fi rezultat ca deobicei se constata diferente intre inregistrarile casei de marcat si inregistrarile video, sau a admis fara argumente in cazul de fata ca, din cauza traficului aglomerat si a sistemului de bariere unele autovehicule se pot sustrage de la plata taxei, fugind efectiv, sau ca unele vehicule nu tranziteaza podul G. - R., ci sunt nevoite sa se intoarca pentru ca pasagerii nu detin valuta corespunzatoare si revin mai tarziu, asa incat sunt inregistrate de doua ori in ziua respectiva, desi nu platesc, si nu trebuie sa achite decat o singura data tariful.

Se mentioneaza in sentinta primei instante faptul ca nu au fost inlaturate apararile salariatului in cadrul cercetarii disciplinare, insa tocmai acesta din urma trebuia sa faca dovada clara a faptului pentru care nu a taxat autovehiculele si nu sa ofere niste justificari cu un grad mare de probabilitate, care nu puteau fi luate in considerare de comisia de cercetare disciplinara.

Trebuie mentionat faptul ca salariatilor li s-au facut instructajele privind functionarea caselor de marcat, iar alti lucratori reusesc sa inregistreze masinile ce tranziteaza punctul de frontiera in pofida traficului aglomerat, asa cum este mentionat si in referatul Sefului Serviciului Comercial.

Contestatorul avea obligatia, in calitate de controlor trafic, deci si de gestionar, sa aiba cunostinta de toate autovehiculele care tranziteaza zona punctului de lucru unde isi desfasoara activitatea.

Considera recurenta ca prima instanta in mod corect a constatat ca decizia de sanctionare a salariatului Spoeala Stanica respecta toate cerintele impuse de art. 252 Codul muncii , inclusiv elementele referitoare la motivele pentru care au fost inlaturate apararile salariatei, precizarea prevederilor incalcate, temeiul de drept in baza caruia s- a aplicat sanctiunea.

Totodata prerogativa disciplinara ce revine angajatorului permite acestuia, ca aplicand normele prevazute in regulamentele interne, sa aprecieze asupra impactului pe care fapta retinuta in sarcina angajatului il are asupra desfasurarii activitatii sale, fara ca, in acest proces, sa prezinte relevanta situatia personala anterioara a contestatorului. Art. 248 nu statuteaza o ierarhie a sanctiunilor, in scopul aplicarii acestora exclusive in ordinea enumerate in acelasi text, ci, facand aplicabile dispozitiile art. 250 din acelasi cod, angajatorul poate stabili, in raport cu gravitatea abaterii, si cu elementele concrete ale cauzei, in mod direct, oricare din situatiile reglementate.

Salariata a incalcat obligatia de a incasa tariful de trecere a podului G. R. pentru un autovehicul care a tranzitat punctul de iesire din Romania -casa CEM 014 la data de 07.09.2012. Apreciaza recurenta ca salariatul nu a putut prezenta nici o justificare care sa il exonereze de raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor de serviciu.

Analizand sentinta atacata,prin prisma motivelor de recurs invocate,precum si a dispozitiilor art. 304 ind. 1 Cod procedura civila,Curtea retine urmatoarele:

Prin decizia nr. 11/24.10.2012 emisa de CNADNR SA - Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti reclamantul a fost sanctionat disciplinar cu reducerea salariului de baza cu 10% pe o durata de 3 luni,  pentru incalcarea prevederilor art. 9. 2 alin. 2 lit. b si r din Contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul CNADNR SA, art. 9 pct. 4 si 16 din Regulamentul Intern pentru Agentiile de Control si Incasare, precum si incalcarea Capitolul Dispozitii finale din Regulamentul Intern specific pentru Agentiile de Control si Incasare, Cap. II  pct. 2, pct. 3  si pct. 4 lit. A din  fisa postului,acesta neindeplinindu-si obligatia ce-i revenea de a incasa tariful de trecere a podului G. -R. pentru un autovehicul care a tranzitat punctul de iesire din Romania prin punctul de lucru,,taxa pod calatori banda 2” - casa de marcat CEM 014 la data de 7.09.2012.

La pronuntarea sentintei atacate,instanta de fond a avut in vedere faptul ca, prin hotarari judecatoresti irevocabile depuse la dosar si pronuntate in situatia sanctionarii altor salariati ai paratei in anii anteriori,  s-a constatat ca sistemul de inregistrare video de la punctul de taxare prezinta disfunctionalitati, deficiente de inregistrare.

Aceste considerente nu pot fi insa retinute,faptul ca prin sentinte anterioare irevocabile s-a stabilit ca de obicei se constata diferente intre inregistrarile casei de marcat si inregistrarile video,neavand relevanta in solutionarea prezentei cauze,cat timp exista si posibilitatea ca acestea sa functioneze normal si atat timp cat nu s-a stabilit in mod indubitabil ca diferentele intre inregistrarile casei de marcat si inregistrarile video sunt in procent de 100%.

Pe de alta parte,la stabilirea situatiei de fapt,instanta este obligata sa analizeze in mod distinct fiecare caz in parte si circumstantele fiecarei spete deduse judecatii,statuarea prin hotarari judecatoresti anterioare in privinta altor salariati in sensul ca sistemul de inregistrare video de la punctul de taxare prezinta disfunctionalitati,neputand constitui temei de exonerare a raspunderii disciplinare a contestatorului,in lipsa unor probe temeinice din care sa rezulte ca in concret,in cazul acestuia au existat diferente intre inregistrarile casei de marcat si inregistrarile video.

La pronuntarea sentintei atacate instanta de fond a mai retinut si faptul ca, explicatia pentru inregistrarea de catre camerele video a unui numar mai mare de vehicule decat cele taxate oferita de salariata Z. N.  membrilor comisiei, constand  in aceea ca unele vehicule nu tranziteaza podul G. -R., ci sunt nevoite sa se intoarca pentru ca pasagerii nu detin valuta corespunzatoare si revin mai tarziu, asa incat sunt inregistrate de doua ori in ziua respectiva, desi nu platesc si nu trebuie sa achite decat o singura data tariful, nu a fost analizata si inlaturata de comisie.

In speta insa,salariatul sanctionat este d-nul S. S. si nu d-na Z. N.,fiind lipsite de relevanta apararile formulate de catre aceasta in cadrul cercetarii disciplinare.

In ceea ce il priveste pe intimatul contestator,sustinerile acestuia au vizat  faptul ca este o eroare faptul ca unul dintre autoturismele ce a tranzitat punctul de lucru taxa pod marfa banda 6,casa de marcat CEM 014 nu a fost tarifat,precum si faptul ca au fost introduse toate numerele de inmatriculare in casa de marcat.

Totodata,astfel cum rezulta din raportul de cercetare disciplinara de la data de 24.10.2012,contestatorul a mentionat ca un autovehicul a fost trecut in registrul de masini,,fugite,, la ora 8,12,mentionand ca in legatura cu acestea lucratorul nu poate rezolva nimic in acest sens,seful de tura fiind anuntat doar in cazul in care sunt create alte prejudicii-rupere bariera,etc.

Aceste aparari au fost inlaturate,constatandu-se ca nu au fost semnalate de catre salariati defectiuni de natura tehnica a barierelor iar autovehiculul cu nr. de inmatriculare XX nu poate fi eliminat din lista autovehiculelor netaxate ca sustras avand in vedere ca in raportul nr. .../26.09.2012 al sefului de Departament Comercial din cadrul DRDP Bucuresti se precizeaza ca,pe imaginile inregistrate de camerele video se vede cum autovehiculul mai sus mentionat opreste la ghiseu dupa care trece.

Prin probele administrate in cauza,Curtea apreciaza ca in speta contestatorul  nu a infirmat situatia de fapt constatata in referatul Sefului Serviciului Comercial nr. .../26.09.2012 si anume aceea de a nu incasa tariful de trecere a podului G. -R. pentru un autovehicul care a tranzitat punctul de iesire din Romania prin punctul de lucru,,taxa pod calatori banda 2” - casa de marcat CEM 014 la data de 7.09.2012.

Incalcand astfel prevederile art. 9. 2 alin. 2 lit. b si r din Contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul CNADNR SA, art. 9 pct. 4 si 16 din Regulamentul Intern pentru Agentiile de Control si Incasare, precum si incalcarea Capitolul Dispozitii finale din Regulamentul Intern specific pentru Agentiile de Control si Incasare, Cap. II  pct. 2, pct. 3  si pct. 4 lit. A din  fisa postului.

Potrivit art. 247 alin. 1 din art. 279 , angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au savarsit o abatere disciplinara.

Prin urmare,pentru considerentele mai sus expuse,apreciind ca fapta imputata salariatului in cuprinsul deciziei de sanctionare imbraca forma unei abateri disciplinare astfel cum aceasta este definita de dispozitiile Codului  muncii,urmeaza ca,in temeiul dispozitiilor art. 312 Cod procedura civila sa admita recursul,sa modifice in tot sentinta atacata,in sensul respingerii contestatiei ca neintemeiata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

 

Admite recursul formulat de recurenta-parata  C. NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S. A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI BUCURESTI impotriva sentintei civile nr. 196 din data de 26.03.2013, pronuntata de Tribunalul G. - Sectia Civila, in dosarul nr. ...XX, in contradictoriu cu intimatul-reclamant S. S. .

Modifica, in tot, sentinta atacata, in sensul ca:

Respinge contestatia, ca neintemeiata.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   sanctiune disciplinara    reducerea salariului de baza    contract colectiv de munca    comisie de disciplina    abatere disciplinara    vinovatie    regulament intern    fisa postului    prerogativa disciplinara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑