• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 157: Concediul platit pentru formarea profesionala

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL III: Timpul de munca si timpul de odihna
        ↳ CAPITOLUL III: Concediile
                ↳ SECTIUNEA 2: Concediile pentru formare profesionala

(1) In cazul in care angajatorul nu si-a respectat obligatia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesionala in conditiile prevazute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesionala, platit de angajator, de pana la 10 zile lucratoare sau de pana la 80 de ore.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1) indemnizatia de concediu va fi stabilita conform art. 150.
(3) Perioada in care salariatul beneficiaza de concediul platit prevazut la alin. (1) se stabileste de comun acord cu angajatorul. Cererea de concediu platit pentru formare profesionala va fi inaintata angajatorului in conditiile prevazute la art. 156 alin. (1).
Comentariu art. 157 Codul muncii

Prevederile acestui articol trebuie coroborate cu obligatia angajatorului de a asigura tuturor salariatilor participarea la programe de formare profesionala cel putin o data la 2 ani (daca are incadrati peste 21 de salariati) sau o data la 3 ani (daca are incadrati sub 21 de salariati).

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.


Jurisprudenta art. 157 din Codul muncii - Concediul platit pentru formarea profesionala

Transformarea raportului de serviciu in raport de munca. Incetarea raportului de serviciu odata cu nasterea raportului de munca

Prin sentinta civila nr. xxxxx din data de 18.11.2015, pronuntata in dosarul nr. XXXXXXXXXXXX, Tribunalul Bucuresti–Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a respins cererea privind pe reclamanta B. I. A. in contradictoriu cu ... (Hotararea 2841 din data de 31.05.2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Verificarea de catre instanta a legalitatii declansarii grevei. Apararea intereselor economice ale salariatilor

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I. sub numarul de mai sus, reclamanta G. G. R. SRL a solicitat, in contradictoriu cu paratul S. L. DE H. A., obligarea paratului la incetarea grevei declarate in data de 22.01.2016 intre orele 13. 00 ... (Hotararea 2428 din data de 12 mai 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Legitimitatea procesuala activa a organizatiei sindicale. Imputernicirea scrisa acordata de catre membrii de sindicat

Prin cererea formulata la data de 01.02.2013 si inregistrata initial pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. ...XX, reclamanta FEDERATIA S. RAMURII VAGOANE (FSRV), in calitate de reprezentant al membrilor de sindicat mentionati in tabelul anexa la ... (Hotararea 4556 din data de 23 septembrie 2014, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Asocierea sindicatelor in federatii, confederatii si uniuni sindicale. Apararea drepturilor membrilor, atributia principala a organizatiilor sindicale

Prin sentinta civila nr. 8888 /29.09.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul cu nr. ...X a fost respinsa exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantilor ca neintemeiat ... (Hotararea 1131 din data de 31 martie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor

Prin cererea adresata Tribunalului S. la data de 2 iunie 2011 si inregistrata sub nr. ...X, reclamantul M. G. a chemat in judecata pe paratii S. C. „A.” S. A. S. si Sindicatul Liber Independent al S. C. „A.” S. A. S. pentru ... (Hotararea 959 din data de 28 martie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Obligatia angajatorului de a evalua riscurile in timpul muncii este una continua. Evaluarea riscurilor in functie de dezvoltarea conditiilor de munca si a cercetarilor stiintifice

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. ...X la data de 14.10.2013, reclamanta P. S. a solicitat, in contradictoriu cu parata, ca prin  hotararea ce se va pro ... (Hotararea 591 din data de 04 februarie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Stabilirea salariului prin negocieri individuale si/sau colective intre angajator si salariati sau reprezentantii acestora. Hotararea adunarii asociatilor privind acordarea unor stimulente nu stabileste drepturi de natura salariala

Prin sentinta civila nr. 6784 din 12 decembrie 2011 pronuntata de Tribunalul S. in dosar nr. ...X s-a respins ca nefondata actiunea reclamantului F. C. M. privind obligarea paratei  Z., la plata sumei de 37. 500 lei reprezentand stimulente.Hotararea 1857/R din data de 27 aprilie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Obligatia angajatorului de a asigura participarea pentru toti angajatii la programe de formare profesionala. Nerespectarea obligatiei atrage obligarea angajatorului la repararea prejudiciului suferit de angajat

Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante reclamantul P. D. a chemat-o in judecata pe parat S. C. OMW P. S. A si i-a solicitat instantei sa o oblige pe parata sa ii achite contravaloarea suma de 12. 434 lei, echivalentul de 2 concedii d ... (Hotararea 1632 din data de 12 mai 2015, pronuntata de Tribunalul Cluj)
Stabilirea salariului prin negocieri individuale intre salariat si angajator. Imposibilitatea acordarii de catre instanta de judecata a unor drepturi care nu sunt prevazute de lege

Prin sentinta civila nr. 230 din 27 februarie 2015 pronuntata de Tribunalul Maramures in dosarul nr. ...XX s-a respins cererea formulata de reclamanta D. R. impotriva paratului L. T. G. M. TARGU LAPUS, ca nefondata.

... (Hotararea 2008/A din data de 30 septembrie 2015, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Renuntarea angajatorului la termenul de preaviz stipulat in favoarea sa

In materia demisiei, preavizul este prevazut in favoarea angajatorului care, potrivit  dispozitiilor exprese ale art. 79 alin. 7 din Codul muncii, poate si renunta la el, total sau partial.

... (Hotararea 7415 R din 14.12.2009 , pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)


Sus ↑