• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Anularea deciziei de concediere.Reintegrare pe postul detinut anterior

Hotararea nr. 4374
Pronuntata de Tribunalul GORJ

Prin contestatia înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj la data de 30.04.2012, sub nr. ----------, reclamanta UL, în contradictoriu cu paratii ISC, a solicitat instantei anularea deciziei nr. 2903/2012,

Codul muncii comentat. Noua organizare a muncii.  Marius-Catalin Predut

 înregistrata la registratura ISC – Dolj, sub nr. 2158/29.03.2012 si la registratura ISC Gorj sub nr. 657/29.03.2012, comunicata la data de 30.03.2012, reintegrarea în functia (postul detinut) anterior concedierii si obligarea paratei la plata drepturilor salariale aferente pe perioada cuprinsa între data concedierii si data reintegrarii efective pe post, suma indexata cu indicele de inflatie si dobanda legala aferenta, plata unei sume reprezentand daune morale pentru prejudiciul suferit din cauza concedierii nelegale. De asemenea, în temeiul art. 274 din Codul de procedura civila , reclamanta a solicitat obligarea la plata cheltuielilor de judecata.
Initial, reclamanta a chemat în judecata paratul MDR – ISC, însa ulterior, prin cererea depusa la fila 33 din dosar, reclamanta a formulat precizare la actiune în sensul ca întelege sa se judece cu paratii ISC si DRCO.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca  a fost angajata la ISC pe postul de inspector de specialitate grad II.
Prin OUG 93/2011 de modificare si completare a O.U.G. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii si a H.G. 1157/2011, inspectoratele de stat judetene în constructii s-au desfiintat si s-au înfiintat alte compartimente. Odata cu aceasta restructurare posturile s-au desfiintat, fiind aprobate alte posturi cu aceeasi specialitate în cadrul compartimentelor nou înfiintate.
Prin notificarea nr. 1205/SG/29.11.2011 (înregistrata la DC Gorj sub nr. 4649/30.11.2011) i s-a adus la cunostinta reclamantei faptul ca se va desfiinta postul detinut de ea si prin aceeasi notificare i s-a comunicat faptul ca, desi desfiintat postul ocupat, a fost creat un post similar de inspector specialitate grad II, pentru care trebuie sa opteze.
Reclamanta a trimis cererea cu aceasta optiune la data de 02.12.2011, fiind anuntata ca la data de 05.12.2011 urmeaza sa se tina examenul la Craiova.
La data de 04.12.2011, în urma unei crize renale, reclamanta a fost internata prin serviciul de urgenta, fiind în incapacitate temporara de munca si ca urmare în imposibilitate de a se prezenta la examen. Starea de incapacitate a durat pana la data de 14.01.2012. Ca urmare, trebuia sa sustina examenul ulterior încetarii incapacitatii de munca „în aceleasi conditii”.
A învederat reclamanta ca s-a pregatit pentru acest examen pe care l-a sustinut la data de 24.01.2012, însa la Bucuresti si nu la Craiova. Cu ocazia examenului a avut surpriza sa constate ca a avut 5 subiecte de tratat, cu toate ca toti colegii sai au avut numai 2 subiecte. Mai mult decat atat, reclamanta a fost întrerupta dupa primele 6 minute, desi trebuia sa aiba la dispozitie 10 minute pentru proba de calculator. Pe de alta parte, desi bibliografia era afisata pe internet cu ocazia sustinerii examenului, a avut surpriza sa constate ca unul dintre subiecte nu se regasea în bibliografie.
Fata de toate aceste aspecte considera reclamanta ca procedura si modul în care a fost sustinut examenul de catre aceasta sunt totalmente nelegale.
De asemenea, reclamanta considera ca decizia atacata este lovita de nulitate si sub aspectul încalcarii dispozitiilor referitoare la preaviz. Se considera prin decizie ca preavizul ar fi fost acordat prin notificarea 2015/2011 si a început la data de 30.11.2012. Ori, astfel cum se poate observa, notificarea cuprinde cu totul alte mentiuni si nu face absolut nici o referire la preaviz sau perioada de preaviz si la data de la care ar începe sa curga preavizul în situatia sa. Se refera doar la cei care nu opteaza pentru ocuparea unuia dintre posturile nou create. Se poate observa ca prin decizia atacata i s-a adus la cunostinta încetarea cu efecte imediate. Mai mult decat atat, desi textul mentionat în decizia de încetare face referire la „motive care tin de persoana salariatului”, motivarea acesteia prevede: „determinata de rezultatul obtinut la examenul/concursul sustinut la data de 24.01.2012\". temeiul de drept în atare situatie este cu totul altul si se refera strict la corespunderea din punct de vedere profesional a salariatului. însa eu la ocuparea postului de inspector de specialitate grad II am promovat un concurs, în plus am fost evaluata periodic pe parcursul anilor în care am ocupat acest post.
A sustinut reclamanta ca, în fapt, desfiintarea posturilor nu a fost una efectiva, ba mai mult decat atat, exista deficit de posturi si nicidecum excedent, astfel încat nu se justifica restructurarea din moment ce dupa desfiintarea posturilor auxiliare, respectiv soferi, etc., organigrama astfel cum exista nu era completa, ci mai era nevoie de personal. Institutia nou înfiintata este practic aceeasi cu cea desfiintata, avand doar o alta denumire si cu toate ca nu erau ocupate toate posturile (existand deficit, astfel cum am aratat mai sus) reclamanta a fost obligata sa se prezinte la un examen. De asemenea ,cu titlu de exemplu, a mentionat reclamanta ca în noua  „organizare”   exista   474   de   posturi   de   specialitate   care se vor suplimenta astfel ca în final sa existe 507 posturi (Nota de fundamentare privind proiectul de modificare a HG 1335/2010, sectiunea 2 - schimbari preconizate). In ceea ce priveste Regiunea Sud Vest Oltenia, potrivit Statului de Functii (Anexa 5 la Ordinul 2973/29.11.2011) existau 50 de posturi de inspectori de specialitate si tot atatea au fost create.
A mai sustinut reclamanta ca era firesc ca ocupantii posturilor sa fie repartizati în cadrul structurii astfel cum a fost în realitate redenumita, fara alte proceduri de concurs sau examen, întrucat noi deja sustinusera un concurs la angajarea pe postul de inspector de specialitate si înca unul cu ocazia gradului obtinut.
Fata de toate aceste aspecte, pe care reclamanta întelege sa le completeze pana la prima zi de înfatisare, solicita într-o prima teza sa se constate nulitatea deciziei atacate, iar într-o teza subsidiara nelegalitatea acesteia si admiterea contestatiei asa cum a fost formulata.
Conform precizarii la actiune depusa la fila 31 din dosar, reclamanta a precizat ca întelege sa se judece si pentru anularea concursului/examenului sustinut la data de 24.01.2012.
Prin cererea depusa la fila 39 din dosar, reclamanta a sustinut ca examenul a fost organizat cu nerespectarea prevederilor art. II  alin. (2) din H.G. nr. 1157/2011, în sensul ca aplicarea procedurilor legale privind restructurarea si reorganizarea la nivelul I.S.C. trebuia sa se realizeze în termen de minimum 30 de zile de la data de intrare în vigoare a acestei hotarari.
De asemenea, a mai sustinut reclamanta ca în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 2 din Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica ISC aprobat prin decizia nr. 897/2011 a Secretarului General al I.S.C., „personalul aflat în incapacitate temporara de munca în momentul organizarii concursului va sustine concursul în aceleasi conditii pentru ocuparea postului respectiv la încetarea starii de incapacitate temporara”, astfel ca au fost încalcate dispozitiile art. 3 alin.3 lit. b din Regulament , care stabileste foarte clar ca stabilirea datei  pentru sustinerea concursului se face „cu cel putin 7 zile înainte de data organizarii concursului/examenului prin decizie a conducerii executive”, Ca urmare, a aratat reclamanta ca data concursului trebuia stabilita dupa 26.01.2012 si nicidecum la 24.01.2012.
Totodata reclamanta a învederat ca la proba scrisa subiectul cu nr. 2 nu se regaseste în bibliografia aferenta examenului, publicata pe site-ul angajatorului, iar în ceea ce priveste proba practica, a aratat ca, desi Regulamentul prevede ca m examenul trebuie sa se desfasoare în aceleasi conditii, ea a avut un numar de 5 subiecte si a fost întrerupta dupa 6 minute de catre presedinta comisiei de reexaminare, iar colegii sai au avut 2 subiecte si un timp de rezolvare de 10 minute.
Referitor la subiecte, a mai precizat reclamanta ca au fost încalcate dispozitiile art. 10 din Regulament,  întrucat nu s-au elaborat 2 seturi de subiecte si nu s-a ales în mod public de catre un voluntar, prin tragere la sorti, plicul cu subiecte ce urma a fi deschis în fata concurentilor  si a membrilor comisiei, motiv de nulitate absoluta a concursului.
De asemenea, a mai aratat reclamanta ca nu i-au fost comunicate notele obtinute în urma sustinerii concursului, conform art. 18-20 din Regulament, astfel ca nu a avut posibilitatea efectiva si reala de a cunoaste si verifica daca s-a respectat procedura de examen, fiind încalcate prevederile art. 9 alin. 4 din Regulament, fiind afectata garantarea unei evaluari obiective a candidatilor, astfel ca solicita anularea procesului-verbal încheiat cu privire la rezultatul concursului.
S-a învederat ca la data de 25.01.2012 a fost afisat pe site-ul I.S.C. procesul-verbal nr.1283/24.01.2012, prin care reclamanta a fost declarata „respins”, fara a fi comunicate mediile(notele) obtinute la cele 2 probe.
Ca, la data de  26.01.2012 reclamanta a formulat contestatie si în aceeasi data, la ora 16,30, dupa încheierea programului, a aparut postat pe site o decizie, respectiv nr.53/26.01.2012, cu privire la componenta comisiei de solutionare a contestatiei , prima comisie fiind stabilita prin decizie la data de 18.01.2012.
La data de 27.01.2012 contestatia a fost respinsa prin procesul-verbal nr. 425/26.01.2012 si de la acest moment reclamantei nu i s-a adus la cunostinta daca se afla în preaviz, ci i s-a comunicat direct decizia de concediere.
Paratul ISC a formulat întampinare în cauza, solicitand respingerea actiunii ca netemeinica si nelegala si, pe cale de consecinta, mentinerea deciziei contestate, ca fiind temeinica si legala, pentru urmatoarele considerente:
Prin O.U.G. nr. 93/2011 s-a dispus modificarea si completarea O.G. nr. 63/2001 privind înfiintarea I.S.C., aprobata prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile ulterioare, fiind înfiintate 8 directii regionale în constructii, unitati fara personalitate juridica.
In cuprinsul art. III alin. (2) din O.U.G. nr. 93/2011 se prevede ca încadrarea personalului în noua structura organizatorica a I.S.C., în limita posturilor aprobate prin hotarare a Guvernului, se face prin concurs/examen, în conformitate cu termenele si procedurile legale în vigoare.
Potrivit alineatului (11) al art. 2 din H.G. nr. 1335/2010, astfel cum a fost introdus prin H.G. nr. 1157/2011, numarul maxim de posturi aprobat pentru I.S.C. este de 750, prin restructurarea si desfiintarea, în conditiile legii, a unui numar de 125 de posturi.
De asemenea, potrivit art. II alin. (1) din H.G. nr. 1157/2011, ocuparea posturilor de conducere, precum si încadrarea personalului în structura organizatorica si în limita numarului de posturi, aprobate (maxim 750), ca urmare a desfiintarii unor posturi, precum si a restructurarii la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., se face prin concurs/examen organizat în cadrul institutiei.
In consecinta, s-a aratat ca I.S.C., în calitate de angajator, a efectuat demersurile legale necesare punerii în aplicare a actelor normative mai sus mentionate.
Considera paratul ca fiind neîntemeiata contestatia formulata de catre UL, pentru urmatoarele considerente:
In fapt, prin decizia Secretarului General nr. 279/29,03.2012, asa cum este stipulat la art. 1) din decizia mai sus mentionata, începand cu data de 30.03.2012 contractul individual de munca nr. 17/07.20/01,11.2001 al contestatoarei UL, salariata a I.S.C., avand functia de inspector de specialitate gr.II, a încetat conform prevederilor art. 65 alin.(1) din Codul muncii al Romaniei, adoptat prin Legea nr. 53/2003, republicata, ca urmare a restructurarii si reorganizarii I.S.C., totodata, conform dispozitiilor art.2) alin.(3) din decizia de concediere, încetarea contractului individual de munca a fost determinata de rezultatul obtinut la examenul/concursul organizat în data de 24.01.2012, conform proceselor verbale nr.1283/S.G./24.01.2012 si nr.1425/S.G./26.01.2012.
Cu privire la critica referitoare la  faptul ca examenul/concursul din data de 24.01.2012 s-a organizat si desfasurat la sediul Inspectoratului de Stat în constructii I.S.C.- Aparat central si nu la sediul DRCO, s-a învederat instantei de judecata ca    d-nei UL i-a fost comunicata notificarea nr. SG1017 din 18.01.2012 , prin care i s-a adus la cunostinta faptul ca persoanele care s-au aflat în incapacitate temporara de munca în perioada desfasurarii concursurilor/examenelor organizate în data de 05.12.2011, în vederea ocuparii posturilor de executie din cadrul DRC, au posibilitatea ca pentru posturile ramase vacante în cadrul Directiilor Regionale în Constructii sa sustina concurs-examen.
Totodata, prin notificarea nr. SG1017 din 18.01.2012, angajatorul a informat contestatoarea ca ,în data de 24.01.2012, se va organiza la I.S.C., examen pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gr. ll în cadrul Compartimentului Control si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor în Constructii-Gorj din cadrul Directiei Regionale în Constructii Sud-Vest Oltenia.
Ca atare, avand în vedere faptul ca reclamanta s-a aflat în incapacitate temporara de munca pana la data de 16.01.2012, urmare notificarii nr.SG1017 din 18.01.2012, aceasta a formulat si transmis angajatorului cererea de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 24.01.2012, acceptand astfel conditiile de organizare si desfasurare a concursului/examenului din data de 24.01.2012.
Astfel, considera paratul aceasta prima critica a contestatoarei ca fiind total neîntemeiata.
Referitor la subiectele pentru proba scrisa, s-a învederat ca examenul/ concursul din data de 24.01.2012 a fost organizat pentru ocuparea unui post de executie în cadrul ISC, respectiv în cadrul DRCO - Compartimentului Calitate si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor în Constructii Gorj, în aceleasi conditii ca si concursul/examenul desfasurat la data de 05.12.2011, cu respectarea întrutotul a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a I.S.C., aprobat prin decizia nr. 897/2011. Ca atare, atat pentru concursul/examenul desfasurat la data de 05.12.2011, cat si pentru concursul/examenul din data de 24.01.2012 au fost prezentate candidatilor doua seturi de subiecte, fiecare set continand cinci subiecte, acest fapt putandu-se proba.
Pe de alta parte, I.S.C. a organizat concursul/examenul din data de 24.01.2012 pentru ocuparea unui post de executie în cadrul DRCO - Compartimentului Calitate si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor în Constructii Gorj, fapt care presupunea cunoasterea legislatiei aplicabila în domeniul de activitate a institutiei de catre salariata care a participat la concurs/examen, în speta d-na UL.
Bibliografia a cuprins acte normative si reglementari tehnice pe care contestatoarea le cunostea sau ar fi trebuit sa le cunoasca, avand în vedere faptul ca, anterior organizarii concursului/examenului, ocupa un post de executie în cadrul institutiei.
Subiectele au fost elaborate în stransa concordanta cu tematica si bibliografia, lucrarea scrisa s-a verificat în baza bibliografiei anuntate, fapt care presupunea cunoasterea legislatiei aplicabile în domeniul de activitate al Institutiei, de catre contestatoare.
Contestatoarea cunostea, anterior desfasurarii concursului, modul de notare al probelor si a formulat cerere de înscriere la concurs/examen acceptand conditiile de desfasurare a concursului/examenului.
De altfel, contestatoarea a avut aceleasi sanse ca si ceilalti candidati admisi, beneficiind de aceleasi conditii de concurs, contrar pozitiei sale din cererea de chemare in judecata, iar pentru acelasi grad de dificultate subiectele au fost aceleasi la nivelul întregii tari (de exemplu, contestatoarea trebuia sa raspunda la aceleasi subiecte ca si un alt inspector de specialitate de acelasi grad care era încadrat la structura similara din alt judet).
Astfel, concursul/examenul s-a desfasurat respectandu-se întocmai prevederile art.14 alin.(2), art.15 si art. 17 alin. 2 si 3 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a ISC aprobat prin decizia nr. 897/2011, iar criticile contestatoarei cu privire la organizarea si desfasurarea concursului/examenului din data de 24.01.2012 sunt total nefondate si nedovedite.
Referitor la critica contestatoarei potrivit careia, decizia contestata este lovita de nulitate sub aspectul încalcarii dispozitiilor referitoare la preaviz, paratul a precizat ca la art. 1 al deciziei nr. 279/29.03.2012 privind încetarea contractului individual de munca, este indicat faptul ca încetarea contractului individual de munca are loc în conditiile articolul 65 din Codul muncii republicat, urmare a restructurarii si reorganizarii I.S.C., respectiv „Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.”
De asemenea, la art. 2 alin. 2 se mentioneaza ca postul ocupat de salariata a fost desfiintat, de altfel, asa cum a fost înstiintata reclamanta si prin notificarea nr. 12015/29.11.2011.
Prin urmare, în aceste conditii, paratul considera complinite prevederile ari 75 alin. 1 din Codul muncii republicat, termenul de preaviz de 20 zile lucratoare curgand de la data cand reclamanta a luat cunostinta de notificate, respectiv data de 30.11.2011.
Pe de alta parte, s-a învederat ca în practica judiciara s-a retinut în mod întemeiat ca efectuarea în fapt a celor 20 de zile de preaviz este o chestiune distincta, ce nu poate fi subsumata mentiunilor formale pe care art. 74 alin. (1) din art. 279 din 2003 le impune pentru validitatea deciziei de concediere (în prezent art. 76), neputand conduce în nici un caz la nulitatea absoluta a unei atare decizii. Totusi, în cauza de fata, luand în considerare atat notificarea nr. 12015/29.11.2011, cat si decizia contestata, rezulta, fara putinta de tagada, ca preavizul de 20 de zile lucratoare a fost acordat, iar la expirarea duratei acestuia, contractul individual de munca al salariatei urma a înceta.
De asemenea, s-a învederat ca decizia de încetare a contractului individual de munca al salariatei contine toate elementele care sa conduca la stabilirea situatiei de fapt si respecta prevederile Codului muncii, acestea fiind mentionate, în mod expres, în preambulul actului contestat.
S-a mentionat  ca aceasta decizie cuprinde toate elementele de forma prevazute de art. 76 din art. 279 , republicat si anume, motivul care a determinat concedierea (restructurarea si reorganizarea institutiei angajatoare) si durata preavizului (20 de zile lucratoare), celelalte elemente fiind incidente în cazul concedierii colective, sau, dupa caz, a celei individuale pe alte considerente decat reorganizarea activitatii.
Cu privire la  critica referitoare la faptul ca desfiintarea postului reclamantei nu a fost „efectiva”, s-a învederat instantei ca, asa cum rezulta din notificarea nr. 12015/29.11.2011 emisa de I.S.C. , contestatoarea a fost informata ca, datorita punerii în executare a OUG nr. 93/2011 si a HG nr. 1157/2011, ISC Gorj s-a desfiintat si s-a înfiintat Compartimentul Control si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor de Constructii Gorj din cadrul DRCO.
Potrivit Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2973/2011 pentru aprobarea statului de functii ai I.S.C., la nivelul noii structuri înfiintate, postul de inspector de specialitate gr. II pe care contestatoarea îi ocupase la vechea structura a fost desfiintat.
In statul de functii aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului nr. 2973/2011, în cadrul Compartimentul Control si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor de Constructii Gorj din cadrul DRCO au fost prevazute 7 posturi de inspector de specialitate pentru a caror ocupare I.S.C. a organizat si desfasurat concurs potrivit Regulamentului aprobat prin Decizia Secretarului General nr. 897/2011.
Conform art.1 alin.(6) din Regulamentul aprobat prin Decizia Secretarului General nr. 897/2011 „în cazul în care, în cadrul unei structuri prevazute la alin.(1) - supuse structurarii/reorganizarii din cadrul I.S.C.-, exista un post/posturi de aceeasi categorie, clasa si/sau grad profesional, ocupat de un singur angajat sau de un numar de angajati inferior „numarului de posturi existente, acesta/acestia vor sustine proba de examen, fiind admisi angajatii care au obtinut nota finala minim 7(sapte).”
S-a mentionat  ca, în urma concursului/examenului sustinut pentru ocuparea unui post din cadrul DRCO - C.C.I.C.C.L Gorj, contestatoarea a fost respinsa prin analizarea justa, atat a probei scrise cat si a probei practice, de catre comisia în baza Deciziei Secretarului General nr. 902/29.11.2011, iar rezultatul a fost afisat pe site-ul institutiei prin calificativul respins, cu respectarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea  încadrarii personalului în noua structura organizatorica a Inspectoratului de Stat în Constructii, aprobat prin Decizia  secretarului general nr. 897/2011.
De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 4 alin.(4) din Regulamentul aprobat prin Decizia Secretarului General nr. 897/2011 „Posturile ramase neocupate în conditiile alin.(3) se declara vacante, urmand sa se comunice candidatului/candidatilor care a/au obtinut nota finala imediat inferioara, dar cel putin nota minima 7, posibilitatea de a ocupa postul/posturile respective.”- situatie în care contestatoarea nu s-a încadrat.
I.S.C., a respectat întocmai Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a ISC, aprobat prin decizia nr. 897/2011, decizie care a fost adusa la cunostinta angajatilor si implicit a contestatoarei prin intermediul site-ului institutiei, anterior datei de concurs, respectiv în 29.11.2011 .
Anuntul de organizare a concursului/examenului, bibliografia si cererea tip de înscriere la concurs au fost aprobate de catre secretarul general al I.S.C. si afisate pe site-ul I.S.C. înca din data de 21.11.2011.
De asemenea, paratul ISC a formulat raspuns la cererea de precizare a actiunii.
In fapt, s-a aratat ca prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2973/29.11.2011 a fost aprobata structura organizatorica detaliata, statul de functii al aparatului central sl al directiilor regionale din cadrul I.S.C. La aceeasi data, 29.11.2011, prin Decizia nr.897 a Secretarului General al I.S.C. a fost aprobat Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a ISC.
In conformitate cu prevederile art.2 din Regulament, în termen de maxim 3 zile de la aprobarea prin ordin al ministrului a statului de functii (adica la data de 29.11.2011), se va demara procedura de organizare a concursului/examenului pentru ocuparea posturilor din structurile supuse restructurarii/reorganizarii.
Data concursului/examenului a fost stabilita pentru ziua de 5 decembrie 2011.
Ca atare, s-a solicitat instantei  sa constate si sa retina faptul ca termenul de organizare sl desfasurare a concursului/examenului din data de 05.12.2011, respectiv data de 24.01.2012 a fost întru totul respectat.
Totodata, raportat la numarul de posturi de inspector de specialitate prevazute în noul stat de functii, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2973/29.11.2011, s-a aratat ca ramanea  la  latitudinea  salariatei  daca   participa  sau  nu  la concursul/examenul organizat în vederea încadrarii în noua structura organizatorica.
S-a învederat instantei de judecata ca reclamantei i-a fost comunicata notificarea nr. SG1017 din 18.01.2012 , prin care i s-a adus la cunostinta faptul ca persoanele care s-au aflat în incapacitate temporara de munca în perioada desfasurarii concursurilor/examenelor, organizate în data de 05.12.2011 în vederea ocuparii posturilor de executie din cadrul DRC, au posibilitatea ca pentru posturile ramase vacante în cadrul DRC sa sustina concurs-examen.
Totodata, prin notificarea nr.SG1017 din 18.01.2012, angajatorul a informat contestatoarea ca în data de 24.01.2012 se va organiza, la sediul ISC, ora 10:00, examen pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate gr. II în cadrul Compartimentului Control si Inspectie pentru Calitatea Lucrarilor în Constructii-Gorj din cadrul DRCO.
Ca atare, avand în vedere faptul ca reclamanta s-a aflat în incapacitate temporara de munca pana la data de 16.01.2012, urmare notificarii nr.SG1017 din 18.01.2012, aceasta a formulat si transmis angajatorului cererea de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 24.01.2012, acceptand astfel conditiile de organizare si desfasurare a concursului/examenului din data de 24.012012.
In cauza de fata, manifestarea de vointa a salariatei a fost în sensul participarii la concursul/examenul organizat în conditiile actelor normative invocate, urmand ca aceasta sa fie încadrata în situatia promovarii concursului. Ori, în speta, contestatoarea nu a promovat concursul/examenul la care a participat, fiind declarata respinsa, împrejurare care a condus la imposibilitatea încadrarii pe unul din cele 7 posturi de inspector de specialitate prevazute în noul stat de functii, si implicit la încetarea contractului individual de munca.
S-a sustinut ca desfasurarea concursului/examenului s-a efectuat cu respectarea întocmai a prevederilor art.14 alin.(2), art.15 si art.17 alin. 2 si 3 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a ISC, aprobat prin decizia nr. 897/2011, iar criticile contestatoarei cu privire la organizarea si desfasurarea concursului/examenului din data de 24.01.2012 sunt total nefondate si nedovedite.
Totodata, s-a aratat ca, asa cum prevede în mod expres textul art. II alin. (2) din H.G. nr. 1157/2011, în termen de minimum 30 de zile de la Intrarea în vigoare a acestui act normativ, urma sa se realizeze aplicarea procedurilor legale privind restructurarea si reorganizarea la nivelul I.S.C.    
Prin urmare, în raport de dispozitiile acestui act normativ, I.S.C. a avut obligatia de a proceda la realizarea concreta a restructurarii si reorganizarii în intervalul de minim 30 de zile, calculat din data de 28 noiembrie 2011 (date intrarii în vigoare a actului normativ din momentul publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei), ceea ce a presupus stabilirea datei concursului/examenului, anuntarea concursului/examenului, a tematicii sl bibliografiei, desemnarea comisiilor de concurs/examen, de solutionare a contestatiilor, corectarea si afisarea rezultatelor, solutionarea contestatiilor, afisarea rezultatelor finale, emiterea deciziilor de concediere în caz de nepromovare, ori încadrarea pe noile functii în cazul promovarii concursului/examenului organizat.
A precizat paratul ca atat O.U.G. nr. 93/2011, cat si H.G. nr. 1157/2011, constituie acte normative, supuse principiului executarii imediate si din oficiu, aplicandu-se de la intrarea în vigoare a acestora, daca ele nu dispun altfel, sl produc efecte pentru viitor, fiind deci, active. In cauza de fata, cele doua acte normative sus-mentionate au intrat în vigoare înca de la publicare, acestea neprevazand în mod expres o data ulterioara pentru intrarea lor în vigoare, cum în mod eronat a aratat contestatoarea. Cu alte cuvinte, daca legiuitorul ar fi dorit amanarea aplicarii acestor acte normative, ar fi prevazut, în mod expres, o data ulterioara la care acestea urmau sa intre în vigoare.
In atare situatie considera paratul ca procedura privind restructurarea si reorganizarea la nivelul I.S.C precum si stabilirea datei concursului/examenului s-a desfasurat corect si legal. înauntrul termenului de 30 de zile prevazut de lege.
A sustinut paratul ca , pe de o parte, contestatoarea solicitata anularea concursului, fara a motiva în drept aceasta cerere, iar pe de alta parte, contestatoarea nu a facut în nici un fel dovada vatamarii sale ca urmare a presupusei nerespectari a Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a ISC, aprobat prin decizia secretarului general nr. 897/2011 si nici nu a invocat vreo asemenea vatamare.
Pentru toate aceste considerente, paratul a solicitat respingerea capatului incidental de cerere formulat de contestatoare ca fiind nelegal si neîntemeiat, respingerea contestatiei asa cum a fost formulata sl precizata si, pe cale de consecinta, sa se mentina decizia de concediere nr. 279/28.03.2012 ca fiind temeinica si legala.
In drept au fost invocate urmatoarele dispozitii legale: art. 137, art. 109 din Codul procedura civila, art.74 alin,(5), art.75 alin.(1), art.76, 77 din Codul muncii republicat, OUG nr.93/2011, art. II alin. (1) din HG nr.1157/2011.
Prin notele de sedinta depuse la filele 212 – 214 din dosar, reclamanta a invocat urmatoarele considerente:
In drept, s-a aratat ca au fost încalcate dispozitiile art. 5 Codul muncii potrivit caruia: „(1) In cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.”, art. 65 alin 1 si 2 Codul muncii , raportat la art. II alin 2 din OG 93/2011 („încadrarea în noua structura organizatorica se face cu [...] în conformitate cu termenele si procedurile legale în vigoare”) si art. III alin 1 din OUG 93/2011 („încetarea contractelor individuale de munca drept urmare a aplicarii art. 1 se face cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de legislatia muncii si protectiei sociale în vigoare”).
De asemenea, s-a aratat ca fost încalcate dispozitiile art. 75-77 Codul muncii , ceea ce atrage aplicarea art. 67, 78-80 din Codul muncii , încalcarea dispozitiilor art. 6 din O.G. 63/2001 si articolul II alin 2 din HG 1157/2011, art. 4 alin 2 al Regulamentului de Organizare si desfasurare al concursului/examenului în vederea încadrarii personalului în noua structura organizatorica a ISC, art. 9 alin 4 din Regulament fiind afectata garantarea unei evaluari obiective, art. 10 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului, art. 15 alin. 3 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului, art. 18-20 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului.
In ceea ce priveste apararile paratei, reclamanta a solicitat sa fie respinse, pentru urmatoarele considerente:
Referitor la sustinerea paratei cu privire la asa zisa acceptare a conditiilor de examen, este de observat ca nu se indica temeiul de drept prin care se poate constata o asemenea acceptare, pe de o parte, iar pe de alta parte nici nu poate fi vorba de o acceptare, ci este vorba de impunerea anumitor conditii.
A precizat reclamanta ca au fost încalcate dispozitiile imperative privind organizarea si desfasurarea concursului/examenului, ori o  zisa acceptare nu ar putea fi valabila decat în situatia în care normele în materie ar fi respectate de catre angajator. In fapt, s-a aratat ca este vorba de invocarea propriei culpe, printr-o interpretare cel putin stranie în sensul ca, desi parata a încalcat reguli de drept, reclamanta a acceptat sa sustina un examen în aceste conditii. A sustinut reclamanta ca  i-au fost impuse astfel de încalcari, motiv pentru care a si invocat încalcarea dispozitiilor art. 5 din Codul muncii .
A doua aparare se refera la faptul ca subiectele pentru proba scrisa au „fost mai multe, comparativ cu examenul/concursul desfasurat la data de 05.12.2011”. Cu privire la acest aspect, reclamanta a precizat ca ea a facut referire la proba practica, unde a avut 5 subiecte si nu doua si cu privire la proba scrisa a aratat ca a avut subiecte care nu se regasesc în bibliografie, ceea ce este cu totul altceva.
Cu privire la modul de notare,  reclamanta a precizat ca a dovedit prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei, nu au fost afisate notele, încalcandu-se dispozitiile art. 15 din Regulament.
Cu privire la apararea paratei, în sensul ca  au fost respectate dispozitiile în materie referitoare la preaviz, reclamanta a precizat ca notificarea 2015/2011 cuprinde cu totul alte mentiuni si nu face absolut nici o referire la preaviz sau perioada de preaviz si la data de la care ar începe sa curga preavizul în situatia reclamantei .
Referitor la  situatia descrisa în decizia de concediere (motive care tin de persoana angajatului), reclamanta a invocat prevederile  art. 64 alin. 1, 2 si 3  din art. 279   .
In ceea ce priveste apararea paratei, conform careia desfiintarea postului a fost reala si efectiva, s-a aratat ca parata  face referire doar la conditiile de promovare ale concursului.
Considera reclamanta ca a facut pe deplin dovada ca aceasta „desfiintare\" nu a fost nici reala si nici efectiva, a depus înscrisuri din care rezulta fara putere de tagada ca exista posturi cu aceeasi clasa, gradatie ca cel ocupat de aceasta anterior, asa zisele noi posturi înfiintate fiind în fapt aceleasi, avand aceleasi atributii si solicitandu-se aceleasi conditii pentru ocuparea acestora. Urmare a restructurarii intervenite la nivelul Directiei , numarul posturilor la Compartimentul de Control si Inspectie este acelasi.
In probatoriu a fost administrata proba cu înscrisuri.
Prin sentinta nr. 5462 din data de 17 octombrie 2012 pronuntata de Tribunalul Gorj – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale în dosarul nr….. s-a admis în parte contestatia, cu precizarile ulterioare, formulata de reclamanta UL, în contradictoriu cu paratii ISC si DRCO, s-a dispus anularea concursul/examenului organizat în data de 24.01.2012 de catre Inspectoratului de Stat în Constructii si a deciziei nr.279/29.03.2012 a ISC, înregistrata sub nr.2158/29.03.2012 la ISC - DRCO Judetul Dolj si înregistrata sub nr.657/29.03.2012 la ISC - DRCO Judetul Gorj, au fost obligati paratii sa reintegreze reclamanta pe postul detinut anterior concedierii, respectiv inspector de specialitate grad II, s-a dispus obligarea paratilor sa plateasca reclamantei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, începand cu data concedierii respectiv 30.03.2012 si pana la reintegrarea efectiva pe post, au fost obligati paratii sa plateasca reclamantei suma de 1000 lei cu titlul de cheltuieli de judecata si s-a respins capatul de cerere privind plata  de daune morale.
Impotriva sentintei mai sus mentionate a declarat recurs ISC, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.
S-a sustinut în esenta de catre recurenta ca în mod gresit instanta de fond a retinut ca decizia contestata este lovita de nulitate absoluta, iar referitor la anularea concursului s-a aratat ca a fost întocmit cu respectarea regulamentului de organizarea si desfasurarea concursului.
Prin decizia nr. --------- pronuntata de CAC în dosar ------ a fost admis recursul declarat de ISC împotriva sentintei civile nr. -----------, pronuntata de Tribunalul Gorj – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale în dosarul nr. ----, în contradictoriu cu reclamanta UL, cu parata DRCO si a fost casata sentinta civila nr. ----- din data de -------, pronuntata de Tribunalul Gorj – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale în dosarul nr. ------------- si trimisa cauza spre rejudecare la Tribunalul Gorj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale.
S-a retinut de catre instanta de control judiciar ca paratul ISC a respectat termenul de 20 de zile de preaviz, astfel încat sub acest aspect decizia nu este lovita de nulitate absoluta, asa cum în mod eronat a retinut instanta de fond si cum prin aceasta modalitate nu s-a intrat în cercetarea fondului cauzei se impune casarea sentintei si trimiterea cauzei spere rejudecare la aceeasi instanta, care urmeaza a analiza contestatia pe fond.
De asemenea, instanta de control judiciar a investit instanta de rejudecare de a face verificari privind propria-i competenta în solutionarea capatului de cerere ce vizeaza anularea concursului/examenului sustinut de catre reclamanta în data de 24.01.2012 si care reprezinta precizarea la actiune.
Cauza a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Gorj - Sectia conflicte de munca si asigurari sociale sub nr. -------------.
Raportat la îndrumarile deciziei de casare, instanta investita cu rejudecarea cauzei a solicitat paratului ISC înscrisuri din care sa rezulte modalitatea de desfiintarea a postului reclamantei si daca a existat o desfiintare efectiva, reala si serioasa în acest sens.
S-a solicitat ca paratul sa depuna la dosarul organigrama anterioara si ulterioara emiterii deciziei de concediere, statele de functii si statele de plata anterioare si ulterioare concedierii reclamantei si orice alt înscris detinut de angajator care a stat la baza emiterii deciziei de concediere.
La solicitarea instantei paratul Inspectoratul de Stat în Constructii a depus la dosarul cauzei notificarea nr. 12015/29.11.2011; cererea nr. 12015/1 din 30.11.2011 a numitei UL de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 05.12.2011; certificat de concediu medical seria CCMAE nr. 0078407; certificat de concediu medical seria CCMAE nr. 0078405; foaie colectiva de prezenta pe luna decembrie 2011, foaie colectiva de prezenta pe luna ianuarie 2012; cererea nr. 513 din 12.01.2012 a numitei UL de înscriere la concursul/examenul organizat în data de 24.01.2013; notificarea nr. 1017/18.01.2012; proces-verbal nr. 1283/24.01.2012 si anexa acestuia privind rezultatul examenului organizat la data de 24.01.2013; proces-verbal nr. 1425/26.01.2012 si anexa acestuia privind rezultatul solutionarii contestatiei candidatei declarata respinsa la examenul organizat la data de 24.01.2013; decizia nr. 279/29.03.2012 privind încetarea contractului individual de munca al numitei UL; statele de functii si personal aferente lunii noiembrie 2011, pentru ISC – Gorj, ISC – Mehedinti, ISC – Olt, ISC – Valcea si ISC Dolj; statul de functii si personal aferent lunii ianuarie 2012, pentru ISC-DRC Sud Vest Oltenia; statul de functii si personal aferent lunii februarie 2012, pentru ISC-DRC Sud Vest Oltenia; statul de functii si personal aferent lunii martie 2012, pentru ISC-DRC Sud Vest Oltenia; Ordinul MDRT nr. 1176/16.03.2011 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC si organigrama; Ordinul MDRT nr. 44/15.02.2012 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - ISC si organigrama.
De asemenea, s-a invocat de catre paratul ISC ca potrivit prevederilor OUG nr. 26/10.04.2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. 63/2001 privind înfiintarea ISC, începand cu data intrarii în vigoare a respectivei ordonante (18.04.2013) directiile regionale în constructii din structura organizatorica a ISC devin unitati fara personalitate juridica, sens în care DRCO nu mai exista, iar ISC nu are calitate procesuala pasiva.
Ca, potrivit ultimelor acte aditionale la contractul individual de munca, calitatea de angajator în speta, apartine ISC, astfel ca raportul juridic dedus judecatii trebuie sa se desfasoare în contradictoriu cu acest angajator.
Raportat la aceste mentiuni instanta a dispus conceptarea si citarea în cauza în calitate de parat a ISC.
Pe parcursul cercetarii judecatoresti reclamanta a solicitat o nota de probatorii în completare, respectiv depunerea de catre parat a statelor de functii din lunile septembrie, octombrie si decembrie ale anului 2011, si a celorlalte înscrisuri solicitate de instanta.
Asupra acestui aspect paratul ISC a comunicat instantei ca înscrisurile solicitate au fost depuse la dosarul cauzei la data de 25.05.2013.
S-a invocat de catre paratul ISC necompetenta materiala a Tribunalului Gorj – Sectia conflicte de munca si asigurari sociale în solutionarea capatului de cerere privind anularea concursului/examenului sustinut de reclamanta la data de 24.01.2012, cu motivarea ca în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 si art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, precum si dispozitiile art. 3 alin. 1 din Codul de procedura civila, judecarea capatului de cerere ce vizeaza anularea concursului/examenului intra în competenta Curtii de Apel Craiova – Sectia Contencios Administrativ Fiscal.
Prin încheierea de sedinta din 25.06.2013 instanta s-a pronuntat asupra exceptiei necompetentei materiale  a  Sectiei conflicte de munca si asigurari sociale în solutionarea capatului de cerere privind anularea concursului/examenului sustinut de reclamanta la data de 24.01.2012, respingand exceptia cu urmatoarea motivare:
Potrivit art. 159 Cod procedura civila necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica poate fi invocata de parti ori de catre judecator la prima zi de înfatisare în fata primei instante dar nu mai tarziu de începerea dezbaterilor asupra fondului.
In cauza de fata exceptia necompetentei materiale a Sectiei Conflicte de Munca si Asigurari Sociale nu a fost invocata în sensul dispozitiilor mai sus mentionate, ci la data de 10.06.2013 prin nota de probatorii (fila 181 la dosar) prin care paratul arata ca avand în vedere indicatiile date pentru rejudecarea cauzei de catre Curtea de Apel Craiova, respectiv verificarea de catre instanta a propriei competente, apreciaza ca pentru solutionarea capatului de cerere privind anularea concursului competenta material este Curtea de Apel Craiova – Sectia de Contencios Administrativ Fiscal.
Raportat la data la care este invocata exceptia necompetentei materiale instanta retine ca paratul este decazut din dreptul de a invoca exceptia în raport de dispozitiile art. 103 alin. 1 Cod procedura civila.
Mai mult decat atat, potrivit art. 269 alin. 1 art. 279 si art. 210 din Legea nr. 62/2011 Sectia Conflicte de Munca si Asigurari Sociale a Tribunalului Gorj este competenta material si teritorial sa solutioneze capatul de cerere privind anularea concursului, concursul fiind un criteriu profesional de departajare avut în vedere de parat la emiterea deciziei de concediere.
Pe parcursul cercetarii judecatoresti paratul a completat probatoriul solicitat de instanta, depunand la dosarul cauzei subiectele pentru proba practica sustinute de personalul ISC în cadrul concursului/examenului organizat în data de 15.12.2011 pentru ocuparea posturilor de executie de inspector de specialitate, subiectele pentru proba practica sustinuta de reclamanta UL în cadrul concursului/examenului organizat în data de 24.01.2012, lucrarea la proba practica a reclamantei si contestatia formulata de catre aceasta.
Inscrisurile au fost depuse si în format electronic – pe suport DVD, ce nu a fost deschis la cererea reclamantei, cerere consemnata si în scris si depusa la dosarul cauzei fila 254.
Tribunalul analizand contestatia fata de înscrisurile depuse la dosarul cauzei, sustinerile partilor, dispozitiile legale în materie si raportat la îndrumarile instantei de control judiciar, retine si constata urmatoarele:
Prin decizia nr. 279/29.03.2012 emisa de Inspectoratul de Stat în Constructii s-a dispus încetarea contractului individual de munca al reclamantei UL în conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (1) din art. 279 , ca urmare a restructurarii si reorganizarii Inspectoratului de Stat în Constructii, iar prin art. 2 alin. 3 al aceleasi decizii se mentioneaza ca încetarea contractului individual de munca a fost determinata de rezultatul obtinut la examenul/concursul organizat în data de 24.01.2012.
Potrivit acestor prevederi legale instanta retine ca, concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
La alin. 2 din acelasi text se mentioneaza ca desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
Prin caracterul efectiv al desfiintarii locului de munca trebuie sa se înteleaga respectarea cerintei ca respectivul loc de munca sa fi fost suprimat din statul de functii.
Pentru ca o cauza sa fie reala si serioasa este necesar sa fie întrunite urmatoarele conditii: sa aiba caracter obiectiv, respectiv în temeiul Codului Muncii (art.65 alin.1), sa fie impusa de dificultati economice, transformari tehnologice sau de o reorganizare a activitatii, cauza trebuind sa fie independenta de factori subiectivi; sa fie precisa (exacta) , sa constituie veritabilul motiv al concedierii, adica sa nu disimuleze în alt temei (cum ar fi intentia de a-l concedia cu orice chip pe un anumit salariat, prin sustinerea uneia dintre ipotezele  stabilite de art.65 alin.1); sa fie serioasa , în sensul ca dificultatile economice, transformarile tehnologice sau o reorganizare a activitatii, dupa caz, sa aiba o anumita gravitate care sa impuna cu adevarat reducerea unui loc de munca sau unor locuri de munca, respectiv sa existe un raport proportional între cauza si efect.
In speta, desfiintarea postului de inspector de specialitate gradul II al reclamantei nu a fost o desfiintare efectiva si reala cata vreme în cadrul vechii structuri a ISC Gorj exista un singur post de inspector de specialitate gradul II, post ocupat prin concurs de reclamanta, care s-a regasit si se regaseste în noua structura organizatorica (statele de functii si personal – filele 152-165 dosar primul ciclu procesual si filele 42-50 dosar …).
Se retine ca acest post era vacant si înainte si dupa sustinerea concursului/examenului din data de 05.12.2011 si a ramas vacant în continuare si dupa sustinerea examenului de catre reclamanta în data de 24.01.2012.
Referitor la reorganizarea institutiei invocata de catre parat, din înscrisurile depuse la dosarul cauzei rezulta ca institutia nou înfiintata este aceeasi cu cea desfiintata, avand însa o alta denumire, iar restructurarea a constat în desfiintarea efectiva a 125 de posturi, posturi ce au vizat categoriile de personal cu studii superioare de scurta durata si cu studii medii, nu si postul de inspector de specialitate.
Asadar, încetarea raporturilor de munca a fost dispusa în conditiile în care postul reclamantei exista nefiind îndeplinita asadar conditia de fond a desfiintarii acestuia.
Cu privire la posturile de inspector de specialitate se retine ca prin aceasta reorganizare acestea au fost suplimentate, în sensul ca s-au creat un numar de 33 de posturi inspector de specialitate (nota de fundamentare privind proiectul de modificare a HG nr. 1335/2010 – filele 187-188 dosar primul ciclu procesual).
Potrivit art. 6 din OUG 63/2001, personalul salariat din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice Transporturilor si Locuintelor care îsi desfasoare activitatea în cadrul Directiei Generale – ISC este considerat transferat în cadrul institutiei publice nou înfiintate, începand cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, articol de lege ce nu a fost abrogat sau modificat prin OG nr. 93/2011.
Din textul mai sus mentionat se retine ca aceasta prevedere legala este obligatorie si confirma obligatia angajatorului de a-i oferi reclamantei un loc de munca corespunzator pregatirii, obligatie prevazuta si de dispozitiile art. 76 din art. 279 .
Ori, în conditiile în care existau posturi libere în noua organigrama, iar aceste posturi nu puteau fi ocupate decat de persoanele ce aveau calitatea de angajat al ISC, decizie a fost emisa cu încalcarea art. 5-8 art. 279 .
In realitate pe vechea structura organizatorica reclamata ocupa unul dintre cele 474 de posturi de inspector de specialitate, care s-a suplimentat cu înca 33 de posturi pe noua structura, sens în care desfiintarea postului ocupat de reclamanta si obligarea acesteia de a sustine concurs pentru a ocupa acelasi post se apreciaza ca fiind o masura nelegala din partea angajatorului cata vreme reclamanta ocupase acest post prin concurs, fiind evaluata periodic si obtinand calificative de bine si foarte bine.
Se retine ca desi în decizie se precizeaza ca încetarea contractului individual de munca s-a dispus pentru motive ce nu tin de persoana salariatului (art. 65 alin. 1 art. 279 ) urmare a desfiintarii locului de munca, prin aceeasi decizie se invoca la art. 2 alin. 3 ca încetarea contractului individual de munca s-a datorat rezultatului obtinut la concursul din 24.01.2012, ceea ce ar însemna ca încetarea contractului individual de munca s-a dispus pentru motive ce tin de persoana salariatului.
In concret, instanta retine ca desfiintarea postului de inspector de specialitate detinut de reclamanta nu este efectiva, nu are caracter obiectiv, iar reorganizarea invocata ca temei al concedierii nu poate fi retinuta cata vreme la nivelul ISC Bucuresti s-au facut angajari fara sustinerea unui concurs. Acest fapt este confirmat prin compararea statelor de functii si personal depuse de parata pentru luna februarie 2012 (filele 47-48 dosar ….) cu cele din luna martie 2012 (filele 49-50 dosar ….), si anume pozitiile 23, 24, 26, 27, 42, 43, 44, pozitii care erau vacante în luna februarie, iar în luna martie sunt facute angajari fara sustinerea unui concurs.
Cu privire la cererea reclamantei prin care solicita anularea concursului/examenului 24.01.2012, instanta retine urmatoarele:
Referitor la concursul organizat de angajator în care reclamanta nu a obtinut media minima pentru a fi promovata, instanta retine ca nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. 3 din Regulament, potrivit caruia, cu cel putin 7 zile înainte de data organizarii concursului/ examenului, prin decizie a conducerii executive a ISC se stabilesc urmatoarele:
a) componenta comisiei de solutionare a contestatiilor;
b) durata sustinerii examenului,
c) bibliografia pentru sustinerea examenului.
La alin. 4 se prevede obligatia ISC de a afisa pe site – ul institutiei , cu maxim 7 zile înainte de desfasurarea  concursului/ examenului, nr. de posturi, data, ora si locul desfasurarii, bibliografia aferenta, precum si prevederile art. 17 din Regulament referitoare la proba practica.
Asadar, nu au fost respectate prevederile art. 3 alin. 3 si 4 din Regulament, paratul nefacand dovada stabilirii si afisarii, cu cel putin 7 zile înainte de data organizarii concursului/ examenului,  a datei, orei si locului desfasurarii acestuia.
Totodata, paratul nu a facut dovada ca desfasurarea concursului/examenului din 24.01.2012 s-a efectuat în conditii identice cu cel organizat la data de 05.12.2011 si nu a infirmat sustinerea reclamantei în sensul ca unul dintre subiecte nu se regasea în bibliografie.
De asemenea, instanta retine ca nu au fost respectate prevederile art. 18 si 19 din Regulament, conform carora, probele de concurs/examen se noteaza de la 1 la 10 si acordarea notelor pentru fiecare proba se face pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare, iar la finalizarea concursului/examenului se întocmeste un proces-verbal privind rezultatele finale obtinute de candidati semnat de membrii comisiei si secretarul comisiei de examinare.
In speta, în procesul-verbal încheiat la data de 24.01.2012, înregistrat sub nr. 1283/24.01.2012, cu privire la rezultatele concursului/examenului (filele 23-24 primul ciclu procesual), nu sunt mentionate notele acordate de fiecare membru al comisiei pentru fiecare proba si nici notele obtinute de reclamanta pe baza mediei aritmetice a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de examinare, ci la rubrica –rezultat din anexa la procesul-verbal se mentioneaza doar  „ respins ”.
Totodata, pe site-ul ISC a fost afisat procesul-verbal nr.1283/24.01.2012, prin care reclamanta a fost declarata „respins”, fara ca acesteia sa-i fie comunicate mediile(notele) obtinute la cele 2 probe.
De asemenea, nici în procesul–verbal încheiat la data de 26.01.2012, înregistrat sub nr. nr. 425/26.01.2012, cu privire la solutionarea contestatiei nu sunt cuprinse constatarile si propunerile comisiei de solutionare a contestatiei, ci se mentioneaza doar rezultatul solutionarii în anexa de la acest proces-verbal, respectiv „respins”, nefiind respectate prevederile art. 20 din Regulament.
In aceste conditii, este întemeiata sustinerea reclamantei, în sensul ca  nu a avut posibilitatea efectiva si reala de a cunoaste si verifica daca s-a respectat procedura de examen.
Astfel, se retine ca în desfasurarea concursului din 24.01.2012 angajatorul a încalcat atat prevederile legale prevazute de art. 279 cat si prevederile speciale ale propriului regulament, sens în care prin aceasta modalitate a fost afectata garantarea unei evaluari juste si obiective.
Fata de caracterul imperativ al dispozitiilor art. II alin. 2 din HG nr. 1335/2010 instanta va dispune anularea concursului/examenului organizat în data de 24.01.2012.
Referitor la capatul de cerere avand ca obiect acordarea de daune morale, instanta retine ca reclamanta nu a facut dovada unui producerii unui prejudiciu moral, de natura a fi reparat pe cale patrimoniala.
Daunele morale sunt apreciate ca reprezentand atingerea adusa existentei fizice a persoanei, integritatii corporale si sanatatii, cinstei, demnitatii si onoarei, prestigiului profesional, iar pentru acordarea de despagubiri nu este suficienta stabilirea culpei autoritatii, ci trebuie dovedite daunele morale suferite. Sub acest aspect, partea care solicita acordarea daunelor morale este obligata sa dovedeasca producerea prejudiciului si legatura de cauzalitate dintre prejudiciu si fapta autoritatii.
 Asadar, în speta,  reclamanta nu a probat producerea unui prejudiciu, nefacand dovada valorilor ocrotite de lege ce i-au fost lezate, respectiv demnitatea, onoarea, reputatia,  integritatea si sanatatea.
Raportat la aceste considerente si cu motivarea mai sus expusa;
Vazand si dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, va fi obligat paratul ISC la plata catre reclamanta UL a cheltuielilor de judecata în cuantum de 1700 lei, reprezentand onorariu avocat în primul si al doilea ciclu procesual;

Admite în parte contestatia ulterior precizata, formulata de reclamanta UL, în contradictoriu cu paratul ISC.
Anuleaza concursul/examenul organizat în data de 24.01.2012 de catre ISC, în ceea ce o priveste pe reclamanta UL. Anuleaza decizia nr. 279/29.03.2012 a ISC, înregistrata sub nr. 2158/29.03.2012 la ISC si înregistrata sub nr. 657/29.03.2012 la ISC.
Obliga paratul ISC sa reintegreze reclamanta pe postul detinut anterior concedierii, respectiv inspector de specialitate gradul II.
Obliga paratul ISC la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat începand cu data concedierii, respectiv 29.03.2012 si pana la reintegrarea efectiva.
Respinge capatul de cerere privind daunele morale în cuantum de 1000 lei.
Obliga paratul ISC la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata în cuantum de 1700 lei, reprezentand onorariu avocat în primul si al doilea ciclu procesual.
Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica de la 24 Septembrie 2013, la Tribunalul Gorj.

Prelucrare: MCP - Cabinet avocati - specializati in litigii de munca si comerciale. Contact si Programare online.

Mai multe despre:   decizie de concediere    incetarea contractului individual de munca    contract colectiv de munca    despagubiri    reintegrare    revocare decizie de concediere    preaviz    contestare a deciziei de concediere   

Citeste mai multe despre contestatia deciziei de concediere:

Procedura emiterii deciziei de concediere pe motivul desfiintarii postului
Emiterea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului ocupat de salariat. Procedura care trebuie urmata pentru emiterea unei decizii de concediere legala si temeinica
Cuprinsul deciziei de concediere
Elementele obligatorii ale deciziei de concediere determinata de desfiintarea postului prin eliminarea din organigrama societatii. Ce trebuie sa cuprinda decizia de concediere
Legalitatea si temeinicia deciziei de concediere
Elementele obligatorii si esentiale ale deciziei de concediere determinate de desfiintarea locului de munca. Caracterul real si serios al problemelor angajatorului care determina desfiintarea efectiva a locului de munca
Contestarea deciziei de concediere. Elemente esentiale
Cuprinsul contestatiei impotriva deciziei prin care angajatorul a hotarat desfiintarea postului ocupat de salariat. Ce poate solicita prin contestatie salariatul care a fost concediat
Intampinarea la contestatia deciziei de concediere
Intampinarea formulata impotriva contestatiei prin care s-a solicitat anularea deciziei de concediere ca urmare a desfiintarii postului
Instanta competenta sa solutioneze contestatia impotriva deciziei de concediere
Instanta competenta, din punct de vedere material si teritorial, sa judece contestatia impotriva deciziei de concediere formulata de salariatul caruia i-a fost desfiintat postul
Efectele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere
Care sunt consecintele admiterii contestatiei impotriva deciziei de concediere? Drepturile si obligatiile salariatului si angajatorului fata de hotararea judecatoreasca prin care s-a anulat decizia de concediere


Sus ↑