• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 255: Caracterul divizibil al raspunderii

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL XI: Raspunderea juridica
        ↳ CAPITOLUL III: Raspunderea patrimoniala

(1) Cand paguba a fost produsa de mai multi salariati, cuantumul raspunderii fiecaruia se stabileste in raport cu masura in care a contribuit la producerea ei.
(2) Daca masura in care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileste proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei si, atunci cand este cazul, si in functie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.
Comentariu art. 255 Codul muncii

Raspunderea civila contractuala a salariatilor care au produs un prejudiciu angajatorului nu poate fi solidara, asa cum este cazul raspunderii civile delictuale. Astfel, este necesar ca la stabilirea cuantumului raspunderii salariatilor sa se stabileasca contributia faptica a fiecarui salariat.

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Aplicabilitatea retroactiva a Legii nr. 30/2014
Buna ziua,domnule avocat! Am o singura intrebare si imi doresc,cu permisiunea d-voastra,sa-mi raspundeti : Legea nr. ... In cuprinsul Legii nr. 30/2014 nu exista nicio prevedere prin care aceasta sa deroge de la regula de drept comun. Prin u ...

Jurisprudenta art. 255 din Codul muncii - Caracterul divizibil al raspunderii

Dovedirea caracterului efectiv al desfiintarii locului de munca. Aprobarea organigramei societatii. Noi anunturi de recrutare
Pe rol, soluTionarea apelului civil declarat de apelanta-parata S. C. Z_ C S. R. L. , cu sediul procesual ales la sediul social din municipiul IaSi, B, _. 1, judeTul IaSi Si a apelului incident formulat de intimata-reclamanta R_ AM_, cu domiciliul ... (Hotararea 58 din 4 februarie 2020, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Individualizarea sanctiunii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii privind desfacerea contractului individual de munca cu o sanctiune mai usoara

Prin cererea adresata acestei instante la data de 22. 01. 2016 si inregistrata sub nr. XXXXXXXXXXX, contestatorul J. I., a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 4302/16.12.2015 emisa de intimata C. Nationala Posta R. S. A., solicitand ca pri ... (Hotararea 681 din data de 06.06.2016, pronuntata de Tribunalul Suceava)
Prejudiciul moral si material adus salariatului prin concediere. Obligatia angajatorului de a platii salariatului drepturile salariale cuvenite

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Gorj – Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamanta C. A. M. a chemat in judecata parata S. C. B. T. S. A. (fosta S. C. D. T. S. A. ), reprezentata legal pri ... (Hotararea 1297 din data de 16.06.2016, pronuntata de Tribunalul Gorj)
Obligarea salariatului la plata prejudiciului cauzat prin indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu

Prin cererea adresata acestei instante la data de 28 ianuarie 2016 si înregistrata sub nr. xX, reclamanta R__ NATIONALA a P_ - R__ prin Directia S_ Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul B__ V ... (Hotararea 30 din 12 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Tulcea)
Incetarea contractului individual de munca, urmare a condamnarii executarii unei pedepse privative de libertate. Imposibilitatea reintegrarii in functie a salariatului

 

Prin sentinta civila nr. 365/14.06.2016 Tribunalul O__ a respins contestatia formulata de  contestatoarea B__ ... (Hotararea 107 din 17 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Craiova)
Prejudiciul cauza salariatului de catre angajator. Nexecutarea sau executarea necorespunzatoare de catre angajator a obligatiilor contractuale sau legale

P. cererea inregistrata la data de 26.08.2014 pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale sub nr. ...X, asa cum a fost regularizata la data de 03.03.2015 si precizata la termenul din data de 24.06.2015, ... (Hotararea 3080 din data de 08 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Prestarea orelor de munca suplimentara la solicitarea angajatorului. Solicitarea angajatorului poate fi si implicita, nu doar scrisa

Prin sentinta civila nr. 6687/29.09.2010 pronuntata in dosarul nr. ...X  Tribunalul Bucuresti - Sectia a-VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a admis actiunea restransa formulata de reclamantul B. E. D. in contradictoriu cu par ... (Hotararea 5636 din data de 28.09.2011, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Punerea de catre angajator la dispozitia organelor de control a documentelor privind evidenta orelor de munca prestate de salariati, obligatorie indiferent de locul controlului

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 19.12.2013 sub nr. ...XX petenta  S. M. R. C. SRL a solicitat, in contradictoriu cu intimatul I. T. DE MUNCA ARGES, anularea procesului-verbal de contraventie  nr. .../ ... (Hotararea 8983 din data de 26 septembrie 2014, pronuntata de Judecatoria Pitesti)
Nemotivarea in drept a deciziei de concediere si nerespectarea termenului de preaviz

S-a luat in examinare, pentru solutionare, in prima instanta, actiunea civila formulata de contestatoarea M_ I_ C_, in contradictoriu cu intimata _ SRL - in faliment - reprezentata de SCP LEX INSOLV IPURL SI CABINETE ASOCIATE M_ SI I_, avand ca ob ... (Hotararea 428 din data de 20-02-2015, pronuntata de Tribunalul ARGES)
Decizie de modificare unilaterala a contractului individual de munca

Pe rol fiind pronuntarea dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din 17.12.2013 privind actiunea formulata de reclamantul MP in contradictoriu cu paratul CEO, avand ca obiect anulare decizie de modificare unilateral ... (Hotararea 5386 din 21.12.2013, pronuntata de Tribunalul GORJ)


Sus ↑