• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Proportionalitatea dintre sanctiunea disciplinara aplicata si gravitatea abaterii disciplinare. Inlocuirea sanctiunii de catre instanta

Hotararea nr. 1085 din data de 15.06.2016
Pronuntata de Tribunalul Iasi

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Iasi sub nr. XXXXXXXXXXXX la data de 26. 02. 2016 contestatorul B. D., in contradictoriu cu intimata Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ”C. F. R. Calatori” – S. A. Bucuresti – Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Iasi, a formulat contestatie impotriva deciziei nr. IS1/54/18. 02. 2016, emisa de intimata, solicitand anularea acesteia iar, in subsidiar, inlocuirea sanctiunii disciplinare cu avertisment.

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivare au fost invocate urmatoarele aspecte: datele furnizate de locomotive sunt inexacte, avand o marja de eroare de +/- 2 sau 3 km/h, motiv pentru care asa zisa depasire se incadreaza in conditiile normale de desfasurare a activitatii.

Se mai arata faptul ca, raportat la presupusa abatere, sanctiunea aplicata este exagerata.

Se solicita cheltuieli de judecata.

A fost anexata decizia contestata.

Prin intampinarea depusa, in termen legal, intimata a solicitat respingerea contestatiei pentru urmatoarele motive: conform inregistrarilor instalatiei de control punctual a vitezei de la locomotiva GM 1132 din 2.12.2015, in remorcarea trenului personal 6404, mecanicul de locomotiva contestator (ce conducea locomotiva), prin nereducerea vitezei trenului (cu 2-3 km) sub viteza de control V2 (50 km) la inductorul de 500 hz corespunzator semnalului de intrare al statiei Banca, a produs franarea de urgenta a trenului. Pentru acest lucru nu a intocmit raport de eveniment si nota de avizare.

Intre parti exista raporturi de munca din anul 2001 iar la 16. 01. 2014 salariatul semnat de luare la cunostinta a Regulamentului Intern si a Fisei Postului, acte in cadrul carora sunt reglementate sarcini generale, speciale si alte aspecte ce tin de disciplina muncii (ultimul act fiind comunicat la 10.10.2013).

Arata intimata faptul ca salariatul a incalcat R. I., art. 21 lit. d precum si Fisa Postului, art. 2 lit. b. Se invoca si Ordinul nr. 17DA/610/1987 a Directiei de Tractiune si Vagoane aprobat prin Hotararea nr. S216/89/7. 04. 1987 a Consiliului de conducere din Departamentul Cailor Ferate, privind instructiunile de deservire a instalatiei IVMS, Cap. III, pg. 8, pg. 7.

Intimata mai invoca Nota de constatare nr. IS2/T1/XXXXXXXX/ 18.12.2015 din cadrul Biroului Exploatare – Depoul Iasi prin care se constata de inginerul specializat in cadrul biroului de specialitate privind analiza si interpretarea inregistrarilor corespunzatoare benzilor de vitezometru si a instalatiilor de memorie nevolatila de la vehicule feroviare, ca in activitatea de remorcare a trenului 6404 din 2.12.2015 cu vehicolul feroviar motor EGM 1132, deservit de contestator, la inductorul de 500 Hz corespunzator semnalului de intrare in stasia Banca, se produce franarea de urgenta deoarece nu circula sub viteza de control V2 (2-3 km pe ora mai mica) si nu s-a intocmit raport de eveniment si nota de avizare. Tot potrivit acestei note, franarea de urgenta s-a produs la 19. 40, la viteza de 55 km pe ora, ceea ce a produs franarea fiind inductorul de 500 Hz. S-a mai mentionat faptul ca nu au fost constatate defectiuni la instalatie.

Viteza inregistrata in speta de fata a fost de 55 km pe ora si nu de 47, 48 km pe ora astfel cum fusese prelucrat salariatul, instruit si autorizat, aceasta abatere iesind din sfera conditiilor normale si instructionale de exploatare a locomotivei.

Se reda pozitia avuta de salariat in timpul cercetarii prealabile, acesta recunoscand fapta si aratand faptul ca pe viitor o sa fie mai atent. Subliniaza intimata faptul ca salariatul remorca un tren de calatori.

Explica intimata faptul ca rolul inductorului de 500 hz este de a testa atentia si vigilenta mecanicului de locomotiva la de cale ferata, atentionandu-l ca urmeaza sa opreasca in acea statie. Deficitul de atentie din partea mecanicului poate avea consecinte importante asupra sigurantei circulatiei, putand provoca si deraierea trenului.

Intimata a concluzionat in sensul indeplinirii tuturor conditiilor necesare antrenarii raspunderii salariatului.

A fost anexata, in copie, documentatia ce a stat la baza emiterii deciziei.

In cauza a fost administrata proba cu acte, acestea fiind depuse in copie.

Analizand actele si lucrarile dosarului de fata, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Obiectul dosarului de fata il constituie cererea salariatului contestator de anulare a deciziei nr. IS1/54/18. 02. 2016, emisa de angajatorul intimat, in subsidiar solicitandu-se inlocuirea sanctiunii cu cea a avertismentului.

Prin decizia nr. IS1/54/18. 02. 2016, emisa de intimata s-a dispus sanctionarea disciplinara a contestatorului cu reducerea salariului de baza cu 5% timp de o luna conform art. 248 al. 1 lit. c art. 279 pentru faptul ca la inductorul de viteza de 500 Hz corespunzator semnalului de intrare al Statiei Banca nu circula sub viteza de control V2, producand franarea de urgenta a trenului 6404 la 2.12.2015 remorcat cu GM 1132, fara a intocmi raport de eveniment si nota de avizare.

Se arata faptul ca au fost incalcate prevederile R. I. art. 21 al. 1, lit. d,  DTV nr. 17-DA/610/1987, fisa postului pct. 2 b.

Decizia contine elementele prevazute de legiuitor in cadrul art. 252 art. 279 , fiind indeplinite si conditiile prevazute de art. 251 art. 279 privind cercetarea disciplinara prealabila.

Retine tribunalul faptul ca intre parti exista raporturi de munca din anul 2001, modificate rpin actul aditional depus la fila 45 dosar, contestatorul detinand functia de mecanic locomotiva – automotor I.

Conform art. 39 Codul muncii salariatul are obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului, obligatia de a respecta disciplina muncii, de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in C. C. M. si C. I. M. iar conform art. 40 Codul muncii angajatorul are dreptul de a stabili atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii precum si dreptul de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica sanctiunile corespunzatoare potrivit legii, R. I. sau C. C. M.

Motivul de anulare invocat de catre contestator priveste doar lipsa preciziei datelor furnizate de locomotive, existand o marja de eroare de +/- 2 sau 3 km/h, motiv pentru care asa zisa depasire se incadreaza in conditiile normale de desfasurare a activitatii.

Acest motiv este nefondat, motivat de faptul ca, astfel cum reiese din raportul de cercetare depus la fila 20, emisa urmare a notei de constatare depusa la fila 24 dosar, salariatul contestator avea o viteza de 55 km pe ora la inductorul de 500 hz corespunzator semnalului de intrare al Statiei Banca si nu de 47-48 (50 cum reiese din fila 8 a acestor instructiuni din care se scad 2 sau 3 km,  astfel cum reiese din fila 7 verso a actului mentionat) asa cum prevad DTV nr. 17-DA/610/1987 (Instructiuni privind deservirea instalatiilor de siguranta, vigilenta si control punctual al vitezei; astfel contestatorul salariat a depasit viteza prevazuta de normele legale cu 7 sau 8 km pe ora. Apararile sale privind existenta unor erori in aceste date nu sunt decat simple afirmatii, nefiind dovedite in niciun fel, motiv pentru care vor fi inlaturate.

Restul apararilor mentionata de intimata nu vor fi analizate, motivat de necontestarea acestor aspecte. Motivul invocat ar conduce spre ideea neintrunirii tuturor conditiilor necesare atragerii raspunderii disciplinare prevazute de art. 247 art. 279 . Abaterea disciplinara in esenta sa are o natura contractuala intrucat obligatia de a respecta regulile de disciplina si sarcinile de serviciu dreptul angajatorului de a sanctiona angajatul care se face vinovat de incalcarea lor, nu pot sa existe decat in urma incheierii unui contract individual de munca, contract in baza caruia contestatorul isi desfasoara activitatea.

Pentru existenta si constatarea unei abateri disciplinare trebuie indeplinite dispozitiile art. 247 al. 2 din art. 279 . Din definitia acestei abateri rezulta trasaturile acesteia: este o fapta in legatura cu munca-contestatorul era de serviciu ; aceasta consta inactiune - nu circula sub viteza de control V2, la inductorul de viteza de 500 Hz corespunzator semnalului de intrare al Statiei Banca, producand franarea de urgenta a trenului 6404 la 2.12.2015 remorcat cu GM 1132, fara a intocmi raport de eveniment si nota de avizare; - presupune vinovatia salariatului - cunostea obligatiile pe care le are ca sarcini de serviciu, semnand de luare la cunostinta; prin acea fapta se incalca normele legale mentionate anterior.

Prin urmare, fapta se incadreaza ca \" abatere disciplinara\" avand in vedere si R. I. art. 21 al. 1, lit. d,  DTV nr. 17-DA/610/1987, fisa postului pct. 2 b.

In ceea ce priveste cererea subsidiara, tribunalul o apreciaza ca fiind intemeiata motivat de urmatoarele:

In solutionarea contestatiei formulate impotriva deciziei de sanctionare disciplinara instantele au competenta de a analiza nu doar legalitatea, dar si temeinicia masurii de sanctionare dispuse de angajator, conform dispozitiilor art. 269 alin. (1) din art. 279 , situatie in care va verifica si modalitatea in care angajatorul a aplicat criteriile de individualizare si de stabilire a sanctiunii disciplinare. Acest atribut al instantei judecatoresti este consacrat de principiul aflarii adevarului in procesul civil, legiferat de art. 22 din Codul de procedura civila (oricum, in cauza de fata, este invocat de catre contestator) .

Exercitarea de catre instanta de judecata a controlului jurisdictional asupra legalitatii si temeiniciei deciziei de sanctionare, include si dreptul organului jurisdictional de a pronunta o solutie proprie.

Retine ICCJ faptul ca: \"In acest context, ... prerogativa disciplinara a angajatorului nu poate fi una absoluta, discretionara, oricare dintre sanctiunile disciplinare putand fi aplicata doar cu respectarea dispozitiilor legale in materie si, in orice caz, aceasta nu poate inlatura prerogativa instantei legal investite cu solutionarea unui conflict de munca privind legalitatea si temeinicia unei masuri disciplinare de a verifica si modalitatea in care angajatorul a aplicat aceste criterii, in raport cu gravitatea abaterii savarsite de catre salariat. Din moment ce, conform dispozitiilor art. 252 alin. (5) din art. 279 , decizia poate fi contestata de catre salariat, jurisdictia muncii nu se poate rezuma in acest caz doar la verificarea aspectelor formale ale actului unilateral al angajatorului si la respectarea procedurii disciplinare, de esenta controlului de legalitate fiind tocmai analiza modului de individualizare a masurii disciplinare. . . Pe de alta parte, liberul acces la instanta al salariatului ar fi iluzoriu daca rolul instantei s-ar limita la verificarea legalitatii masurii disciplinare fara a cenzura imprejurarile in care a fost luata aceasta sanctiune, lasand salariatul la liberul arbitru al angajatorului in stabilirea si aplicarea criteriilor de individualizare a acestei masuri... Aceasta solutie este in acord cu jurisprudenta contenciosului constitutional care a statuat ca \"«decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente», pe aceasta cale contestatorul avand posibilitatea de a beneficia de toate garantiile procesuale prevazute de lege, prin administrarea probelor necesare in fata jurisdictiilor care solutioneaza aceste cereri\" (Decizia nr. 63 din 17 februarie 2004 a Curtii Constitutionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 10 martie 2004).

Inalta Curte retine ca aceasta solutie este in acord si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la aplicarea articolului 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului privind accesul efectiv la o instanta impartiala si dreptul la un proces echitabil, ca obligatie pozitiva a statelor in cadrul procedurilor referitoare la litigiile de drept privat purtate fie intre particulari, fie intre un particular si stat, prin organele ori institutiile sale. Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in examinarea respectarii dreptului efectiv de acces in fata unei instante superioare a unui justitiabil, a statuat ca protectia drepturilor individuale inseamna \"protectia unor drepturi concrete si efective, iar nu teoretice si iluzorii\" (Hotararea Airey contra Irlandei), iar obligatia pozitiva a statelor semnatare este o obligatie de a face, asociata in mod traditional cu drepturile economice si sociale, fiind aceea de \"a adopta masuri rezonabile si adecvate pentru protectia drepturilor ce revin individului\" (Hotararea Lopez Ostra contra Spaniei). Sub aspect procesual, obligatia pozitiva a statelor semnatare include si obligatia de a asigura o procedura judiciara echitabila, care sa permita transarea oricarui litigiu intre persoanele private (Hotararea Sovtransavto Holding contra Ucrainei)”.

Astfel, sanctiunea disciplinara nu poate avea loc in mod arbitrar ci exclusiv, in functie de responsabilitatea riguroasa si cumulativa a criteriilor de mai sus Organul competent sa aplice sanctiunea trebuie sa se preocupe de individualizarea sanctiunii, de dozarea ei, tinand seama de criteriile prevazute de lege, deoarece numai o corelare justa a sanctiunii cu gravitatea faptei este de natura sa asigure realizarea rolului educativ si preventiv al raspunderii.

In cauza de fata tribunalul retine faptul ca, contestatorul este salariatul intimatei de 15 ani, conduita avuta la momentul savarsirii abaterii (la cercetarea disciplinara prealabila a recunoscut fapta savarsita, aratand faptul ca va fi mai atent in viitor), lipsa unui prejudiciu concret, aspecte ce sunt analizate prin prisma art. 250 art. 279 .

Se retine faptul ca salariatul a afirmat la cercetarea disciplinara ca a lasat nota de avizare (aspect invocat in decizie) pe bordul locomotivei, acesta intorcandu-se in Iasi cu o alta locomotiva (raspunsul la intrebarile nr. 6 si 7). Despre intocmirea raportului de eveniment si a notei de avizare se face vorbire si in Raportul de cercetare, la pct. I OBIECT si ISTORIC (in adresa inaintata catre oficiul juridic se face trimitere la instructiunile 201 din 2007, ca. II, art. 9, litera i, fara ca intimata sa depuna chiar pagina relevanta).

Avand in vedere faptul ca sanctiunea aplicata nu este proportionala cu fapta savarsita, cu gradul de vinovatie redus, instanta retine faptul ca decizia nu este intemeiata si legala, motiv pentru care va dispune anularea deciziei contestate, inlocuirea sanctiunii reducerii salariului de baza cu 5% timp de o luna conform art. 248 al. 1 lit. c art. 279 cu sanctiunea avertismentului scris.

Pentru motivele expuse se va admite in parte actiunea formulata de contestatorul B. D., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat L. B., cu sediul in Iasi, . 6B,, ,  jud. Iasi, in contradictoriu cu intimata Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ”C. F. R. Calatori” – S. A. Bucuresti – Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Iasi

 

PENTRU ACESTE MJOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE:

 

Admite in parte actiunea formulata de contestatorul B. D., CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat L. B., cu sediul in Iasi, . 6B,, ,  jud. Iasi, in contradictoriu cu intimata Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori ”C. F. R. Calatori” – S. A. Bucuresti – Sucursala Regionala de Transport Feroviar de Calatori Iasi, cu sediul in Iasi, Piata Garii nr. 1, corp B, jud. Iasi, CUI xxxxxxxx.

Anuleaza decizia nr. IS1/54/18. 02. 2016, emisa de intimata.

Dispune inlocuirea sanctiunii disciplinare constand in reducerea salariului de baza cu 5% timp de 1 luna, prevazuta de disp. art. 248, alin. 1, lit. c) art. 279 , cu sanctiunea disciplinara constand in avertisment, prevazuta de disp. art. 248, alin. 1, lit. a) art. 279 .

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   inlocuirea sanctiunii    regulament intern    fisa postului    nota de constatare    sanctiune disciplinara    cercetare disciplinara    individualizarea sanctiunii    prerogativa disciplinara   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de santionare disciplinara:

Cuprinsul deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele obligatorii pe care trebuie sa le curpinda decizia de santionare disciplinara (cu desfacerea contractului de munca, diminuarea salariului s.a.)
Procedura de aplicarea a sanctiunilor disciplinare
Procedura care trebuie respectata pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare in mod legal si temeinic
Contestatia impotriva deciziei de sanctionare disciplinara
Salariatul are dreptul de a formula contestatie impotriva deciziei de santionare disciplinara emisa de catre angajator. Elementele esentiale ale unei astfel de contestatii.
Intampinarea la contestatia deciziei de sanctionare disciplinara
Elementele esentiale ale intampinarii impotriva contestatiei impotriva deciziei de santionare disciplinara formalata de catre salariat
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de sanctionare
Prin anularea deciziei de santionare disciplinare instanta poate dispune reintegrarea salariatului pe postul ocupat anetrior, plata unor despagubiri s.a.


Sus ↑