• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 197: Cheltuieli legate de formarea profesionala

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL VI: Formarea profesionala
        ↳ CAPITOLUL I: Dispozitii generale

(1) In cazul in care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesionala este initiata de angajator, toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de catre acesta.
(2) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul va beneficia, pe toata durata formarii profesionale, de toate drepturile salariale detinute.
(3) Pe perioada participarii la cursurile sau stagiile de formare profesionala conform alin. (1), salariatul beneficiaza de vechime la acel loc de munca, aceasta perioada fiind considerata stagiu de cotizare in sistemul asigurarilor sociale de stat.
Comentariu art. 197 Codul muncii

Cand formarea profesionala este initiata de catre angajator, este lesne de inteles ca acesta este principalul beneficiar al participarii salariatului la cursurile sau stagiile de formare profesionala. In acest context este stabilita obligatia angajatorului de a suporta toate cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a salariatului, inclusiv de a achita salariatului toate drepturile salariale cuvenite.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Cercetarea disciplinara a salariatilor. Legalitatea Regulamentului intern si a altor Proceduri

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (IX): Incetarea abuziva a contractului de munca in perioada de proba

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Demisia fara preaviz, posibila doar in cazul nerespectarii de catre angajator a obligatiilor asumate prin contractual individual de munca.
BUNA ZIUA AM O INTREBARE M-AM ANGAJAT LA O SOCIETATE IN FUNCTIA DE AGENT VANZARI PRIN TELEFON PE DATA DE 04.11.201 ... Conform Codului Muncii, contractul individual de munca poate inceta printr-o demisie care se comunica angajatorului, ins ...

Jurisprudenta art. 197 din Codul muncii - Cheltuieli legate de formarea profesionala

Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Pe rol, soluTionarea apelului civil declarat de apelanta-parata S. C. Z_ C S. R. L. , cu sediul procesual ales la sediul social din municipiul IaSi, B, _. 1, judeTul IaSi Si a apelului incident formulat de intimata-reclamanta R_ AM_, cu domiciliul ... (Hotararea 58 din 4 februarie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Forma scrisa, conditie obligatorie pentru incheierea valabila a contractului de munca. Prezumtia de temeinicie a procesului-verbal de contraventie

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti la data de 02. 04. 2015, contestatoarea N. H. AG S. A., in contradictoriu cu intimatul INSPECTORATULUI T. DE M. AL M. BUCURESTI, a solicitat anularea procesului-verbal de con ... (Hotararea 2779 din data de 13.04.2016, pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)
Existenta mai multor formatori in cadrul societatii care au asigurat formarea profesionala a aceluiai salariat. Numarul maxim de salariati care pot fi formati profesional, in acelasi timp, de un singur formator

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII - a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, reclamanta N. R. S. R. L. a solicitat, in contradictoriu cu paratul A. A. A., pronuntarea unei hotarari prin care sa ... (Hotararea 2820 din data de 30 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Cheltuielile ocazionate de formarea profesionala a salariatilor. Cazurile in care aceste cheltuieli sunt in sarcina angajatorului

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X contestatoarea  S. C.,  in baza art. 268 alin(l) lit a) din Codul Muncii, a chemat in judecata pe parata S. C. ... (Hotararea 4997 din data de 20 octombrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia angajatorului de a inregistra demisia depusa de salariat. Interdictia renuntarii de catre salariati la dreptul de a-si depune demisia

Prin sentinta civila nr. 7820  din data de  01 septembrie 2015, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul  nr. ...X, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamanta R ... (Hotararea 1265 din data de 10 martie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Nelegalitatea inserarii in contractul de munca sau actele aditionale a unei clauze de angajare a raspunderii salariatului

Prin cererea inregistrata sub nr. ...XX reclamanta  B. a chemat in judecata pe paratul M. I. C. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat la plata sumei de 8484 euro echivalent in lei la data platii efective.

... (Hotararea 378 din data de 07 martie 2012, pronuntata de Tribunalul Buzau)

Necesitatea cunoasterii de catre salariat a costurilor cu pregatirea profesionala organizata de angajator.

Prin decizia civila 318/12.05.2015 a Curtii de Apel Bacau s-au admis apelurile promovate de reclamanta  cu sediul in comuna D. Rosie,  si de paratul ARMNANU M. N. (CNP ...) din Piatra N. . 71,,, impotriva sentintei civile nr. 1301/C/8.10 ... (Hotararea 1152 din data de 30 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bacau)
Restituirea de catre salariat a costurilor cu formarea profesionala suportate de angajator in cazul in care are initiativa incetarii contractului de munca

Prin sentinta civila nr. ... din data de 19.12.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, a fost admisa cererea principala precizata formulata de reclamantul T Auro SRL, ... (Hotararea 3859 din data de 21 octombrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia angajatorilor de a asigura participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii

Constata ca prin sentinta civila nr. 3961 din data de 27 aprilie 2012, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a  Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. .../LM/2011, s-a respins ca neintemeiata actiunea formulata de ... (Hotararea 5559 din data de 18 octombrie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Formele pregatirii profesionale a salariatilor. Suportarea cheltuielilor cu studiile universitare si de doctorat

Prin sentinta civila nr. 1696 din 31.10.2013 a Tribunalului Maramures pronuntata in dosar nr. ...X, a fost respinsa ca nefondata actiunea civila formulata de reclamantul S. P. „Asistenta Sociala” Baia M. impotriva  paratei T. A. p ... (Hotararea 235/R din data de 28 ianuarie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)


Sus ↑