• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Inexistenta prejudiciului de imagine cauzat salariatului in cazul constatarii de catre angajator a savarsirii unei abateri disciplinare grave

Hotararea nr. 767 din data de 20 noiembrie 2014
Pronuntata de Curtea de Apel Galati

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului G. la data de 12.08.2013, sub nr. ...XX, reclamanta T. M. in contradictoriu cu parata, a formulat contestatie impotriva deciziei nr. .../15.07.2013  si a solicitat anularea deciziei mentionate, repunerea sa in functia de director de sucursala cu plata drepturilor salariale si contractuale la zi si a celorlalte drepturi salariale constand in spor de fidelitate in procent de 10% la salariul de incadrare pentru vechimea de peste 5 ani fara intrerupere, drepturile salariale retinute abuziv si fara nicio notificare in suma totala de 13 746 lei, suma actualizata la momentul platii efective. Totodata, reclamanta a solicitat si obligarea paratei la plata unor daune morale in cuantum de 200 000 lei.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare, a aratat ca este angajata a paratei din data de 05.01.2006 in baza contractului individual de munca nr. .../09.01.2006 in functia de inspector de asigurari, iar, incepand cu data de 30.11.2006, prin decizia nr. .../29.11.2006 a fost promovata in functia de Director Agentie afiliata Sucursalei G. si apoi a fost promovata in functia de Director Sucursala Zonala G. prin decizia nr. .../15.12.2008, avand in subordine Sucursala B., Sucursala G., Agentia T. si Sucursala Tulcea. La data de 05.10.2012, prin act aditional la contractul de munca s-a modificat pct. E, F si J, fiindu-i schimbata functia din director de sucursala zonala in functia de director la  - Suc. G. .

In opinia reclamantei, decizia de sanctionare nr. .../2013 nu are nici un suport temeinic, fiind emisa in mod nelegal si chiar abuziv de catre reprezentantii societatii parate.

A invederat reclamanta ca decizia contestata a fost emisa dupa ce la data de 12.06.2013 a fost emisa decizia nr. ..., contestata in instanta, prin care reclamanta fusese sanctionata pecuniar si retrogradata pentru o perioada determinata pentru savarsirea unei anumite abateri. Ca urmare a acestea sanctiuni, salariatii sucursalei  au inteles sa faca un memoriu prin care aratau conducerii, mai exact actionarului principal, ca atat numita T. M., cat si ceilalti doi colegi sanctionati nu se fac vinovati de cele imputate, ca exista acte care sustin cele afirmate, iar Sucursala G., prin munca si profesionalismul numitei T. M., a obtinut rezultate foarte bune.

Reclamanta a precizat ca acest demers de solidaritate a fost primit ca un afront de catre reprezentantii societatii parate, iar salariatii au fost sanctionati ca au indraznit sa isi exprime punctul de vedere.

S-a subliniat ca situatia de fapt indicata in decizia contestata este in contradictie cu situatia faptica reala, iar corespondenta purtata cu reprezentantii societatii atesta faptul ca, in calitatea sa de director, aducea la cunostinta orice demers intreprindea si orice masuri de impuneau, unele fiind dictate chiar de Centrala. A mai aratat ca salariatii nu au fost incurajati sa faca demersuri contra intereselor societatii in conditiile in care salariatii erau multumiti de modul in care reclamanta stia sa gestioneze situatia in cadrul sucursalei.

Cu referire la cercetarea disciplinare, a aratat ca aceasta a fost desfasurata in mod formal, intrucat decizia de concediere fusese luata anterior. A invederat ca a fost cercetata si cu aceasta ocazie cu privire la o fapta pentru care mai fusese cercetata si pentru care se dispusese deja o sanctiune, precum si cu privire la memoriul formulat de salariati, insa apararile sale au fost inlaturate cu ignorarea totala a dovezilor prezentate si a raspunsurilor sale.

S-a precizat ca, prin decizia nr. .../12.06.2013, a fost sanctionata pentru inlesnirea unui pretins prejudiciu adus societatii de catre  Reasigurare SRL, sanctiunea fiind retrogradarea din functie pe o perioada de 59 de zile in functia de inspector de asigurari cu salariul de incadrare de 750 lei, fiindu-i reziliat si contractul de management si, desi nu au trecut cele 59 de zile, a fost  cercetata in parte tot pentru aceeasi fapta si sanctionata cu desfacerea contractului de munca, insa de pe functia de director.

In opinia reclamantei, decizia de concediere fusese luata anterior cercetarii sale disciplinare, intrucat, din cuprinsul adeverintei  nr. .../10.07.2013, s-a mentionat faptul ca pana la data de 15.07.2013, T. M. a avut calitatea de salariat al sucursalei.

A apreciat reclamanta ca, in mod nelegal, decizia de sanctionare este semnata de numita A. A., in calitate de Director General Adjunct,  la rubrica Director General - C. I. .

Cu referire la activitatea sa, reclamanta a subliniat ca, pe toata durata desfasurarii activitatii in cadrul societatii parate, a dat dovada de implicare maxima in realizarea sarcinilor de serviciu integral si a dovedit acest lucru prin performantele inregistrate pe parcursul anilor aducand venituri importante societatii, reusind sa stabileasca relatii profesionale atat cu colaboratorii sucursalei G., cat si cu unitatile service colaboratoare unde a creat o imagine buna a societatii pe piata locala. A mai invederat ca a facut cunoscut numele societatii la nivel national prin premiile  si diplomele obtinute.

Reclamanta a aratat ca este singura persoana din familie care realizeaza venituri sustenabile in vederea achitarii ratelor  unui credit si acoperirii cheltuielilor cu tratamentul copilului care a fost diagnosticat cu astma bronsic.

Cu referire la daunele morale, reclamanta a apreciat ca acestea sunt justificate avand in vedere ca decizia de sanctionare emisa in mod nelegal i-a afectat imaginea in fata colegilor si colaboratorilor si a pus-o in imposibilitatea de a-si intretine familia. A mai subliniat ca rezilierea contractului de management i-a sporit datoriile catre stat.

In ceea ce priveste celelalte drepturi salariale, reclamanta a mentionate ca acestea au fost retinute fara nicio justificare.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 252 alin. 5 art. 279 .

In sustinerea cererii formulate, reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si a probei cu interogatoriul.

Au fost atasate, la dosar, inscrisuri (Vol. II  - dosar cu opis f. 57 - 59) si interogatoriu propus a fi administrat paratei.

Prin intampinarea formulata, parata a solicitat respingerea actiunii, ca nefondata si obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, parata a subliniat ca nu sunt invocate motive concrete de nelegalitate ale deciziei contestate.

A aratat parata ca, in conditiile in care, la data concedierii, reclamanta avea, ca urmare a retrogradarii prin decizia nr. .../12.06.2013, functia de inspector de asigurari, instanta de judecata nu poate crea o stare juridica noua prin repunerea partilor in situatia anterioara aplicarii sanctiunii disciplinare, schimband locul muncii si functia indeplinita de contestatoare anterior concedierii.

Cu referire la argumentele reclamantei, parata a aratat ca, dupa descoperirea unei fraude de proportii de care reclamanta se face in mod direct raspunzatoare, in raport de natura abaterii disciplinare, masura initial dispusa a fost relativ blanda, fiind subsecventa avertismentului scris in ordinea severitatii, iar, prin raportare la cuantumul prejudiciului  s-ar fi impus chiar de la inceput concedierea imediata. A precizat parata ca, in fapt, ceilalti colegi ai reclamantei care au fost implicati in frauda mentionata, au fost concediati.

Parata a aratat ca, dupa aplicarea sanctiunii, reclamanta nu a dat semne ca ar intelege dimensiunea si gravitatea incidentului, ci, dimpotriva, s-a inversunat a ramane intr-o pozitie combativa subterana in sensul instigarii colegilor in a face presiuni la conducerea centrala a angajatorului cu misiunea precisa de a se arata ca reclamanta este o victima de circumstanta a noii conduceri. In opinia paratei, o astfel de atitudine denota persistenta intr-un comportament neprofesional care conduce la subminarea autoritatii conducerii administrative a societatii si creeaza diviziuni in randul angajatilor. S-a retinut, in sarcina reclamantei, fapta de a dezinforma si a induce in eroare a colectivului de salariati al sucursalei G. .

A mai aratat parata ca unele fapte corelative imprejurarilor care au facut obiectul primei cercetari disciplinare au fost descoperite de angajator ulterior emiterii deciziei de sanctionare, astfel incat nu se poate invoca incidenta a doua sanctiuni pentru aceeasi fapta, elementele avute in vedere la cea de-a doua cercetare disciplinara fiind diferite.

A apreciat parata ca reclamanta a gestionat o frauda de proportii in imprejurarile in care cunostea sau trebuia sa cunoasca practica  Asigurare - Reasigurare SRL si aceeasi reclamanta a permis operarea de OP - uri fictive pentru nu fi blocat id-ul de user al societatii, permitandu-i acesteia sa majoreze catimea debitului datorat deja.

S-a mentionat ca a fost formulata o plangere penala, insa nu au fost clarificate toate circumstantele care au condus la rezultatul prejudiciabil.

A aratat parata ca daunele morale nu pot fi acordate pentru motivul ca acest tip de bonificatie nu poate fi fundamentat pe un comportament vicios, culpabil al celui care solicita o astfel de reparatie.

In drept, au fost invocate dispozitiile art. 205 si urm. C. proc. civ. .

In sustinerea intampinarii formulate, parata a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si a probei cu interogatoriul reclamantului. Au fost atasate, la dosar, in copie, Decizia nr. 41 xx/12.06.2013, convocator nr. 41 xx/27.05.2013, Nota explicativa nr. 41 xx/04.06.2013, raspuns la Nota explicativa nr. 41 xx/05.06.2013, dovada de comunicare a deciziei de sanctionare, Sarcini de Serviciu nr. 41 xx/05.10.2012, imputernicirea nr. 41 xx/07.08.2013.

Prin raspunsul la intampinare formulat, a reiterat, in esenta, argumentele prezentate in sustinerea actiunii formulate.

Au fost atasate, la dosar, in copie, inscrisuri (f. 17 - 42); f. 66 - 121).

In sedinta publica din data de 12.11.2013, instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri si pentru reclamanta, proba cu interogatoriul paratei.

Au fost atasate, la dosar, raspunsurile paratei la interogatoriul propus a fi administrat de reclamanta (f. 64).

Prin sentinta civila nr. 827/21.05.2014 Tribunalul G. a admis, in parte, actiunea formulata reclamanta  T. M., in contradictoriu cu  parata  Sibiu.

A anulat decizia nr. .../15.07.2013, emisa de .

A dispus reintegrarea reclamantei T. M. in functia de director sucursala la Sucursala G. a .

A obligat pe parata la plata catre reclamanta la plata unei despagubiri egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat reclamanta  de la data concedierii si pana la data reintegrarii sale in functie avand in vedere si sanctiunea aplicata anterior prin Decizia nr. .../12.06.2013.

A respins restul pretentiilor, ca neintemeiate.

A obligat pe parata la plata catre reclamanta a sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

In motivare instanta a retinut urmatoarele:

In fapt, prin Decizia nr. .../15.07.2013, emisa de parata, s-a dispus desfacerea disciplinara a contractului de munca incheiat cu reclamanta T. M., in temeiul art. 248 alin. 1 lit. e raportat la art. 61 lit. a  din Codul muncii si la cap. VI art. 30 si art. 31 alin. 15 si alin. 23 din Regulamentul de Ordine Interioara retinandu-se, in sarcina sa,  incurajarea si consilierea angajatilor sucursalei G. in vederea formularii unui memoriu transmis actionariatului societatii si Presedintelui Consiliului de Administratie; dezinformarea si inducerea in eroare a colectivului de salariati al sucursalei G. prin ascunderea prejudiciului creat societatii ca urmare a faptelor comise impreuna cu numitii Cirimbei I. si C. V. ; neanuntarea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie privind existenta unei situatii deosebite care afecteaza patrimoniul societatii, respectiv prejudiciul adus de  Reasigurare SRL prin nedecontarea primelor de asigurare; stoparea demersurilor de recuperare si blocare a userului pentru acest broker prin rezolutiile de pe referatele nr. .../30.04.2013 si nr. .../29. 2013.

Nu au fost retinute apararile reclamantei, cu referire la faptul ca nu ar fi incurajat personalul sucursalei G. in vederea formularii unui memoriu sau ca nu ar fi recurs la amenintari sau constrangeri in vederea semnarii acestui inscris. S-a retinut ca salariata nu a adus in mod operativ la cunostinta conducerii societatii neregulile pe car le-a constatat in legatura cu debitele inregistrate de  Asigurare - Reasigurare SRL si ca din declaratiile salariatilor care au semnat memoriul mentionat rezulta atitudinea doamnei T., ulterioara deciziei de sanctionare nr. .../12.06.2013 care a determinat intocmire memoriului din data de 14.06.2013. S-a mai retinut ca reclamanta  nu a indeplinit sarcinile de serviciu prevazute in cap. V pct. 1 si pct. 13 din Fisa privind sarcinile de serviciu nr. 41 xx/26.02.2013 si ca abaterile acesteia au avut un caracter repetat.

Prin Decizia nr. .../12.06.2013, emisa de parata, s-a dispus sanctionarea disciplinara a reclamantei  T. M. cu retrogradarea din functia de director sucursala in functia de inspector asigurari, cu acordarea salariului de incadrare de 750 lei, pentru o perioada de 59 de zile de la data comunicarii deciziei, in temeiul art. 247 alin. 1 coroborat cu art. 248 alin. 1 lit. b si Regulamentul de Ordine Interioara. S-a retinut, in sarcina reclamantei, prejudicierea societatii angajatoare cu suma de 652 556,61 lei reprezentand contravaloarea primelor de asigurare nedecontate de catre  Asigurare - Reasigurare SRL la data de 24.05.2013 prin inducerea in eroare a conducerii societatii prin operarea in programul informatic IRIS a unui numar de 24 de ordine de plata fictive in valoare de 755 337,55 lei, desi aceasta suma nu se afla in conturile societatii la data introducerii OP - urilor in program, cu scopul mentinerii user-ului alocat  Asigurare - Reasigurare SRL activ si prin neurmarirea incasarii primelor de asigurare aferente politelor intermediate de  Asigurare - Reasigurare SRL.

Angajatorul a constatat ca reclamanta nu a intreprins nici un demers pentru a verifica valabilitatea ordinelor de plata, desi sustine ca nu  cunostea ca acestea nu aveau acoperire, iar primele demersuri de recuperare s-au realizat la data de 26.03.2013 prin transmiterea unei notificari si prin incheierea unui angajament de plata, desi OP - urile fictive au fost operate incepand cu data de 04.03.2013.

S-a mai retinut ca nerespectarea sarcinilor de serviciu a favorizat marirea debitului inregistrat de broker prin neblocarea user - ului alocat acestuia, producandu-se un prejudiciu societatii in valoarea de 652 556,61 lei.

Sub aspect formal, este de retinut ca, potrivit art. 252 alin. 1 din Codul muncii , angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Potrivit art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 53/2003, angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului in cazul in care salariatul a savarsit o abatere grava sau abateri repetate de la regulile de disciplina a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de munca, contractul colectiv de munca aplicabil sau regulamentul intern, ca sanctiune disciplinara.

In sensul art. V pct. pct. 1 si pct. 13 din Fisa privind sarcinile de serviciu nr. 41 xx/26.02.2013,  din Fisa privind sarcinile de serviciu, reclamanta  avea obligatia de a manifesta in orice imprejurare fidelitate fata de interesele societatii si de a aduce la cunostinta patronului sau directorului general in mod operativ orice neregula constatata in sfera atributiilor sale de serviciu si, dupa caz, sa ia masurile de prevenire a pagubelor sau altor probleme negative in limita competentelor ce i-au fost atribuite.

In sensul art. 31 pct. 3, pct. 32 si pct. 35 din Regulamentul Intern al societatii, asa cum au fost citate acestea in cuprinsul deciziei de concediere, constituie abateri disciplinare grave realizarea de constrangeri pentru efectuarea unor actiuni contrare intereselor societatii, dezinformarea si inducerea in eroare a colectivului de salariati; incurajarea si consilierea persoanelor fizice sau juridice, salariati, clienti sau colaboratori in vederea actionarii in instanta a societatii, formularea unor reclamatii sau desfasurarea unor campanii publicitare adverse intereselor societatii, neanuntarea Directorului General sau Presedintelui Consiliului de Administratie privind existenta unei situatii deosebite care afecteaza imaginea sau patrimoniul societatii.

In ceea ce priveste memoriul formulat la data de 14.06.2013 (f. 69), instanta a retinut ca acesta a fost semnat de 10 angajati din cadrul Sucursalei G. a  si ca, prin intermediul acestuia, angajatii si-au exprimat ingrijorarea legata de faptul ca sanctionarea disciplinara a reclamantei, in calitate de director de sucursala si a numitilor Cirimbei I. si C. V. E. vor afecta, in viitorul apropiat, in mod negativ activitatea de vanzare si celelalte activitati ale celorlalte departamente din cadrul sucursalei.

Angajatii mentionati au protestat fata de masurile luate si au subliniat ca angajatii sanctionati sunt buni profesionisti si au dovedit acest lucru prin activitatea desfasurata.

Au solicitat reevaluarea situatiei prin prisma probelor ce vor fi prezentate de catre cei acuzati si au invederat ca nu s-a incercat niciodata ascunderea unui prejudiciu, ci s-a incercat recuperarea acestuia prin toate mijloacele de arbitraj posibile, actiunile fiind intreprinse dupa consultarea conducerii societatii.

Din nota explicativa formulata de numita P. C. (f. 92), rezulta ca memoriul a fost redactat colectiv, intrucat s-a considerat ca este bine sa fie ajutati colegii sanctionati, insa, la momentul respectiv, nu s-a cunoscut nimic despre pagubele aduse societatii . A invederat numita P. C. ca s-a apreciat ca sanctionarea colegilor ar conduce la afectarea activitatii sucursalei prin scaderea vanzarilor. A precizat ca nu au fost contestate deciziile societatii, angajatii folosind acest mijloc pentru a-si exprima parerea. Din declaratia olografa a aceleiasi angajate rezulta ca numita I. T. a fost cea care a convins-o sa participe la intocmirea memoriului alaturi de ea si de numita N. A. .

Numita I. T. a declarat, in cuprinsul notei explicative din data de 28.06.2013(f. 86), adresa a fost intocmita sub imperiul emotiilor si chiar daca se contestau deciziile societatii, de fapt se solicita reanalizarea deciziilor de sanctionare a celor trei colegi.

Ceilalti semnatari ai memoriului au invederat ca au semnat adresa, insa nu cunosteau prea bine ce contine si ca, intr-adevar, in acea zi, era o atmosfera tensionata la locul de munca. Angajatii au mentionat ca nu contesta deciziile de sanctionare, ci doar isi exprima un punct de  vedere.

Din declaratia olografa a numitei N. A. inregistrata sub nr. .../12.07.2013 rezulta ca aceasta nu cunoaste cui i-au apartinut ideile mentionate in memoriul redactat, insa a precizat ca numita P. C. i-a spus ca numitei I. T. i s-ar fi sugerat de catre reclamanta intocmirea memoriului.

In Nota explicativa intocmita la data de 18.06.2013, numita N. A. (f. 72) a aratat ca adresa a fost redactata in mod colectiv avand la baza o initiativa colectiva si nu a fost impusa sau semnata sub amenintarea nimanui. A mentionat ca atmosfera din data de 14.06.2013 a fost foarte incarcata pentru toti si ca doamna T. M. a plans mult spunand a  facut foarte multe pentru toti si ca angajatii nu fac nimic pentru ea.

Instanta a apreciat ca adresa calificata de catre conducerea societatii parate drept un protest a fost rezultatul atmosferei tensionate create de sanctionarea disciplinara a trei angajati ai sucursalei, iar nu rezultatul unor presiuni intentionate sau al unor amenintari din partea reclamantei. Este adevarat ca manifestarile emotionale ale  acesteia legate de sanctionarea sa ar fi putut influenta intr-o anumita masura vointa angajatilor de a intocmi/semna memoriul adresat Consiliului de Administratie, insa nu poate fi retinuta in sarcina reclamantei, savarsirea unor constrangeri pentru efectuarea unor actiuni contrare intereselor societatii. Este posibil ca exprimarea unui punct de vedere de catre angajatii Sucursalei G. sa fi fost tocmai in interesele societatii, iar folosirea  verbului „a protesta” din cuprinsul memoriului mentionat nu este de natura a schimba caracterul actului intocmit sau de a oferi indicii cu referire la actiuni contrare intereselor societatii.

Desi, in cuprinsul Notei explicative intocmite la data de 12.07.2013 (f. 28), reclamanta T. M. arata ca nu a prezentat salariatilor Sucursalei G. motivele care au dus la sanctionarea sa disciplinara si ca nu stie daca angajatii cunosteau valoarea prejudiciului creat de  Asigurare - Reasigurare SRL, nu se poate retine ca, prin aceasta omisiune, reclamanta ar fi dezinformat si indus in eroare colectivul de salariati al sucursalei G. prin ascunderea prejudiciului creat societatii ca urmare a faptelor comise impreuna cu numitii Cirimbei I. si C. V. . Parata nu a invocat o obligatie a reclamantei de a-si informa colegii cu referire la faptele pentru care este cercetata disciplinar sau cu privire la eventualul prejudiciu produs societatii. Asa cum am aratat anterior, momentul a fost unul emotional pentru reclamanta care, de altfel, cu ocazia primei cercetari disciplinare care a condus la emiterea Deciziei nr. .../12.06.2013, in cuprinsul Notei explicative din data de 04.06.2013 (f. 190 - vol. II),  nu a avut cunostinta de operarea in programul informatic IRIS a ordinelor de plata transmise de broker fara ca acestea sa fie confirmate in extrasele bancare pana la data cand a fost solicitata aprobarea angajamentelor de plata ce au fost aprobate de centrala, respectiv pana la data de 26.03.2013. a precizat reclamanta ca, la aceeasi data a solicitat conducerii aprobarea angajamentelor de plata.

Cu ocazia primei cercetari disciplinare si prin Decizia de sanctionare nr. .../12.06.2013 au fost avute in vedere fapte legate de prejudicierea societatii angajatoare cu suma de 652 556,61 lei reprezentand contravaloarea primelor de asigurare nedecontate de catre  Asigurare - Reasigurare SRL la data de 24.05.2013 prin inducerea in eroare a conducerii societatii prin operarea in programul informatic IRIS a unui numar de 24 de ordine de plata fictive in valoare de 755 337,55 lei, desi aceasta suma nu se afla in conturile societatii la data introducerii OP - urilor in program, cu scopul mentinerii user-ului alocat  Asigurare - Reasigurare SRL activ si prin neurmarirea incasarii primelor de asigurare aferente politelor intermediate de  Asigurare - Reasigurare SRL. Angajatorul a constatat ca reclamanta nu a intreprins nici un demers pentru a verifica valabilitatea ordinelor de plata, desi sustine ca nu  cunostea ca acestea nu aveau acoperire, iar primele demersuri de recuperare s-au realizat la data de 26.03.2013 prin transmiterea unei notificari si prin incheierea unui angajament de plata, desi OP - urile fictive au fost operate incepand cu data de 04.03.2013. S-a mai retinut ca nerespectarea sarcinilor de serviciu a favorizat marirea debitului inregistrat de broker prin neblocarea user - ului alocat acestuia, producandu-se un prejudiciu societatii in valoarea de 652 556,61 lei.

Cea de-a doua fapta retinuta in sarcina reclamantei prin decizia de face obiectul cauzei de fata este legata de neanuntarea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie privind existenta unei situatii deosebite care afecteaza patrimoniul societatii, respectiv prejudiciul adus de  Reasigurare SRL prin nedecontarea primelor de asigurare; stoparea demersurilor de recuperare si blocare a userului pentru acest broker prin rezolutiile de pe referatele nr. .../30.04.2013 si nr. .../29. 2013.

Desi sub o alta formulare, in sarcina reclamantei este retinuta aceeasi fapta de prejudiciere a patrimoniului societatii. Ceea ce i se reproseaza reclamantei in cuprinsul Deciziei nr. .../15.07.2013 reprezinta, in concret, detalii ale aceleiasi fapte descrise in termeni mai generali  in cuprinsul deciziei nr. .../12.06.2013. Nu a mentionat parata care au fost elementele noi care i-au fost aduse la cunostinta ulterior aplicarii primei sanctiuni, respectiv ulterior primei cercetari disciplinare.

Or, potrivit art. 249 din Codul muncii , pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune.

Mai mult, este de retinut ca, potrivit extraselor e-mail depuse la dosarul cauzei (f. 280, 283 284 - vol. II), situatia recurenta a debitelor inregistrate de  - Reasigurare SRL era adusa la cunostinta de catre reclamanta  Directorului de Vanzari si Directorului General al C. A. care aprobau propunerile referitoare la asumarea unor angajamente de plata pentru plata debitelor restante (f. 281; 285, 286 - Vol. II) dupa ce, in prealabil, brokerul de asigurare era notificat cu privire la debite (ex. f. 279, f. 287, f. 288 - vol. . II).

In aceste imprejurari, nu ii poate fi reprosata reclamantei omisiunea de a-si anunta superiorii ierarhici cu privire la situatia prejudiciabila creata in legatura cu brokerul de asigurare si nici impiedicarea demersurilor de recuperare si blocare a userului pentru acest broker prin rezolutiile de pe referatele nr. .../30.04.2013 si nr. .../29. 2013. Mentiunile de pe aceste inscrisuri (f. 26  si 27 vol. I) referitoare la faptul ca nu sunt debite de recuperat pot fi determinate de incheierea angajamentelor de plata aprobate,  asa cum am aratat mai sus.

In imprejurarile descrise mai sus, a apreciat ca sanctiunea desfacerii contractului individual de munca nu este justificata in cauza.

Instanta a retinut ca, potrivit art. 80 din Codul muncii , in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta a dispus anularea ei si a obligat angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, iar la solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere.

Pentru toate argumentele de mai sus, a admis in parte actiunea,  a anulat decizia nr. .../15.07.2013, emisa de  a dispus reintegrarea reclamantei T. M. in functia de director sucursala la Sucursala G. a  si a obligat-o pe parata la plata catre reclamanta a unei  despagubiri egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat reclamanta  de la data concedierii si pana la data reintegrarii sale in functie avand in vedere si sanctiunea aplicata anterior prin Decizia nr. .../12.06.2013.

A avut in vedere, in acest context, faptul ca, prin Decizia nr. .../12.06.2013 care nu a fost desfiintata pana in prezent, reclamanta a fost sanctionata cu retrogradarea din functia de director sucursala in functia de inspector asigurari, cu acordarea salariului de incadrare de 750 lei, pentru o perioada de 59 de zile de la data comunicarii deciziei. Potrivit mentiunilor din cuprinsul deciziei nr. .../12.06.2013 (f. 157 - Vol. I), aceasta i-a fost comunicata reclamantei la data de 14.06.2013. in consecinta, in prezent, termenul indicat pentru valabilitatea retrogradarii a expirat si, astfel, constatarea nelegalitati/netemeiniciei deciziei de sanctionare contestate impune repunerea reclamantei in situatia anterioara, respectiv reintegrarea sa in functia de director de sucursala. Drepturile salariale vor fi calculate, insa, conform arz. 80 alin. 1 art. 279 , luand in considerare efectele deciziei de sanctionare . anterioare. la calculul despagubirilor mentionate vor fi avute in vedere si sporurile de care reclamanta ar fi beneficiat in temeiul contractului individual de munca.

In ceea ce priveste solicitarea reclamantei  de obligare a paratei la plata unor daune morale in cuantum de 200 000 lei, instanta a retinut ca reclamanta nu a probat prejudiciul moral invocat nefiind indeplinita, in speta, una dintre conditiile raspunderii civile delictuale.

Pe de alta parte, instanta nu a retinut o atitudine abuziva respectiv o fapta ilicita in sarcina angajatorului atunci cand a apreciat ca se impune sanctionarea reclamantei. Constata ca aplicarea sanctiunii disciplinare a fost legata strans de modul de apreciere a probelor administrate. Cele mentionate in adeverinta nr. .../10.07.2013 referitoare la data incetarii contractului de munca - 15.07.2013 pot reprezenta o eroare materiala  legata de numarul de inregistrare. La dosar a fost atasata si o varianta a aceleiasi adeverinte in care nu s-a mentionat data incetarii contractului de munca (f. 67 . vol. I).

In ceea ce priveste Decizia nr. 40/2007, invocata de parat, instanta a retinut ca aceasta se refera la prejudiciu moral  suferit din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul. Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nu exclude posibilitatea unei raspunderi civile delictuale in cazul angajatorului.

In ceea ce priveste pretinsa suma de 13 746 lei,  retinuta abuziv, in cazul in care aceasta este diferita de suma recunoscuta reclamantei cu titlu de despagubiri conform art. 80 din Codul muncii ,  instanta a retinut ca nu au fost administrate probe cu referire la cele sustinute de reclamanta, desi, conform art. 10 C. proc. civ., aceasta avea obligatia de a-si proba pretentiile.

Astfel, a respins restul pretentiilor reclamantului, ca nefondate.

Totodata, a obligat-o pe parata, ca parte cazuta in pretentii, la plata catre reclamant a sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat, conform chitantei nr. .../07.08.2013 si chitantei nr. .../31.07.2013.

Impotriva Sentintei civile nr. 827/21.05.2014 pronuntata de Tribunalul G., in termen legal, au declarat apel reclamanta T. M. si parata  Sibiu.

Reclamanta T. M., prin aparator ales, a criticat solutia primei instante pentru motive de netemeinicie si nelegalitate, solicitand admiterea caii de atac promovate si modificarea in parte a hotararii pronuntata in cauza de instanta de fond, in sensul obligarii paratei la plata drepturilor salariale retinute reclamantei in mod nejustificat, actualizate la data platii efective, precum si la obligarea paratei la plata catre reclamanta a sumei de 200. 000 lei cu titlu de daune morale. A mai solicitat si plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, reclamanta T. M. a aratat ca instanta de fond, in mod corect a dispus anularea Deciziei nr. .../15.07.2013 emisa de catre societatea parata, cu consecinta reintegrarii sale in functia de director de sucursala si obligarea paratei la plata unor despagubiri egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la data reintegrarii.

A mai aratat ca, prin cererea introductiva, pe langa obligarea paratei la plata daunelor morale, a solicitat si plata sporului de fidelitate de 10% din salariu si a drepturilor salariale in cuantum de 13. 746 lei, sustinand ca aceste sume i-au fost retinute in mod abuziv.

Cu privire la sporul de fidelitate, instanta de fond a retinut in motivarea hotararii ca, la calculul despagubirilor vor fi avute in vedere si sporurile de care reclamanta ar fi beneficiat in temeiul contractului individual de munca, deci apreciaza intemeiata aceasta cerere.

Mentioneaza ca potrivit contractului individual de munca nr. 215/04.01.2006 ar fi trebuit sa beneficieze de spor de fidelitate si de tichete de masa. De asemenea, prin decizia nr. ... din 07.01.2011 s-a dispus acordarea sporului de fidelitate, care a fost acordat pana la data de 01.01.2013, cand, in mod abuziv si fara a exista nicio decizie de revocare a primei decizii, societatea nu a mai acordat acest spor.

Apreciaza ca in mod netemeinic instanta de fond a inteles sa nu oblige parata si la plata acestor drepturilor salariale.

In ceea ce priveste daunele morale solicitate, considera ca instanta de fond in mod netemeinic a retinut ca acestea nu pot fi acordate intrucat nu s-a probat prejudiciul moral.

Arata ca, la data emiterii deciziei de concediere era singura persoana care aducea venituri in familia sa, avand in sarcina achitarea cheltuielilor reprezentate de ratele aferente creditelor contractate, de tratamentul medical al copilului, acesta fiind diagnosticat cu astm bronsic, si de plata impozitului aferent contractului de management reziliat ca urmare a emiterii unei decizii anterioare de sanctionare.

Considera ca, prin emiterea deciziilor, societatea parata a afectat imaginea profesionala a reclamantei atat in randul colegilor cat si al colaboratorilor, solicitarea de plata a daunelor morale fiind intemeiata.

Fata de capatul de cerere privind obligarea paratei la plata sumei de 13. 746 lei, cu titlu de drepturi salariale, reclamanta a aratat ca instanta de fond in mod gresit a apreciat ca nu au fost administrate probe in sustinere. In acest sens, la dosarul cauzei au fost depuse inscrisuri - fluturasi de salarii, privind temeinicia si legalitatea sumei solicitate.

In drept, cererea s-a intemeiat pe dispozitiile art. 466 si urm. si art. 480 din Noul Cod de procedura civila.

Impotriva Sentintei civile nr. 827/21.05.2014 a Tribunalului G. a formulat apel si parata  Sibiu, care a solicitat admiterea caii de atac promovata si modificarea in totalitate a acestei sentinte, cu consecinta mentinerii Deciziei de sanctionare nr. .../15.07.2013 ca fiind legala si temeinica si exonerarea paratei de la plata sumelor acordate reclamantei prin hotararea apelata. A mai solicitat si plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, parata  Sibiu a aratat ca prima instanta nu a analizat in mod corect gravitatea faptelor reclamantei si consecintele economice negative generate de faptul ca reclamanta nu a anuntat, in mod operativ, organele de conducere ale societatii, despre existenta unui prejudiciu in patrimoniul societatii, prin nedepunerea primelor de asigurare de catre S. C. AIR BROKER Asigurare - Reasigurare S. R. L. si stoparea demersurilor de recuperare a debitului si de blocare a userului pentru acest colaborator, in conditiile situatiei economice

S-a mai aratat ca, prin Decizia nr. .../15.07.2013, s-a dispus incetarea raporturilor de munca ale reclamantei cu societatea „C. A.” SA Sibiu, pentru motive disciplinare, avand in vedere dispozitiile art. 61 lit. a art. 279 , coroborat cu art. 248 alin. 1 lit. e art. 279 .

Anterior emiterii acestei decizii, a fost parcursa procedura cercetarii disciplinare a reclamantei care, ulterior emiterii deciziei de retrogradare nr. .../12.06.2013 a procedat la instigarea subalternilor in a fi efectuate presiuni asupra conducerii societatii, prin care sa se demonstreze ca atat reclamanta cat si angajatii sunt victimele noii conduceri a   Sibiu.

Mai mult, reclamanta nu a anuntat organele de conducere ale  Sibiu despre prejudiciul creat impreuna cu alti doi angajati si cu brokerul de asigurare -Reasigurare” SRL, in sensul ca nu au fost depuse in contabilitate primele de asigurare, fiind operate ordine de plata false.

Totodata, faptele reclamantei au condus la imposibilitatea recuperarii prejudiciului creat, intrucat prin rezolutiile aplicate referatelor nr. .../29.03.2013 si nr. .../30.04.2013, respectiv „nu sunt debite”, au fost stopate procedurile privind blocarea userului pentru brokerul -Reasigurare” SRL in programul informatic IRIS.

Apelanta  Sibiu a precizat ca, pentru savarsirea acestor fapte, impotriva reclamantei a fost formulata plangere penala, adresata Parchetului de pe langa Judecatoria Sibiu.

Prin motivele de apel invocate, societatea parata a mai aratat ca reclamanta, in calitate de director de sucursala, a incalcat cu buna stiinta sarcinile de serviciu, fiind enumerate in acest sens:

- obligatia reclamantei de a manifesta in orice imprejurare fidelitatea sa fata de interesele societatii angajatoare;

- obligatia de a incunostinta conducerea societatii, in mod operativ, asupra oricaror nereguli constatate in sfera atributiilor sale de serviciu si, dupa caz, sa ia masurile de prevenire a pagubelor;

Fata de aceste motive, avand in vedere si dispozitiile prevazute de art. 247 alin. 2 art. 279 , societatea parata a aratat ca faptele savarsite de catre reclamanta constituie abatere disciplinara grava, in conformitate cu Regulamentul Intern al  Sibiu.

S-a mai sustinut de catre societatea apelanta  Sibiu ca, desi recurenta-reclamanta T. M. nu a recunoscut faptul ca a instigat personalul Sucursalei G. a  Sibiu in vederea formularii unui memoriu, declaratiile facute ulterior de catre angajatii acestei sucursale demonstreaza ca acestia au semnat memoriul la indemnul reclamantei, fiind ulterior comunicat Consiliului de Administratie al  Sibiu.

Societatea apelanta considera ca in mod eronat prima instanta a retinut ca acest memoriu adresat conducerii societatii nu reprezinta un protest, respectiv o modalitate de a contesta deciziile luate de conducerea societatii, nefiind rezultatul presiunilor intentionate lansate de catre reclamanta, care nu a adus la cunostinta colegilor de sucursala despre prejudiciul creat societatii angajatoare.

Astfel, reclamanta a incalcat sarcinile de serviciul privind respectarea aplicarii tuturor prevederilor cuprinse in Regulamentele, Dispozitiile si Notele interne ale  Sibiu.

Fata de aceste motive, societatea apelanta-parata  Sibiu considera ca in mod gresit prima instanta a retinut ca parata nu a invocat o obligatie a reclamantei de a-si informa colegii cu referire la faptele pentru care este cercetata disciplinar sau cu privire la eventualul prejudiciu produs societatii.

Prin inlaturarea apararilor formulate de catre reclamanta, in timpul cercetarii disciplinare, s-a constatat ca faptele acesteia constituie abateri disciplinare grave conform Regulamentului Intern al  Sibiu, fiind invocate prevederile art. 31 pct. 3, art. 31 pct. 32 si art. 31 pct. 35 din Regulament, sarcinile de serviciu fiind asumate de catre reclamanta T. M. prin semnarea Contractului individual de munca incheiat cu  Sibiu si inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu sub nr. .../09.01.2006.

Astfel, s-a mai aratat ca incalcarea sarcinilor de serviciu anterior mentionate constituie si incalcari evidente ale Contractului individual de munca, reclamanta insusindu-si prin semnatura sarcinile de serviciu specifice postului de director de sucursala, cu atributii principale de conducere, coordonare si gestionare a activitatii specifice structurilor coordonate, in vederea indeplinirii obiectivelor si performantelor stabilite, atributii mentionate si in fisa postului reclamantei.

S-a mai aratat ca reclamanta a fost sanctionata disciplinar de mai multe ori, sanctiunile aplicate fiind graduale, de la aplicarea avertismentului si pana la reducerea salariului pentru o perioada de timp de o luna si chiar de trei luni de zile, urmand apoi retrogradarea pentru 59 zile, reclamanta dand dovada de perseverenta in ceea ce priveste savarsirea abaterilor disciplinare.

Au fost invocate si dispozitiile art. 250 art. 279 , privind aplicarea sanctiunilor disciplinare de catre angajator, ale art. 61 lit. a art. 279 privind concedierea angajatului, apelanta  Sibiu sustinand ca in mod gresit instanta de fond a retinut ca sanctiunea desfacerii contractului de munca al reclamantei nu este justificata in cauza.

In ceea ce priveste capatul de cerere privind acordarea daunelor morale, apelanta  Sibiu considera ca prima instanta a pronuntat o solutie legala si temeinica, la dosarul cauzei nefiind depuse probe din care sa rezulte indeplinirea conditiilor raspunderii civile delictuale.

De asemenea, in mod just a fost respins si capatul de cerere privind obligarea societatii parate la plata sumei de 13. 746 lei cu titlu de drepturi salariale cuvenite si retinute in mod abuziv, la dosarul cauzei nefiind administrate probe in sustinerea acestor solicitari.

In sustinerea motivelor de apel, societatea parata a depus la dosar inscrisuri.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 466 si urmatoarele Noul Cod de procedura civila.

Prin intampinarea formulata, reclamanta T. M. a solicitat respingerea apelului declarat de catre parata-apelanta  Sibiu, sustinand ca in mod corect instanta de fond a analizat probatoriul administrat in cauza in referire la decizia de sanctionare, solutia de anulare a acesteia fiind una legala si temeinica.

Prin intampinarea formulata, parata  Sibiu a solicitat respingerea apelului declarat de catre reclamanta-apelanta T. M., ca fiind neintemeiat.

S-a aratat ca drepturile salariale cuvenite reclamantei, asa cum a hotarat prima instanta, i-au fost achitate prin Ordinul de plata nr. .../23.05.2014.

In ceea ce priveste acordarea tichetelor de masa, s-a precizat ca potrivit dispozitiilor art. 1 alin. 6 din Legea nr. 142/1998, angajatorul are libertatea de a decide acordarea tichetelor de masa, precum si forma in care acestea pot fi acordate, sau nu. Potrivit dispozitiilor Contractului colectiv de munca si al Regulamentului Intern, acordarea tichetelor de masa se face in functie de calitatea serviciilor prestate de catre angajat.

In ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea la plata sumei de 13. 746 lei, societatea apelanta-intimata a precizat ca, prin actul aditional incheiat la contractul individual de munca al reclamantei, aceasta a luat la cunostinta despre indeplinirea indicatorilor de plan. Intrucat indicatorii cantitativi si calitativi nu au fost indepliniti, s-a procedat la penalitatile despre care reclamanta a facut vorbire prin cererea de chemare in judecata.

Mai mult, in perioada in care a desfasurat activitate in cadrul  Sibiu, reclamanta a fost sanctionata disciplinar in mod repetat si gradual, inclusiv cu reducerea salariului cu diferite procente, pentru intervale de timp cuprinse intre o luna si trei luni de zile, deciziile de sanctionare nefiind contestate.

In ceea ce priveste solicitarea privind acordarea daunelor morale de 200. 000 lei, societatea apelanta  Sibiu considera ca in mod judicios prima instanta a respins acest capat de cerere.

Examinand apelurile declarate de parti prin prisma  motivelor invocate, Curtea apreciaza ca acestea sunt nefondate fata de urmatoarele considerente:

In mod corect a retinut instanta de fond ca abaterea disciplinara retinuta reclamantei in cuprinsul Deciziei nr. .../15.07.2013 reprezinta, in concret, detalii ale aceleiasi fapte descrise in termeni mai generali  in cuprinsul deciziei nr. .../12.06.2013. Nu rezulta din aceasta decizie care au fost elementele noi care i-au fost aduse la cunostinta societatii ulterior aplicarii primei sanctiuni, cu exceptia memoriului depus de salariati la conducerea societatii.

Astfel, curtea apreciaza ca, in realitate, elementul determinant al aplicarii celei mai grave sanctiuni disciplinare reclamantei nu a fost modul de exercitare de catre aceasta a atributiilor de serviciu, dovada ca prima sanctiune, aplicata prin  decizia nr. .../12.06.2013 a fost una relativ blanda, daca se are in vedere prejudiciul invocat de catre societate.

Fapta, considerata de catre reprezentantii societatii atat de grava incat raporturile de serviciu trebuie incetate, a fost aceea de a-i determina pe colegii de serviciu sa depuna un memoriu in sprijinul sau la conducerea societatii, ceea ce a fost considerat o incalcare a obligatiei de fidelitate fata de societate si o actiune contrara intereselor acesteia.

Fata de materialul probator administrat, respectiv memoriul salariatilor, precum si declaratiile ulterioare ale acestora cu privire la imprejurarile intocmirii lui, curtea constata ca intocmirea unei adrese, prin care salariatii isi exprima ingrijorarea ca decizia conducerii de a sanctiona unele persoane va avea efecte negative asupra activitatii societatii solicitand reanalizarea acelei decizii, nu poate fi interpretata ca un act de insubordonare sau o incalcare a obligatiei de fidelitate fata de firma.

Chiar daca atitudinea reclamantei i-a determinat pe colegi, in mod direct sau indirect, sa incerce sa o sustina prin intocmirea acestui memoriu, care, asa cum a retinut si instanta de fond, s-a facut intr-un moment cu incarcatura emotionala, intentia salariatilor nu a fost aceea de a contesta deciziile conducerii, ci de a acorda sprijin moral directorului sucursalei G. .

Fapta reclamantei de a-i determina pe colegi sa o ajute, prin intocmirea unei adrese de sustinere, nu se poate incadra in dispozitiile art. 31 din Regulamentul Intern al societatii, memoriul reprezentand strict punctul de vedere al salariatilor si modul in care acestia si-au demonstrat solidaritatea cu colegii lor, avand in vedere si informatiile pe care le detineau la acel moment, iar nu o reclamatie sau o actiune contrara intereselor societatii.

Chiar daca conducerea societatii a fost nemultumita de modul in care a reactionat salariata in urma sanctionarii, potrivit art. 249 din Codul muncii , pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o singura sanctiune, nefiind posibila o noua sanctionare disciplinara pe aceleasi considerente retinute anterior intr-o alta decizie.

Este irelevant ca activitatea reclamantei nu a fost ireprosabila de-a lungul desfasurarii raporturilor de munca, aceasta avand mai multe sanctiuni, atat timp cat, pentru savarsirea unei abateri grave societatea nu a considerat ca se impune concedierea, dar a recurs la aceasta in momentul in care nu a fost multumita de atitudinea salariatei, desi aceasta nu a mai comis o noua abatere disciplinara, facand trimitere la fapta anterior comisa si intemeindu-se pe gravitatea acesteia.

Ca urmare, in mod corect instanta de fond  a dispus anularea deciziei de concediere si repunerea reclamantei in situatia anterioara.

Referitor la plata drepturilor salariale cuvenite acesteia, solutia instantei de fond este de asemenea legala si temeinica, in concordanta cu probele administrate in cauza.

Prin actul aditional incheiat la contractul individual de munca al reclamantei, incepand cu data de 01.01.2009 salarizarea acesteia se face in functie de indeplinirea indicatorilor cantitativi si calitativi, conform Regulamentului de salarizare. Ca urmare,  penalitatile despre care reclamanta a facut vorbire prin cererea de chemare in judecata sunt insusite de catre aceasta prin modul in care a fost negociat salariul prin contractul individual de munca.

Este adevarat ca prin decizia nr. ... din 07.01.2011 s-a dispus acordarea sporului de fidelitate de 10%, care a fost acordat pana la data de 01.01.2013, insa prin actul aditional nr. 1/2013, semnat de angajata, partile au convenit ca ulterior datei de 01.01.2013 salariul de incadrare al reclamantei este de 1219 lei, salariu care a fost platit integral de catre societate, asa cum rezulta din fluturasii de salariu depusi la dosar de reclamanta.

Mai mult, in perioada in care a desfasurat activitate in cadrul  Sibiu, reclamanta a fost sanctionata disciplinar in mod repetat, inclusiv cu reducerea salariului cu diferite procente, pentru intervale de timp cuprinse intre o luna si trei luni de zile, astfel incat nu s-a facut dovada ca societatea ar fi facut retineri, altele decat cele despre care s-a facut vorbire anterior si despre care nu se poate retine ca ar fi nelegale.

In mod eronat sustine reclamanta ca potrivit contractului individual de munca nr. 215/04.01.2006 ar fi trebuit sa beneficieze si de tichete de masa. Din continutul acestui inscris nu rezulta nicio obligatie a paratei de a-i plati acesteia tichete de masa, ca urmare si cu privire la acest aspect hotararea instantei de fond este temeinica si legala.

Cu privire la daunele morale solicitate, curtea apreciaza ca aspectele invocate de catre reclamanta nu fac dovada existentei unui prejudiciu moral suferit. Este evident ca ori de cate ori o persoana este concediata, aceasta ramane fara veniturile pe care le obtinea anterior din salariu, fapt care duce la imposibilitatea achitarii obligatiilor sale si la scaderea nivelului de viata.

Insa aceste aspecte sunt inerente oricarei concedieri, indiferent ca aceasta este legala sau nelegala. Reclamanta ar fi trebuit sa demonstreze ca fapta culpabila a paratei i-a produs un prejudiciu moral.

Prejudiciul de imagine invocat nu poate fi luat in considerare, atat timp cat angajatorul are dreptul sa decida concedierea salariatului, daca apreciaza, in urma analizarii situatiei de fapt, ca faptele salariatului sunt foarte grave  si nu mai doreste continuarea raporturilor de munca cu acesta.

De altfel, sustinerile paratei sunt intemeiate sub aspectul faptului ca reclamanta nu a avut o activitate ireprosabila in perioada in care a desfasurat activitate in cadrul  Sibiu, fiind sanctionata disciplinar in mod repetat.

In consecinta, in baza art. 480 N. Cod de procedura civila, instanta va respinge ambele apeluri formulate ca nefondate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

DECIDE

 

Respinge ca nefondate apelurile declarate de reclamanta T. M., domiciliata in G.,,,  parata , cu sediul in Sibiu, . 5, centrul de Afaceri Sibiu, turnul A, etajele 3 - 6, jud. Sibiu impotriva sentintei civile nr. 827/21.05.2014 a Tribunalului G. 

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   act aditional    retrogradare din functie    cercetare disciplinara    drepturi salariale    prejudiciu    nota explicativa    abatere disciplinara grava    desfacerea contractului de munca    spor de fidelitate   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑