• Tel. 0737.043.144 si 0722.415.993
  • Luni-Vineri 10:00-18:00

Articolul 229: Notiune si incheiere

Codul muncii actualizat 2024 | Descarca integral PDF
   ↳ TITLUL VIII: Contractele colective de munca

(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care angajatorul are incadrati mai putin de 10 salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie legea partilor.
(5) Contractele colective de munca la nivel de sector de activitate si grup de unitati sunt publicate pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (2) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare.
Comentariu art. 229 Codul muncii

Art. 41 alin. 5 din Constitutia Romaniei stabileste ca dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate.

Aboneaza-te la cel mai apreciat Canal Youtube de dreptul muncii!

Dialogurile MCP (ep. 18): Norma de munca a salariatilor. Notiune si aspecte practice

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dezbaterile Dreptul Muncii (2). Mijloacele de aparare ale salariatilor in cadrul relatiilor de munca - Partea 1

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă
Dialogurile MCP (XIII) - Incetarea contractului de munca temporara

Vizioneaza ecran complet!

Domeniu: Dreptul muncii. Litigii și conflicte individuale/colective de muncă

Solicita o consultatie specializata

Fill out my online form.

Consultatii dreptul muncii

Plata sporului de vechime si de fidelitate prevazut in CCM.
ce poate pati un angajator care nu respecta contractul colectiv de munca referitor la sporul de vechime si fidelitate ca ... Buna ziua, Asa cum stabilesc si dispozitiile art. 160 din Codul muncii, salariul cuprinde salariul de baza, indemniz ...

Jurisprudenta art. 229 din Codul muncii - Notiune si incheiere

Anularea de catre instanta a deciziei de concediere disciplinara. Reintegrarea salariatului in functia detinuta anterior

 

Deliberând asupra cauzei, constata ca prin cererea de chemare în judecata î ... (Hotararea 68 din 31 ianuarie 2017, pronuntata de Tribunalul Mures)
Modificarea contractului de munca nu impune acordul salariatului atunci cand aceasta provine din lege

Prin sentinta civila nr. 4550/28.04.2016 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, în dosarul nr. x, s-a respins cererea de chemare în judecata formulat ... (Hotararea 220 din 18 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Raspunderea patrimoniala a salariatilor. Nulitatea unei clauze nelegale din contractul colectiv de munca

În urma deliberarii, retine ca prin cererea de chemare în judecata reclamantii L_ I_ G_,   H__ I__ N_, A__ A__, T__ G_, B_ V_,   D_ I_,   P__ T_,   C__ I_,   B__ M__ I_,   T_ ... (Hotararea 99 din 25 ianuarie 2017, pronuntata de Curtea de Apel Cluj)
Obligatia sindicatului de a apara drepturile salariatilor. Imposibilitatea obligarii sindicatului la plata salariilor

Prin cererea adresata Tribunalului S. la data de 2 iunie 2011 si inregistrata sub nr. ...X, reclamantul M. G. a chemat in judecata pe paratii S. C. „A.” S. A. S. si Sindicatul Liber Independent al S. C. „A.” S. A. S. pentru ... (Hotararea 959 din data de 28 martie 2012, pronuntata de Curtea de Apel Suceava)
Asigurarea de catre angajator a protectiei si sanatatii salariatilor. Obligatia luarii masurilor de sanatate si securitate in munca

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului T. sub nr. ...XX la data de 21.12.2012 reclamanta C. V. in contradictoriu cu R. A. de Transport Timisoara (R. A. T. T.) a solicitat instantei ca, prin hotararea ce va pronunta, sa dispuna obligarea p ... (Hotararea 1447 din data de 29 aprilie 2013, pronuntata de Tribunalul Timis)
Modificarea salariului prin negociere individuala cu salariatii. Aplicarea clauzelor contractului colectiv de munca incheiat la nivel de unitate cu privire la salarizare nu intervine automat

Prin sentinta civila nr. .../07.11.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII- a Conflicte de munca si asigurari sociale, in dosarul nr. ...X, s-a admis exceptia inadmisibilitatii actiunii pentru lipsa procedurii prealabile, invocata ... (Hotararea 1599 din data de 11 mai 2015, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Motivarea deciziei de concediere. Mentiunea in cuprinsul deciziei de concediere a unor note interne de constatare nu complineste elementele ce trebuie inscrise in mod obligatoriu

Prin sentinta civila nr. 9333 din data de 09.10.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a Conflicte de Munca si Asigurari Sociale in dosarul nr. ...X, a fost admis contestatia formulata de contestatorul V. G., in contradictoriu cu ... (Hotararea 2580 din data de 26 iunie 2016, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Concedierea colectiva. Nelegalitatea esalonarii in timp a disponibilizarii de personal pe grupe de dimensiuni mai mici decat cele stabilite de art. 68 din Codul muncii

Prin actiunea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. ...XX, contestatorii B. A., D. M. -E., R. george si T. L. au solicitat  in contradictoriu cu intimata S. C. O. D. S. R. L. Urziceni, sa se constate nulitatea absoluta a deciziil ... (Hotararea 177 din data de 23 ianuarie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Ploiesti)
Concedierea pentru necorespundere profesionala. Evaluarea angajatului, conditie prealabila si obligatorie emiterii deciziei de concediere

Prin cererea inregistrata la data de 20.05.2011 contestatoarea M. M. a chemat in judecata pe intimata S. R. de Radiodifuziune, solicitand instantei ca prin sentinta ce se va pronunta, sp sa se dispuna anularea Deciziei de concediere nr. 314/2011, ... (Hotararea 1012 din data de 19 februarie 2013, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)
Elementele obligatorii, de forma si de fond, ce trebuie sa fie cuprinse in decizia de concediere

Prin sentinta civila nr. 9294 din data de 27.10.2014, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a - Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, in dosarul nr. x, a fost respinsa, ca neintemeiata, actiunea precizata, formulata de contestatoar ... (Hotararea 2663 din data de 01-07-2015, pronuntata de Curtea de Apel BUCURESTI)


Sus ↑