• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Obligatia angajatorului privind acordarea perioadei de preaviz. Nulitatea deciziei de concediere

Hotararea nr. 1698 din data de 22.06.2016
Pronuntata de Tribunalul Arges

La data de 20.10.2015, contestatorul B. I. a formulat contestatie impotriva deciziei nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata SRL, prin care i-a fost desfacut contractul individual de munca in temeiul disp. art. 65 din Codul muncii, solicitand anularea deciziei si obligarea intimatei sa-i plateasca o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

In motivarea contestatiei se arata ca prin decizia nr. 601/31.08.2015 intimata a dispus concedierea contestatorului, incepand cu data de 01.09.2015 in conformitate cu prevederile art. 65 din art. 279 .

Apreciaza contestatorul ca aceasta decizie este nelegala intrucat nu a beneficiat de dreptul de preaviz prevazut de art. 279 .

Contestatorul sustine ca a primit atat decizia de concediere cat si preavizul pe data de 18 septembrie 2015.

P. intampinarea formulata, intimata a solicitat incetarea actiunii judiciare care face obiectul prezentei cauze avand in vedere deschiderea definitiva a procedurii insolventei impotriva SRL la data de 28.07.2015, conform art. 75 din Legea nr. 85/2014.

P. incheierea din data de 16.03.2016, instanta a respins cererea de suspendare a judecatii cauzei, formulata de intimata, in temeiul dispozitiilor art. 75 din Legea 85/2014, pentru motivele acolo aratate.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

P. decizia nr. 601/31.08.2015, intimata SRL a dispus incetarea contractului individual de munca al contestatorului B. I. din functia de Agent securitate in temeiul art. 65 alin. (1) din art. 279 , incepand cu data de 01.09.2015. Se arata in decizie ca motivul concedierii il reprezinta \"restructurarea economica a societatii’’.

Contestatorul sustine ca decizia e concediere este nelegala deoarece nu a beneficiat de preaviz.

Potrivit art. 75 alin. (1) din art. 279 : \"Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare”.

Preavizul, prin definitie, presupune instiintarea prealabila a celeilalte parti despre incetarea raporturilor de munca, avand drept scop evitarea consecintelor negative pe care le-ar produce denuntarea unilaterala a contractului; pentru salariat reglementarea preavizului constituie si o garantie a dreptului de munca si a stabilitatii in munca.

La data de 04.08.2015, societatea intimata a intocmit contestatorului preaviz de concediere pentru perioada 04.08.2015 – 31.08.2015, insa nu a facut dovada comunicarii acestui preaviz contestatorului.

In aceste conditii, date fiind prevederile imperative ale legii, dreptul salariatului la preaviz este garantat, fara a fi lasata la latitudinea angajatorului acordarea acestuia. In cazul in care angajatorul nu respecta dreptul de preaviz reglementat de lege, intervin sanctiunile specifice prevazute de art. 279 . Astfel, potrivit art. 78 art. 279 , concedierea dispusa cu nerespectarea procedurii prevazute de lege este lovita de nulitate absoluta.

P. urmare, decizia de concediere nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata este lovita de nulitate absoluta, astfel ca in temeiul dispozitiilor art. 80 alin. (1) din art. 279 , instanta va dispune anularea ei si va obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.

Instanta nu va analiza capetele de cerere prin care contestatorul solicita obligarea intimatei la acordarea indemnizatia de somaj si la plata daunelor morale si materiale in suma de 1200 lei, intrucat aceste cereri au fost formulate cu ocazia dezbaterilor pe fond.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

 

Admite in parte contestatia formulata de contestatorul B. I., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in Pitesti, . 14,,  ap. 16,,  in contradictoriu cu intimata SRL, cu sediul in D., . 46,, ,  jud. Hunedoara, prin administrator judiciar E. INSOLVENTA S., cu sediul in D., . 2, .

Anuleaza decizia nr. 601/31.08.2015 emisa de intimata.

Obliga intimata sa-i plateasca contestatorului o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat acesta in calitate de salariat, de la data concedierii (01.09.2015) si pana la data de 12.10.2015.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   incetarea unilaterala a contractului    decizie de concediere    preaviz    restructurare    nulitate absoluta    drepturi banesti    daune morale    sarcina probei   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑